ФОРМУВАННЯ СОЦІОТИПУ ТА ЙОГО ЕКОНОМІЧНОЇ КУЛЬТУРИ СПОЖИВАЧА: НЕЙРОЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ

PDF

Ключові слова

мережа пасивного режиму роботи мозку
економічна культура споживача
«прогресуючий» підтип особистості
«регресуючий» підтип особистості
«шведський стіл тут і зараз»
японська концепція маркетингу

Як цитувати

Колосова, М. О., & Шевченко, М. О. (2020). ФОРМУВАННЯ СОЦІОТИПУ ТА ЙОГО ЕКОНОМІЧНОЇ КУЛЬТУРИ СПОЖИВАЧА: НЕЙРОЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ. Підприємництво і торгівля, (27), 37-42. https://doi.org/10.36477/2522-1256-2020-27-06

Анотація

У роботі детально розглянуто одну з особливостей центральної нервової системи людини – мережу пасивного режиму роботи мозку та її вплив на формування соціотипу споживача і його культури споживання результатів економічної діяльності суспільства. Констатовано, що економічна культура споживача – це базис для формування та апробації поведінкових патернів і реакцій, що виникають як наслідок інформаційного метаболізму в процесі сприйняття інформації про оточуючі товари, роботи чи послуги. Визначено, що людина, яка від самого раннього дитинства займалася активним саморозвитком власної дефолтної нейронної мережі, досягаючи дорослого віку, має більш чітке та гнучке мислення, так званий «прогресуючий» підтип особистості. В іншому разі формується зовсім новий, протилежний попередньому підтип особистості – «регресуючий». Виявлено, що для «прогресуючого» підтипу особистості характерно формування таких рис економічної культури споживання, як вибірковість, упередженість, критичне ставлення як до товару, так і до маркетингових ходів, самодостатність до власних потреб. Для представників другого («регресивного») підтипу особистості характерні прискіпливість, вимогливість до інтерактивної подачі інформації про товари і послуги, кліповість мислення, імпульсивність. Визнано, що найкращим управлінським рішенням для «прогресивних» споживачів є використання методу, який запропоновано назвати «шведський стіл тут і зараз». Окреслено, що одним із способів вирішення проблеми «регресуючого» типу споживача є спільна кооперація з органами влади з питань, що стосуються управління продажами, як це відбувається за традиційною японською концепцією маркетингу. Представникам органів влади варто підтримати менеджерів із продажу та маркетологів створенням законодавчих актів, що регулюють, наприклад, питання стосовно професії відеоблогерів як потенційних партнерів маркетологів. Окрім того, за результатами дослідження пропонується розглянути більш детально шляхи вирішення за стандартним підходом і за вдосконаленою авторською методикою по кожній з особливостей економічної культури споживання для обох типів класу.

https://doi.org/10.36477/2522-1256-2020-27-06
PDF

Посилання

Davey C.G., Pujol J., Harrison B.J. Mapping the self in the brain's default mode network. NeuroImage. 2016. 15 May. Vol. 132. P. 390–397.

Spontaneous activity in default-mode network predicts ascription of self-relatedness to stimuli / P. Qin et аl. Social Cognitive And Affective Neuroscience. 2016. Vol. 11. № 4. P. 693–702.

Raichle Marcus E. The Brain's Default Mode Network. Annual Review of Neuroscience. 2015. Vol. 38. P. 433–447.

Каргаполов В.Е. Экономическая культура человека, общества и государства. Современные проблемы науки и образования. 2006. № 3. URL: http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=364 (дата звернення: 13.11.2020).

Бодрийяр Ж. Общество потребления. URL: https://cutt.ly/Vhjt8b6 (дата звернення: 13.11.2020).

Янин Д.Д., Крючкова П.В., Кузнецова Т.А. Кто такие потребители / Основы потребительских знаний : учебник. URL: http://spros-online.ru/uchebnik-potrebitelskih-znaniy/glava-1-kto-takie-potrebiteli (дата звернення: 11.11.2020).

Американская модель маркетинга. URL: https://spravochnick.ru/marketing/amerikanskiy_marketing (дата звернення: 11.11.2020).

Вдовенко З.В., Трушина Г.Г. Национальные модели маркетинга. Социальные основы маркетинга и понятия о маркетинговых исследованиях. URL: https://studfile.net/preview/4633161/page:13/ (дата звернення: 11.11.2020).

Davey, C.G., Pujol, J. and Harrison, B.J. (2016), “Mapping the self in the brain's default mode network”, NeuroImage, vol. 132, pp. 390–397.

Qin P., Grimm S., Duncan N. W., Fan Y., Huang Z., Lane T., Weng X., Bajbouj M., and Northoff G. (2016), “Spontaneous activity in default-mode network predicts ascription of self-relatedness to stimuli”, Social Cognitive And Affective Neuroscience, [Online], vol. 11, рр. 693–702.

Raichle Marcus, E (2015), “The Brain's Default Mode Network”, Annual Review of Neuroscience, vol. 38, pp. 433–447.

Karhapolov, V.E. (2006), “Economic culture of human, society and state”, Suchasni problemy nauky ta osvity, [Online], vol. 3, available at: http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=364 (accessed 11 November 2020).

Jean Baudrillard (2019), “Consumer society”, available at: https://cutt.ly/Vhjt8b6 (accessed 11 November 2020).

Yanin, D.D., Kryuchkova, P.V. and Kuznetsova, T.A. (2019), “Demand”, available at: http://spros-online.ru/uchebnik-potrebitelskih-znaniy/glava-1-kto-takie-potrebiteli (accessed 11 November 2020).

Directory (2018), “American marketing model”, available at: https://spravochnick.ru/marketing/amerikanskiy_marketing (accessed 11 November 2020).

Vdovenko, Z.V. and Trushina, G.G (2017), “Social foundations of marketing and the concept of marketing research”, available at: https://studfile.net/preview/4633161/page:13 (accessed 11 November 2020).