№ 24 (2019): Підприємництво і торгівля

Підприємництво і торгівля : збірник наукових праць / [редакц. кол.: Куцик П. О., Апопій В. В., Семак Б. Б. та ін.]. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2019. – Вип. 24. – 182 с.

Відповідно до Наказу МОН України № 241 (Додаток 9) від 09 березня 2016 року збірник включено до Переліку наукових фахових видань України.

Друкується за ухвалою Вченої ради Львівського торговельно-економічного університету Протокол засідання Ради № 8 від 22 квітня 2019 року.

Видання індексується у наукометричних базах: Ulrich’s Periodicals, Index Copernicus, Google Scholar, WorldCat

DOI: 10.36477/2522-1256-2019-24

11.png

РОЗРОБКА ОРГАНІЗАЦІЙНИХ МЕХАНІЗМІВ ТА ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

І. М. Ощипок
44-50
ОСНОВНІ ВИМОГИ ЗАКОНІВ УКРАЇНИ ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ HACCP НА М’ЯСОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ В КОНТЕКСТІ ЗАКОНОДАВСТВА ЄС
PDF
С. В. Черкасова
51-58
БАНКІВСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ НА ВІТЧИЗНЯНОМУ ФОНДОВОМУ РИНКУ
PDF
Г. І. Башнянин, Т. І. Городиський, М. Б. Паласевич
59-64
ПРО СОЦІАЛЬНІ ОЦІНКИ ТА ТЕХНОЛОГІЮ ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ
PDF
Г. І. Башнянин, І. Р. Боднар
65-69
ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ
PDF
Н. В. Валінкевич, Т. О. Завалій
70-76
СУТНІСТЬ ТА ВИДИ ПОКАЗНИКІВ, ЩО ХАРАКТЕРИЗУЮТЬ КЛІЄНТСЬКИЙ КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА
PDF
В. І. Куцик
77-84
РОЗВИТОК КОНЦЕПЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ
PDF
Н. О. Батьковець, Л. О. Марусяк
85-89
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА ТА ЙОГО ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ
PDF
Т. Г. Васильців, В. А. Панченко, В. В. Зайченко
90-96
СТАН ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ ЯК ПЕРЕДУМОВА ФОРМУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
PDF
Т. В. Калайтан, Р. К. Шурпенкова, О. М. Сарахман
97-102
РЕЗЕРВИ ЗРОСТАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
PDF
О. В. Колянко
103-107
РОЗВИТОК ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ НА ЗАСАДАХ МЕНЕДЖМЕНТУ
PDF
О. О. Гудзовата, В. І. Костирко, І. В. Артищук
108-114
ВИКОРИСТАННЯ УНІФІКОВАНОЇ МОВИ ВІЗУАЛЬНОГО МОДЕЛЮ-ВАННЯ UML (UNIFIED MODELING LANGUAGE) ЯК ІНСТРУМЕНТУ ПІДТРИМКИ ПРОЕКТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ
PDF
М. І. Миронова
115-119
ДО ПИТАННЯ МЕТОДОЛОГІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ БІЗНЕСУ
PDF
Л. Г. Ніколайчук, І. С. Галик, Б. Д. Семак
120-126
СУЧАСНІ НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ТОВАРОЗНАВЧО-КОМЕРЦІЙНОГО ПРОФІЛЮ НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УНІВЕРСИТЕТІВ УКРАЇНИ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ
PDF
Н. М. Олійник, А. В. Тарасюк, С. М Макаренко, О. А. Котик
127-131
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ ЗАМОРОЖЕНИХ НАПІВФАБРИКАТІВ
PDF
С. А. Середа, М. І. Виклюк, О. В. Іваночко
132-136
НЕОБХІДНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВОГО ІНЖИНІРИНГУ НА ПІДПРИЄМСТВІ
PDF
І. Р. Чуй, Н. І. Власюк, К. М. Журбич
137-145
АНАЛІЗ ФІСКАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ДОХОДНО-ПРИБУТКОВИХ ПОДАТКІВ В УКРАЇНІ ТА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ
PDF

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ I КОНТРОЛЬ

Р. М. Воронко, Н. Л. Вовчик, В. С. Гончарук
171-180
МІСЦЕ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ТА ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
PDF