№ 33 (2022): Підприємництво і торгівля

Підприємництво і торгівля : збірник наукових праць / [редакц. кол.: Куцик П. О., Семак Б. Б. та ін.]. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – Вип. 33. – 90 с.

Згідно з наказом МОН України № 1643 (Додаток 4) від 28.12.2019 збірник включено до Переліку наукових фахових видань України категорії “Б”.

Друкується за ухвалою Вченої ради Львівського торговельно-економічного університету Протокол засідання РРади № 1 від 17 серпня 2022 року.

Видання індексується у наукометричних базах: Ulrich’s Periodicals, Index Copernicus, Google Scholar, WorldCat.

DOI: 10.36477/2522-1256-2022-33

СТАТТІ

П. О. Куцик, С. Р. Семів
5-15
СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ УКРАЇНИ У КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ТРЕНДІВ
PDF
М. Є. Бондарчук
26-23
ОСОБЛИВОСТІ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ В ІНТЕРНЕТ-ТОРГІВЛІ
PDF
К. О. Бужимська
24-30
ОРГАНІЗАЦІЯ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПРОДАЖАМИ НА ВИРОБНИЧО-ТОРГОВЕЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ
PDF
Т. Г. Васильців, Г. В. Васильців
31-38
СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВЛАДИ, БІЗНЕСУ, НАУКИ ТА ГРОМАДСЬКОСТІ
PDF
С. В. Василюк, І. А. Франів
39-43
ГАЛУЗЕВО-РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ У ПРОСТОРОВОМУ ОРІЄНТУВАННІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ
PDF
О. І. Жук, Н. В. Гой
44-48
ПОДАТКОВЕ СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ В УМОВАХ ВІЙНИ
PDF
В. М. Майборода
49-52
УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ПОСЛУГ
PDF
Б. М. Мізюк, Ю. Б. Миронов
53-58
КЛАСТЕРНИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТУРИСТИЧНИХ ОПЕРАТОРІВ
PDF
В. В. Павлов
59-65
ПЕРЕДУМОВИ ЕФЕКТИВНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ ІТ-КОМПАНІЙ
PDF
Т.М. Сидоренко
66-70
ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
PDF
І. П. Склярук, Н. С. Гузей
71-79
УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ТА УПРАВЛІННЯ КРЕДИТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОСТІ
PDF
К. С. Тимченко
80-89
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМИ ФОРМУВАННЯ КЛАСТЕРНОЇ ПОЛІТИКИ ВИНОГРАДАРСЬКО-ВИНОРОБНОЇ ГАЛУЗІ
PDF