№ 34 (2022): Підприємництво і торгівля

Підприємництво і торгівля : збірник наукових праць / [редакц. кол.: Куцик П. О., Семак Б. Б. та ін.]. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – Вип. 34. – 86 с.

Згідно з наказом МОН України № 1643 (Додаток 4) від 28.12.2019 збірник включено до Переліку наукових фахових видань України категорії “Б”.

Друкується за ухвалою Вченої ради Львівського торговельно-економічного університету Протокол засідання Ради № 7 від 27 грудня 2022 року.

Видання індексується у наукометричних базах: Ulrich’s Periodicals, Index Copernicus, Google Scholar, WorldCat.

DOI: 10.32782/2522-1256-2022-34

СТАТТІ

В. І. Куцик, Х. В. Кузьма, І. О. Дмитрів
5-10
ОСНОВИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ФОРМУВАННЯ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ КРАЇНИ
PDF
Т. Г. Васильців, О. П. Мульска, В. В. Зайченко
11-19
РОЗВИТОК ТРАНСФЕРУ ІННОВАЦІЙ І РИНКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ
PDF
О. Є. Гудзь, А. А. Захаржевська
20-27
ПРОАКТИВНІ МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ ТА ЇХ РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ
PDF
Н. І. Доманцевич, Г. С. Шестопал, П. І. Кизик
28-34
ОСОБЛИВОСТІ ЕКСПЕРТИЗИ ВАНТАЖІВ ПРИ МІЖНАРОДНИХ ПЕРЕВЕЗЕННЯХ АВТОТРАНСПОРТНИМИ ЗАСОБАМИ
PDF
Т. А. Наумова, Н. С. Акімова, Л. О. Кирильєва
35-40
ТРАНСФОРМАЦІЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ КРИЗ ТА ВІЙНИ
PDF
В. О. Осмятченко, І. П. Склярук
41-46
СУЧАСНІ ІТ-РІШЕННЯ ДЛЯ ОБЛІКУ ТА УПРАВЛІННЯ БІЗНЕСОМ
PDF
І. М. Ощипок, Л. Й. Онишко
47-55
СУЧАСНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ХОЛОДИЛЬНОЇ ТЕХНІКИ В ГРОМАДСЬКОМУ ХАРЧУВАННІ І ТОРГІВЛІ
PDF
І. І. Свидрук, О. Г. Сидорчук, В. М. Коцупей, І. З. Саврас
56-63
СОЦІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО РИНКУ ТА ПРОЯВІВ ЛІДЕРСТВА В УПРАВЛІНСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ
PDF
Л. М. Хоменко
64-69
РІВЕНЬ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УКРАЇНИ ДОНОРСЬКОЮ КРОВ’Ю ТА ЇЇ КОМПОНЕНТАМИ: СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ
PDF (English)
І. Р. Чуй, О. В. Мицак, Я. О. Пштир
71-77
ПРОБЛЕМИ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА
PDF
І. О. Шевченко
78-84
КРАУДСОРСІНГ – ЗАСІБ РОЗВИТКУ ЦИФРОВОЇ ТОРГІВЛІ НА ГЛОБАЛЬНИХ РИНКАХ
PDF