ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ

PDF

Як цитувати

Башнянин, Г. І., & Боднар, І. Р. (2019). ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ. Підприємництво і торгівля, (24), 65-69. вилучено із http://journals-lute.lviv.ua/index.php/pidpr-torgi/article/view/32

Анотація

Національний інформаційний простір переживає новий етап розвитку, пов’язаний з інтегра-цією до світового та європейського інформаційного простору. Розвиток інформаційного суспільства опи-рається на новітні інформаційні та телекомунікаційні технології і засоби зв’язку. Формування інформаційного суспільства базується на реалізації ефективної інформаційної політики. Для цього важливим є виявлення та дослідження чинників впливу об’єктивного та суб’єктивного характеру на вітчизняну інформаційну сферу. Одним із напрямів визначено аналіз передумов входження України в світовий інформаційний простір та необхідність визначення шляхів вдосконалення функціонування інформаційної сфери. В зв’язку з цим розглянуто проблеми формування державної інформаційної політики. Аналізуються інформаційні загрози національній безпеці України та шляхи гарантування інформаційної безпеки. Запропоновані перспективні підходи щодо забезпечення ефективності реформування інформаційної політики України.

PDF

Посилання

Pocheptsov, G. G. (2006), Information policy: manual, Znannia, K., 663 p.

Ramonet I. and Lukianenko D. (2010), Global transformation and development strategies : monograph, K., 453 p.

Sosnin O. (2011), State information administration as a challenge to the civilized growth of nations, Zovnishni spravy, № 9, p. 38-41.

Tykhomyrova, Ye. B. News state management as a factor of information security, available at : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Dutp/2006-1/txts/ 06tybfib. pdf.

The State Statistics Service of Ukraine, available at : http://www.ukrstat.gov.ua.

Halamba M. and Petryk V. Ukraine’s information security: concept, essence and threats, available at : http://www.justinian.com.ua/article.php?id=2463.

Porat, M. U. (1977), The information economy: definition and management, Washington.