ВПЛИВ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ НА УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ

PDF

Ключові слова

промислові підприємства
управління
цифрова трансформація
сервісна бізнес-модель
ланцюг створення вартості
створення цінності

Як цитувати

Верескун, М. В., Колосок, В. М., & Колосок, Е. В. (2021). ВПЛИВ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ НА УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ. Підприємництво і торгівля, (30), 11-16. https://doi.org/10.36477/2522-1256-2021-30-02

Анотація

У статті розглянуто об’єктивні передумови цифрової трансформації у промисловому у секторі економіки. Визначено, що на межі ХХ і ХХІ ст. сформувалася нова сервісна модель організації бізнесу у промисловості, яка передбачає перехід від одноразового продажу продукту до продажу послуг із його обслуговування і модернізації протягом усього періоду експлуатації. Досліджено особливості процесу переходу промислових підприємств від продуктової до сервісної моделі організації бізнесу. Доведено, що використання всіх переваг сервісної моделі можливе лише за умов використання можливостей, що виникають у підприємства в результаті цифрової трансформації всіх бізнес-процесів і процесів управління ними Досліджено основні тенденції, що є каталізаторами змін у процесі управління промисловим підприємством на стратегічному та тактичному рівнях. Доведено, що на стратегічному рівні основними тенденціями є перехід від вивчення потреб покупця до їх формування та скорочення відстані між виробником і покупцем, що значно скорочує ланцюги створення додаткової вартості, виключаючи з них різних посередників. Досліджено основні тенденції, які відбуваються на тактичному рівні управління, в таких елементах управління промисловим підприємством: розроблення продукції, виробництво, логістика, маркетинг і продажі, післяпродажне обслуговування, безпека, рекрутинг та утримання кадрів. Визначено, що у сьогоднішній структурі виробництва навіть найбільш передових промислових компаній питома вага «розумної» техніки і пристроїв, які спроможні використовувати всі переваги цифрової економіки, не перевищує 40%. Доведено, що такий стан справ призводить до суттєвих проблем в організації процесу управління промисловими підприємствами, адже зрозуміло, що протягом ще досить тривалого часу промислові компанії змушені будуть організовувати виробництво, продаж і обслуговування як «традиційної» техніки і технологій, так і «розумної». Зроблено висновок про безальтернативність цифрової трансформації для великих промислових підприємств, а також про необхідність скорочувати термін паралельного використання продуктової і сервісної моделі організації бізнесу.

https://doi.org/10.36477/2522-1256-2021-30-02
PDF

Посилання

Цифрова адженда України – 2020 («Цифровий порядок денний» – 2020). Концептуальні засади (версія 1.0). Першочергові сфери, ініціативи, проєкти цифровізації України до 2020 року. HITECH office. 2016. 90 с. URL: https://ucci.org.ua/uploads/files/58e78ee3c3922.pdf.

Боднар О. Цифровізація та конкурентоспроможність бізнесу – ключові драйвери розвитку української економіки. URL: https://business.ua/litsa/item/2452-tsifrovizatsiya-ta-konkurentospromozhnistbiznesu-klyuchovi-drajveri-rozvitku-ukrajinskojiekonomiki.

Томас М. Сибель. Почему цифровая трансформация теперь находится на плечах CEO. McKinsey Quarterly. 2017. URL: https://www.mckinsey.com/NotFound.aspx?item=%2fquarterly%2foverview%2fhtm&user=extranet%5cAnonymous&site=website

Tsyfrova adzhenda Ukrainy – 2020 («Tsyfrovyi poriadok dennyi» – 2020). Kontseptualni zasady (versiia 1.0). Pershocherhovi sfery, initsiatyvy, proekty “tsyfrovizatsii” Ukrainy do 2020 roku. HITECH office. 2016. 90 s., available at: https://ucci.org.ua/uploads/files/58e78ee3c3922.pdf

Bodnar O. Tsyfrovizatsiia ta konkurentospromozhnist biznesu – kliuchovi draivery rozvytku ukrainskoi ekonomiky, available at: https://business.ua/litsa/item/2452-tsifrovizatsiya-ta-konkurentospromozhnistbiznesu-klyuchovi-drajveri-rozvitku-ukrajinskojiekonomiki.

Tomas M. Sybel. Pochemu tsyfrovaia transformatsyia teper nakhodytsia na plechakh CEO // McKinsey Quarterly, 2017, available at: https://www.mckinsey.com/NotFound.aspx?item=%2fquarterly%2foverview%2fhtm&user=extranet%5cAnonymous&site=website