ЗАПРОВАДЖЕННЯ ПРИНЦИПІВ РІЗНОМАНІТНОСТІ ТА ІНКЛЮЗІЇ В ТУРИСТИЧНОМУ БІЗНЕСІ УКРАЇНИ

PDF (English)

Ключові слова

різноманітність та інклюзія
соціальні комунікації в туризмі
різноманітність у туризмі
інклюзія в туризмі
корпоративна культура в туристичних підприємствах

Як цитувати

Ростовцев, С. С., & Яріко, М. О. (2022). ЗАПРОВАДЖЕННЯ ПРИНЦИПІВ РІЗНОМАНІТНОСТІ ТА ІНКЛЮЗІЇ В ТУРИСТИЧНОМУ БІЗНЕСІ УКРАЇНИ. Індустрія туризму і гостинності в Центральній та Східній Європі, (4), 37-42. https://doi.org/10.36477/tourismhospcee-4-5

Анотація

У статті розглядаються принципи запровадження підходу різноманітності та інклюзії у туристичних організаціях України. На сьогоднішній день дана тема переважно знаходиться поза увагою як вітчизняних бізнесменів, так і дослідників, хоча за кордоном дане питання вивчається досить серйозно. Зазначається, що даний напрямок має високу перспективність для туристичного бізнесу у майбутньому, і дозволить власникам отримати додаткові вигоди від імплементації принципів різноманітності та інклюзії. Разом із визначеннями понять, які базуються на забезпеченні відчуття безпеки, належності та визнання, а також можливостях самореалізації на робочому місці, в статті наводяться переваги запровадження D&I в туристичному бізнесі, характеризуючи дану сферу як одну з найпривабливіших для реалізації даної концепції. Зокрема, зазначається, що однією з переваг слідування принципам різноманітності в організації є значне підвищення прибутковості компанії, що може стати основним мотиваційним фактором для керівників. Окрім мотивів запровадження концепції D&I в компаніях, наводяться й основні причини низької поширеності даної ідеї в Україні на даний момент, серед яких можна виділити брак відповідних знань, а також недостатня готовість суспільства до прийняття подібної концепції. З метою запровадження принципів різноманітності та інклюзії в туристичних організаціях України пропонується низка рекомендацій щодо створення культури інклюзивності в організації і подальшим втіленням D&I. Разом з тим, окрема увага приділяється ключовим показникам ефективності, які дозволять відстежувати рівень запровадженості означених принципів і з’ясовувати проблемні місця у компанії з метою їх подальшого усунення. Результатом запровадження принципів D&I в туристичній компанії можуть стати: подальше залучення кваліфікованих фахівців і розвиток їх здібностей, заохочення творчого підходу і нововведень за допомогою створення умов, при яких співробітники, що мають різні точки зору, різноманітний досвід і освіту, ефективно працюють разом, зниження плинності кадрів, й загалом – отримання конкурентних переваг на ринку.

https://doi.org/10.36477/tourismhospcee-4-5
PDF (English)

Посилання

Prohnymak, O. D. (2019), Novitni modeli zaynyatosti yak faktor rozbudovy kreatyvnoyi ekonomiky Ukrayiny [The latest employment models as a factor in building the creative economy of Ukraine], Ekonomichnyy visnyk Donbasu, vol. 3 (57), pp. 146-155.

Poleshchuk, N. A. (2021), Marketing v inklyuzivnom biznese [Marketing in an inclusive business], Menedzhment i marketing: opyt i problemy, Belarus State Economic University, Minsk, pp. 211-216.

Gehrels, S. Suleri, J. (2016), Diversity and inclusion as indicators of sustainable human resources management in the international hospitality industry, Research in Hospitality Management, vol. 6(1), pp. 61-67.

Suciu, M. Noja, G. Cristea, M. (2020), Diversity, Social Inclusion and Human Capital Development as Fundamentals of Financial Performance and Risk Mitigation, The Amfiteatru Economic journal, Academy of Economic Studies, Bucharest, Romania, vol. 22(55), pp. 742-757.

Vongvisitsin, T. and Wong, A. (2021), Organisational change towards LGBTQ+ inclusion in hospitality and tourism: Managerial perspectives, Tourism Management, vol. 86, 104331.

Travel Pulse (2020), New Guidelines for Inclusion and Diversity in Travel and Tourism Industry, available at: https://www.travelpulse.com/news/features/new-guidelines-for-inclusion-and-diversity-in-travel-and-tourism-industry.html (accessed 17 February 2022).

The official site of World Travel & Tourism Council (2020), “Inclusion-and-Diversity-Guidelines”, available at: https://wttc.org/Portals/0/Documents/Reports/2020/Inclusion-and-Diversity-Guidelines.pdf?ver=2021-02-25-183036-537 (accessed 17 February 2022).

The official site of Economichna Pravda (2020), Navishcho ukrainskomu biznesu inkliuzyvnist [Why Ukrainian business needs inclusiveness], available at: https://www.epravda.com.ua/columns/2020/12/23/669464/ (accessed 17 February 2022).

Прогнімак О. Д. Новітні моделі зайнятості як фактор розбудови креативної економіки України. Економічний вісник Донбасу. 2019. № 3 (57). С. 146-155.

Полещук Н. А. Маркетинг в інклюзивному бізнесі. Менеджмент і маркетинг: досвід й проблеми, Білоруський державний економічний університет. Мінськ, 2021. С.211-216.

Gehrels, S. Suleri, J. (2016), “Diversity and inclusion as indicators of sustainable human resources management in the international hospitality industry”, Research in Hospitality Management, vol. 6(1), pp. 61-67.

Suciu, M. Noja, G. Cristea, M. (2020), “Diversity, Social Inclusion and Human Capital Development as Fundamentals of Financial Performance and Risk Mitigation", The Amfiteatru Economic journal, Academy of Economic Studies, Bucharest, Romania, vol. 22(55), pp. 742-757.

Vongvisitsin, T. and Wong, A. (2021), “Organizational change towards LGBTQ+ inclusion in hospitality and tourism: Managerial perspectives”, Tourism Management, vol. 86, 104331.

New Guidelines for Inclusion and Diversity in Travel and Tourism Industry. Travel Pulse: веб-сайт. URL: https://www.travelpulse.com/news/features/new-guidelines-for-inclusion-and-diversity-in-travel-and-tourism-industry.html (дата звернення: 17.02.2022).

Inclusion-and-Diversity-Guidelines. World Travel & Tourism Council: веб-сайт. URL: https://wttc.org/Portals/0/Documents/Reports/2020/Inclusion-and-Diversity-Guidelines.pdf?ver=2021-02-25-183036-537 (дата звернення: 17.02.2022).

Навіщо українському бізнесу інклюзивність. Економічна правда: веб-сайт. URL: https://www.epravda.com.ua/columns/2020/12/23/669464/ (дата звернення: 17.02.2022).