ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АНТАРКТИЧНОГО ТУРИЗМУ

PDF

Ключові слова

туризм
антарктичний туризм
туристична дестинація
Антарктида

Як цитувати

Миронов, Ю. Б. (2021). ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АНТАРКТИЧНОГО ТУРИЗМУ. Підприємництво і торгівля, (28), 56-60. https://doi.org/10.36477/2522-1256-2021-28-08

Анотація

У статті розглядаються проблеми та перспективи розвитку антарктичного туризму за сучасних умов. Динаміка розвитку даного виду туризму свідчить про те, що сьогодні він є перспективним та затребуваним. Визначено передумови розвитку Антарктиди як туристичної дестинації. Викладено основні положення договору про Антарктику. Охарактеризовано особливості туристичного сезону на континенті та прилеглих островах. Описано анімаційні програми в антарктичних турах. Проаналізовано стан та динаміку розвитку антарктичного туристичного ринку. За останні три десятиліття туристичні потоки на континент постійно зростали та досягли понад 56 тис туристів у сезоні 2018–2019 рр. При цьому не уявляється можливим спрогнозувати туристичний потік в Антарктиду на найближчий сезон за допомогою економіко-математичного моделювання у зв’язку з пандемією COVID-19. Досліджено структуру туристичних відвідувань Антарктиди за країнами походження туристів. Більшість туристів – це громадяни США (32,8%), на другому місці – громадяни Китаю (11,9%), на третьому – австралійці (10%). Для українських туристів Антарктида на разі залишається екзотичним та недоступним напрямком, передовсім через вартість подорожі, а також через значну віддаленість дестинації від України. Охарактеризовано найпопулярніші туристичні дестинації континенту та основні центри туризму (полярні станції, острови Антарктиди, церкви, природні атракції). Проаналізовано цінову політику та пропозиції українських туристичних операторів по антарктичних турах. Визначено ключові проблеми місцевої екосистеми, зокрема екологічні загрози, пов’язані з розвитком антарктичного туризму та туристичної діяльності на континенті. Обґрунтовано перспективи подальших наукових досліджень у даному напрямі.

https://doi.org/10.36477/2522-1256-2021-28-08
PDF

Посилання

Адашова Т. А. Антарктида глазами туриста. Современные проблемы сервиса и туризма. 2014. № 1. С. 54–60.

Голыш Ю. Реальны ли перспективы развития туристического бизнеса в Антарктиде. Финансовые услуги. 2013. № 2(98). С. 22–25.

Договір про Антарктику. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_224.

Туроператор Bodo Travel : офіційний сайт. URL: https://travel.bodo.ua/go/antarctida/.

Туроператор «Дрім трепел» : офіційний сайт. URL: https://dreamtravel.ua/cat/antarktida/turi.html.

Туроператор Yana Luxury Travel : офіційний сайт. URL: https://www.yana.kiev.ua/travel/o/334/.

Шаламай Т. О. Экологические риски путешествий в Антарктиду. Туристичний та готельно-ресторанний бізнес: світовий досвід та перспективи розвитку для України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., м. Одеса, 10 квітня 2019 р. Одеса : ОНЕУ, 2019. С. 779–782.

Abedi M. Antarctica Keeps Attracting Visitors – and It May Be «Last-Chance Tourism». URL: https://globalnews.ca/news/4072700/antarctica-tourism-climate-change/.

Antarctic Treaty. URL: https://www.ats.aq/.

IAATO Antarctic visitor figures 2019–2020. URL: https://iaato.org/wp-content/uploads/2020/06/IAATO-on-Antarctic-visitor-figures-2019-20-FINAL.pdf.

McClanahan P. Tourism in Antarctica: Edging Toward the (Risky) Mainstream. URL: https://www.nytimes.com/2020/02/26/travel/antarctica-tourism-environment-safety.html.

Tourism in Antarctica. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Tourism_in_Antarctica.

Adashova, T. A. (2014), “Antarktida glazami turista, Sovremennyie problemy servisa i turizma”, № 1, pp. 54–60.

Golysh, Yu. (2013), “Realny li perspektivy razvitiia turisticheskogo biznesa v Antarktide”, Finansovyie uslugi, № 2 (98), pp. 22–25.

Dohovir pro Antarktyku, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_224.

Tour operator “Bodo Travel”. Official website, available at: https://travel.bodo.ua/go/antarctida/.

Tour operator “Dream Travel”. Official website, available at: https://dreamtravel.ua/cat/antarktida/turi.html.

Tour operator “Yana Luxury Travel”. Official website, available at: https://www.yana.kiev.ua/travel/o/334/.

Shalamai, T. O. (2019), “Ekologicheskie riski puteshestviy v Antarktidu”, Turystychnyi ta hotelno-restorannyi biznes: svitovyi dosvid ta perspektyvy rozvytku dlia Ukraiiny: Conference Proceedings (Odesa, April 10, 2019), Odesa, ONEU, pp. 779–782.

Abedi, M. (2018), Antarctica Keeps Attracting Visitors – and It May Be “Last-Chance Tourism”, available at: https://globalnews.ca/news/4072700/antarctica-tourism-climate-change/.

Antarctic Treaty, available at: https://www.ats.aq/.

IAATO Antarctic visitor figures 2019-2020, available at: https://iaato.org/wp-content/uploads/2020/06/IAATO-on-Antarctic-visitor-figures-2019-20-FINAL.pdf.

McClanahan, P. (2020), Tourism in Antarctica: Edging Toward the (Risky) Mainstream, available at: https://www.nytimes.com/2020/02/26/travel/antarctica-tourism-environment-safety.html.

Tourism in Antarctica, available at: https://en.wikipedia.org/wiki/Tourism_in_Antarctica.