№ 30 (2021): Підприємництво і торгівля

Підприємництво і торгівля : збірник наукових праць / [редакц. кол.: Куцик П. О., Семак Б. Б. та ін.]. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2021. – Вип. 30. – 84 с.

Згідно з наказом МОН України № 1643 (Додаток 4) від 28.12.2019 збірник включено до Переліку наукових фахових видань України категорії “Б”.

Друкується за ухвалою Вченої ради Львівського торговельно-економічного університету Протокол засідання Ради № 13 від 30 червня 2021 року.

Видання індексується у наукометричних базах: Ulrich’s Periodicals, Index Copernicus, Google Scholar, WorldCat.

DOI: 10.36477/2522-1256-2021-30

СТАТТІ

Маріана Стойка
5-10
КРИПТОВАЛЮТА – ВИЗНАЧЕННЯ, ФУНКЦІЇ, ПЕРЕВАГИ ТА РИЗИКИ
PDF (English)
М. В. Верескун, В. М. Колосок, Е. В. Колосок
11-16
ВПЛИВ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ НА УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ
PDF
Ю. В. Глівінська
17-24
СИСТЕМНА СУТНІСТЬ КАТЕГОРІАЛЬНИХ ПОНЯТЬ МЕХАНІЗМІВ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
PDF
Ю. Г. Горященко
25-32
ЗАСТОСУВАННЯ КЛАСТЕРНОГО АНАЛІЗУ ДЛЯ ОЦІНКИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ
PDF
А. В. Дугінець, Т. Г. Бусарєва
33-37
СУЧАСНІ МОДЕЛІ ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ
PDF (English)
О. В. Комчатних
38-43
ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ УКРАЇНСЬКИХ ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ
PDF
Л. Ш. Маматова
44-47
РОЛЬ БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ
PDF
Г. М. Мутерко
48-52
ІННОВАЦІЙНИЙ МЕТОД ПОШУКУ ПЕРСОНАЛУ
PDF
І. С. Сидорук
52-58
ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК ОСНОВА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ РЕГІОНАЛЬНИХ КЛАСТЕРІВ ЗА УЧАСТЮ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ
PDF
С. М. Цвілий, Д. В. Василичев, О. Є. Галан
59-65
ПОСТКОРОНАВІРУСНА ТРАНСФОРМАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ МІКРОПІДПРИЄМСТВ РЕГІОНАЛЬНОЇ СФЕРИ ТУРИЗМУ
PDF (English)
О. А. Шульга
66-71
СУЧАСНІ ІНСТРУМЕНТИ МАРКЕТИНГОВИХ ІНТЕРНЕТ-КОМУНІКАЦІЙ
PDF
М. І. Пиршін
72-82
ЕКОНОМІЧНІ ЗАГРОЗИ САМОДОСТАТНЬОМУ РОЗВИТКУ ЛІСОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
PDF