СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ В ПЕРІОД ПАНДЕМІЇ COVID-19

PDF

Ключові слова

стратегія
електронна комерція
коронавірус
пандемія COVID-19
цифровізація
інформаційно-комунікативні технології
інтернет-торгівля

Як цитувати

Купалова, Г. І., Артюх, Т. М., & Бодяковська, А. В. (2021). СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ В ПЕРІОД ПАНДЕМІЇ COVID-19. Підприємництво і торгівля, (28), 40-48. https://doi.org/10.36477/2522-1256-2021-28-06

Анотація

Стаття присвячена оцінці стану електронної комерції на світовому та національному рівні за 2019-2020 роки, що відповідає періоду введення карантину, пов’язаному з пандемією COVID-19. Проведено комплексне дослідження основних факторів, що визначають розвиток стратегії електронної торгівлі в умовах невизначеності та ризиків в різних країнах світу, розроблено комплекс рекомендацій для суб’єктів господарювання малого та середнього бізнесу, а також на рівні державного та технічного регулювання щодо перспективного розвитку онлайн торгівлі та електронної комерції в умовах пандемії COVID-19. Представлено аналіз результатів опитування споживачів, підприємців, що здійснюють онлайн- та офлайн-торгівлю, щодо змін у структурі споживання товарів та послуг, обсягів товарообігу за різними формами торгівлі, зокрема онлайн- та офлайн-торгівлі, структури ринку, каналів просування та проблем з доставкою товарів, а також складений прогноз розвитку електронної комерції в умовах пандемії COVID-19 як на міжнародному, так і на національному рівні. Зроблено аналіз споживчих переваг щодо здійснення онлайн-покупок за різними ознаками товарів та послуг, визначено перелік товарів, що становлять основну частку покупок онлайн-торгівлі, встановлено значущість застосування видів соціальних мереж, інтернет-телефонії та телеконференцій, а також стрімінгу відео і фільмів. Показано вплив карантинних умов пандемії COVID-19 на сферу електронної комерції, визначено тенденції змін в різних сферах діяльності. Надано аналіз найбільш актуальним міжнародним трендам, що віддзеркалюють специфіку пандемічного впливу COVID-19 на зміну динаміки онлайн-продажів, суттєвим фундаментальним зрушенням в структурі глобального попиту онлайн-покупок, розвитку цифрових інструментів комунікації і дистанційного споживання товарів і послуг. Запропоновано інноваційні форми розвитку ринку електронної комерції у сфері онлайн- та офлайн-торгівлі з метою збільшення обсягів продаж у різних сегментах споживчого ринку. Акумульовані найбільш важливі і екстрені заходи в напрямку розвитку електронної комерції, запропоновані бізнесу, національним урядам, міжнародним та національним організаціям у відповідь на виклики пандемії COVID-19.

https://doi.org/10.36477/2522-1256-2021-28-06
PDF

Посилання

Бизнес по-новому: пандемия коронавируса – толчок для развития онлайн-торговли / Ліга Бізнес. URL: https://biz.liga.net/ekonomika/all/opinion/biznes-po-novomu-pandemiya-koronavirusa---tolchok-dlya-razvitiya-onlayn-torgovli

Как коронавирус повлиял на украинский бизнес и продажи // Исследование Finmap. URL: https://vctr.media/finmap-o-krizise-i-biznese-39092/

Что сейчас происходит с рынком e-commerce в Украине. URL: https://nv.ua/biz/experts/e-commerce-v-ukraine-chto-proishodit-na-rynke-vo-vremya-pandemii-koronavirusa-novosti-ukrainy-50117791.html

Change in e-commerce usage to purchase products normally bought in-store due to coronavirus (COVID-19) worldwide as of March 15, 2020, by country // The Statistics Portal for Market Data, Market Research and Market Studies. URL: https://www.statista.com/statistics/1105597/coronavirus-ecommerce-usage-frequency-change-by-country-worldwide/

Coronavirus (COVID-19): SME Policy Responses // OECD Policy Responses to Coronavirus (COVID-19), OECD (2020). URL: https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=119_119680-di6h3qgi4x&title=Covid-19_SME_Policy_Responses

COVID-19 Effect on Packaged Food / Euromonitor. URL: https://go.euromonitor.com/rs/805-KOK-719/images/wpCovidPackagedFood-0.4.pdf?mkt_tok=eyJpIjoiT1RGbU5XVmhZV0U0WmpGbCIsInQiOiI2cE1LOUV6TFJ0b3A1VXNYMU56SVZUenpBYXphUm9yaUo4d1VoSkJ4UkNhMkFZV3E1WFlQQ3JqQWtQY08zbkV3M0ZzRHdDeHlmQ3UxbFkxOFIwUHpZQVU3YXI3UDJqOHcwYXhuZkVDQUJpQ1FjUGN4Qzd6bllncXFiMW9NUnE1dSJ9

COVID-19 Impact on Global E-Commerce & Online Payments – 2020. URL: https://www.researchandmarkets.com/reports/5026196/covid-19-impact-on-global-e-commerce-and-online?%0butm_source=dynamic&utm_medium=GNOM&utm_code=zbs8hz&utm_campaign=1393647+-+COVID-19+Impact+on+e-Commerce+%26+Online+Payments%2c+Worldwide%2c+2020+-+Online+Shopper+Penetration+Increases+During+the+Pandemic&utm_exec=joca220gnomd

COVID-19 will permanently change e-commerce in Denmark // Delloite. URL: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/dk/Documents/strategy/e-commerce-covid-19-onepage.pdf

E-commerce in the times of COVID-19 OECD (2020). URL: https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=137_137212-t0fjgnerdb&title=E-commerce-in-the-time-of-COVID-19

Ecommerce Statistics for 2020 – Chatbots, Voice, Omni-Channel Marketing. URL: https://kinsta.com/blog/ecommerce-statistics/

E-COMMERCE, TRADE AND THE COVID-19 PANDEMIC. URL: https://www.wto.org/english/tratop_e/covid19_e/ecommerce_report_e.pdf

Evolving Ecommerce: 14 Trends Driving Online Retail In 2020. URL: https://www.bigcommerce.com/blog/ecommerce-trends/#14-ecommerce-trends-leading-the-way

Food Supply Chains and COVID-19: Impacts and Policy Lessons // OECD Policy Responses to Coronavirus (COVID-19). URL: http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/food-supply-chains-and-covid-19-impacts-and-policy-lessons-71b57aea/

Global Ecommerce 2020. URL: https://www.emarketer.com/content/global-ecommerce-2020

How B2B sales have changed during COVID-19 / McKinsey&Company | Global management consulting. URL: https://www.mckinsey.com/business-functions/marketing-andsales/our-insights/the-b2b-digital-inflection-point-how-sales-havechanged-during-covid-19#

Nielsen: как пандемия коронавируса изменит облик ритейла и онлайн-продаж. URL: https://rau.ua/ru/news/nielsen-koronavyrus-rytejl/

Zatonatska T. Models for analysis of impact of the e-commerce on indicators of economic development of Ukraine, Poland and Austria. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2018. № 2. С. 44–53. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mimi_2018_2_6

Zatonatska T., Fedirko O. The Development Strategies for National Economies After Covid-19 Pandemic. Ekonomika. 2020. № 99(2). P. 92–103.

Zhylinska O., Bazhenova O., Zatonatska T., Dluhopolskyi V., Bedianashvili G., & Chornodid I. Innovation Processes and Economic Growth in the Context of European Integration. Scientific Papers of the University of Pardubice, Series D: Faculty of Economics and Administration. 2020. № 28(3). DOI: https://doi.org/10.46585/sp28041209

Zoom Revenue and Usage Statistics. URL: https://www.businessofapps.com/data/zoom-statistics/

Business in a new way: the coronavirus pandemic – an impetus for the development of online commerce / Liga Business, available at: https://biz.liga.net/ekonomika/all/opinion/biznes-po-novomu-pandemiya-koronavirusa---tolchok-dlya-razvitiya-onlayn-torgovli

How the coronavirus affected Ukrainian business and sales // Finmap research, available at: https://vctr.media/finmap-o-krizise-i-biznese-39092/

What is happening now with the e-commerce market in Ukraine, available at: https://nv.ua/biz/experts/e-commerce-v-ukraine-chto-proishodit-na-rynke-vo-vremya-pandemii-koronavirusa-novosti-ukrainy-50117791.html

Change in e-commerce usage to purchase products normally bought in-store due to coronavirus (COVID-19) worldwide as of March 15, 2020, by country // The Statistics Portal for Market Data, Market Research and Market Studies, available at: https://www.statista.com/statistics/1105597/coronavirus-ecommerce-usage-frequency-change-by-country-worldwide/

Coronavirus (COVID-19): SME Policy Responses // OECD Policy Responses to Coronavirus (COVID-19), OECD (2020), available at: https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=119_119680-di6h3qgi4x&title=Covid-19_SME_Policy_Responses

COVID-19 Effect on Packaged Food / Euromonitor, available at: https://go.euromonitor.com/rs/805-KOK-719/images/wpCovidPackagedFood-0.4.pdf?mkt_tok=eyJpIjoiT1RGbU5XVmhZV0U0WmpGbCIsInQiOiI2cE1LOUV6TFJ0b3A1VXNYMU56SVZUenpBYXphUm9yaUo4d1VoSkJ4UkNhMkFZV3E1WFlQQ3JqQWtQY08zbkV3M0ZzRHdDeHlmQ3UxbFkxOFIwUHpZQVU3YXI3UDJqOHcwYXhuZkVDQUJpQ1FjUGN4Qzd6bllncXFiMW9NUnE1dSJ9

COVID-19 Impact on Global E-Commerce & Online Payments – 2020, available at: https://www.researchandmarkets.com/reports/5026196/covid-19-impact-on-global-e-commerce-and-online?%0butm_source=dynamic&utm_medium=GNOM&utm_code=zbs8hz&utm_campaign=1393647+-+COVID-19+Impact+on+e-Commerce+%26+Online+Payments%2c+Worldwide%2c+2020+-+Online+Shopper+Penetration+Increases+During+the+Pandemic&utm_exec=joca220gnomd

COVID-19 will permanently change e-commerce in Denmark // Delloite, available at: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/dk/Documents/strategy/e-commerce-covid-19-onepage.pdf

E-commerce in the times of COVID-19 OECD (2020), available at: https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=137_137212-t0fjgnerdb&title=E-commerce-in-the-time-of-COVID-19

Ecommerce Statistics for 2020 – Chatbots, Voice, Omni-Channel Marketing, available at: https://kinsta.com/blog/ecommerce-statistics/

E-COMMERCE, TRADE AND THE COVID-19 PANDEMIC, available at: https://www.wto.org/english/tratop_e/covid19_e/ecommerce_report_e.pdf

Evolving Ecommerce: 14 Trends Driving Online Retail In 2020, available at: https://www.bigcommerce.com/blog/ecommerce-trends/#14-ecommerce-trends-leading-the-way

Food Supply Chains and COVID-19: Impacts and Policy Lessons // OECD Policy Responses to Coronavirus (COVID-19), available at: http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/food-supply-chains-and-covid-19-impacts-and-policy-lessons-71b57aea/

Global Ecommerce 2020, available at: https://www.emarketer.com/content/global-ecommerce-2020

How B2B sales have changed during COVID-19 / McKinsey&Company | Global management consulting, available at: https://www.mckinsey.com/business-functions/marketing-andsales/our-insights/the-b2b-digital-inflection-point-how-sales-havechanged-during-covid-19#

Nielsen: how the coronavirus pandemic will change the face of retail and online sales, available at: https://rau.ua/ru/news/nielsen-koronavyrus-rytejl/

Zatonatska, T. (2018), “Models for analysis of impact of the e-commerce on indicators of economic development of Ukraine, Poland and Austria”, Marketing and innovation management, № 2, s. 44–53, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mimi_2018_2_6

Zatonatska, T. and Fedirko, O. (2020), “The Development Strategies for National Economies After Covid-19 Pandemic”, Ekonomika, № 99(2), s. 92–103.

Zhylinska, O., Bazhenova, O., Zatonatska, T., Dluhopolskyi, V., Bedianashvili, G. and Chornodid, I. (2020), “Innovation Processes and Economic Growth in the Context of European Integration”, Scientific Papers of the University of Pardubice, Series D: Faculty of Economics and Administration, № 28(3). DOI: https://doi.org/10.46585/sp28041209

Zoom Revenue and Usage Statistics, available at: https://www.businessofapps.com/data/zoom-statistics/