РІВЕНЬ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УКРАЇНИ ДОНОРСЬКОЮ КРОВ’Ю ТА ЇЇ КОМПОНЕНТАМИ: СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ

PDF (English)

Ключові слова

служба крові
маркетинг
маркетингові інструменти
донації
потреби

Як цитувати

Хоменко, Л. М. (2022). РІВЕНЬ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УКРАЇНИ ДОНОРСЬКОЮ КРОВ’Ю ТА ЇЇ КОМПОНЕНТАМИ: СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ. Підприємництво і торгівля, (34), 64-69. https://doi.org/10.32782/2522-1256-2022-34-09

Анотація

Метою роботи є аналіз рівня забезпечення України кров’ю та її компонентами за стабільних умов. Протягом 2012–2020 років кількість донорів зменшилася вдвічі, заготівля плазми скоротилася на 30%, цільної крові – на 56,8%, кількість станцій переливання крові – на 42,6%, відділень трансфузіології лікувальних закладів – на 43,7%, лікарень, що заготовляють кров – на 15,1%. Згідно вітчизняної звітності у 2020 році потреби закладів охорони здоров’я України були забезпечені донорською кров’ю на 91,1%, плазмою – на 94,6%, еритроцитною масою – на 88,9%, а тромбоцитами на 124,1%. Кількість донацій на 1000 населення в середньому по Україні становила 11 у 2020 році, що втричі менше за рекомендовану ВООЗ. Забезпечували більше 33 донацій на 1000 населення лише Сумська область з 2015 року (40,46–61,68), а в 2012–2013 роках АР Крим та Луганська область. В усіх інших регіонах показник менше норми. Нехватка крові у 2020 році склала 952546 донацій або 66,2% від рекомендованих ВООЗ. Кількість заготовленої крові на одного мешканця протягом 2012–2020 років скоротилася майже вдвічі і у 2020 році склала 5,3 мл (ВООЗ рекомендує 12-15 мл). Нестача крові у 2020 році становила 276990,5 л або 55,7% від рекомендованих ВООЗ. Є значні розбіжності в підходах до формування потреб в крові та її компонентах на рівні держави та світу. Результати дослідження показують, що є необхідність в створенні та впровадженні системи показників, як б відображали об’єктивну потребу галузі та окремих регіонів. Для покращення забезпечення України кров’ю та її компонентами за стабільних умов потрібно впроваджувати на загальнодержавному рівні маркетингові програми. Для цього доцільно проаналізувати існуючий досвід центрів крові, що займають лідерські позиції в Україні, та світовий досвід країн, які повністю забезпечують свої потреби та впровадити їх в діяльність центрів крові. Також слід проаналізувати організацію маркетингової діяльності та систему управління маркетингом в центрах крові. Це може бути темою подальших досліджень у даному напрямку. Результати даного дослідження можуть бути корисними маркетологам, які займаються просуванням в службі крові.

https://doi.org/10.32782/2522-1256-2022-34-09
PDF (English)

Посилання

Official website of the Kyiv City Blood Center (2022), “Who will your blood save?”, available at: http://kmck.kiev.ua/ (accessed: 28 December 2022). (in Ukrainian).

Liubchak V.V., Liubchak V.P., Tymchenko A.S., Khomenko L.M. (2020), Istoriia sluzhby krovi: monohrafiia [History of blood service: monograph]. Sumy, Sumy State University, 336 p. (in Ukrainian).

Moroz Ye.D., Tymchenko A.S., Perekhrestenko P.M., Nazarchuk L.V. et al. (2013), Diialnist zakladiv sluzhby krovi Ukrainy u 2012 rotsi: dovidnyk [Activities of blood service institutions of Ukraine in 2012: handbook], Kyiv, TOV «Dia», 66 p. (in Ukrainian).

Perekhrestenko P.M., Nazarchuk L.V., Tymchenko A.S., Yaroshevskyi V.S. et al. (2014), Diialnist zakladiv sluzhby krovi Ukrainy u 2013 rotsi: dovidnyk [Activities of blood service institutions of Ukraine in 2013: handbook], Kyiv, 70 p. (in Ukrainian).

Perekhrestenko P.M., Nazarchuk L.V., Tymchenko A.S., Yaroshevskyi V.S. et al. (2015), Diialnist zakladiv sluzhby krovi Ukrainy u 2014 rotsi: dovidnyk [Activities of blood service institutions of Ukraine in 2014: handbook], Kyiv, TOV «Dia», 66 p. (in Ukrainian).

Perekhrestenko P.M., Nazarchuk L.V., Tymchenko A.S., Yaroshevskyi V.S. et al. (2016), Diialnist zakladiv sluzhby krovi Ukrainy u 2015 rotsi: dovidnyk [Activities of blood service institutions of Ukraine in 2015: handbook], Kyiv, TOV «Dia», 74 p. (in Ukrainian).

Perekhrestenko P.M. Tymchenko A.S., Malihon O.I., Yaroshevskyi V.S. et al. (2017), Diialnist zakladiv sluzhby krovi Ukrainy u 2016 rotsi: dovidnyk [Activities of blood service institutions of Ukraine in 2016: handbook], Kyiv, TOV «Dia», 78 p. (in Ukrainian).

Perekhrestenko P.M., Horiianova N.V., Yaroshevskyi V.S., Samus V.M. et al. (2018), Diialnist zakladiv sluzhby krovi Ukrainy u 2017 rotsi: dovidnyk [Activities of blood service institutions of Ukraine in 2017: handbook], Kyiv, TOV «Dia», 78 p. (in Ukrainian).

Perekhrestenko P.M., Horiianova N.V., Samus V.M., Aladieva O.M. (2019), Diialnist zakladiv sluzhby krovi Ukrainy u 2018 rotsi: dovidnyk [Activities of blood service institutions of Ukraine in 2018: handbook], Kyiv, TOV «Dia», 72 p. (in Ukrainian).

Perekhrestenko P.M., Horiianova N.V., Aladieva O.M. (2020), Diialnist zakladiv sluzhby krovi Ukrainy u 2019 rotsi: dovidnyk [Activities of blood service institutions of Ukraine in 2019: handbook], Kyiv, TOV «Dia», 72 p. (in Ukrainian).

Perekhrestenko P.M., Horiianova N.V., Aladieva O.M. (2021), Diialnist zakladiv sluzhby krovi Ukrainy u 2020 rotsi: dovidnyk [Activities of blood service institutions of Ukraine in 2020: handbook], Kyiv, TOV «Dia», 76 p. (in Ukrainian).

WHO (2022), Global status report on blood safety and availability 2021, Geneva, World Health Organization, 184 p., available at: http://apps.who.int/iris. (access date: 28 December 2022).

The official site of Center for Medical Statistics of the Ministry of Health of Ukraine (2022), “Report of the blood service center (blood transfusion station) for 2021”, available at: http://medstat.gov.ua/ukr/statdan.html (access date: 28 December 2022).

Donor.ua (2022), “Comparative statistics of donation in Ukraine and the world”, available at: https://donor.ua/pages/2276 (accessed 28 December 2022). (in Ukrainian).

Київський міський центр крові. Кого врятує ваша кров? Офіційний сайт Київського міського центру крові. 2022. URL: http://kmck.kiev.ua/ (дата звернення: 28.12.2022).

Любчак В.В., Любчак В.П., Тимченко А.С., Хоменко Л.М. Історія служби крові: монографія. Суми: ПФ «Видавництво «Сумський державний університет», 2020. 336 c.

Мороз Є.Д., Тимченко А.С., Перехрестенко П.М., Назарчук Л.В. та ін. Діяльність закладів служби крові України у 2012 році: довідник. Київ: ТОВ «Діа». 2013. 66 с.

Перехрестенко П.М., Назарчук Л.В., Тимченко А.С., Ярошевський В.С. та ін. Діяльність закладів служби крові України у 2013 році: довідник. Київ. 2014. 70 с.

Перехрестенко П.М., Назарчук Л.В., Тимченко А.С., Ярошевський В.С. та ін. Діяльність закладів служби крові України у 2014 році: довідник. Київ: ТОВ «Діа» 2015. 66 с.

Перехрестенко П.М., Назарчук Л.В., Тимченко А.С., Ярошевський В.С. та ін. Діяльність закладів служби крові України у 2015 році: довідник. Київ: ТОВ «Діа». 2016. 74 с.

Перехрестенко П.М., Тимченко А.С., Малігон О.І., Ярошевський В.С. та ін. Діяльність закладів служби крові України у 2016 році: довідник. Київ: ТОВ «Діа». 2017. 78 с.

Перехрестенко П.М., Горіянова Н.В., Ярошевський В.С., Самусь В.М. та ін. Діяльність закладів служби крові України у 2017 році: довідник. Київ: ТОВ «Діа». 2018. 78 с.

Перехрестенко П.М., Горіянова Н.В., Самусь В.М., Аладьєва О.М. Діяльність закладів служби крові України у 2018 році: довідник. Київ: ТОВ «Діа». 2019. 72 с.

Перехрестенко П.М., Горіянова Н.В., Аладьєва О.М. Діяльність закладів служби крові України у 2019 році: довідник. Київ: ТОВ «Діа». 2020. 72 с.

Перехрестенко П.М., Горіянова Н.В., Аладьєва О.М. Діяльність закладів служби крові України у 2020 році: довідник. Київ: ТОВ «Діа». 2021. 76 с.

WHO. Global status report on blood safety and availability 2021. Geneva: World Health Organization; 2022. 184 p.

Центр медичної статистики МОЗ України. Звіт центру служби крові (станції переливання крові) за 2021 рік. medstat.gov.ua. 11.05.2022. URL: http://medstat.gov.ua/ukr/statdan.html (дата звернення: 28.12.2022).

Donor.ua. Порівняльна статистика донорства в Україні і світі. Donor.ua. URL: https://donor.ua/pages/2276 (дата звернення: 25.03.2022).