ІННОВАЦІЙНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ТРАНСКОРДОННИХ РЕГІОНІВ

Ключові слова: транскордонний регіон, інновації, фінансовий інструментарій, транскордонна взаємодія, транскордонна критична маса

Анотація

У статті досліджуються теоретичні та прикладні основи формування інноваційних засад розвитку транскордонних регіонів. Метою статті є розкриття інноваційних основ функціонування транскордонних регіонів та визначення новітніх інструментів фінансування транскордонної співпраці. У ході дослідження встановлено, що інновації є основою розвитку транскордонних регіонів та поглиблення їх співпраці в галузі науки, техніки, технологій, реалізації транскордонних програм й проєктів, "стратегії розумної спеціалізації". Доведено, що прикордонні регіони, які орієнтуються на інноваційність у своєму розвитку досягають більш високого ступеня транскордонної взаємодії, використовують новітні підходи до фінансування та інструменти структурних фондів ЄС. Відзначено, що для інноваційних транскордонних регіонів необхідним є: 1) високий рівень транскордонних потоків знань й технологій, їх взаємоузгодженість у функціональному аспекті; 2) транскордонна співпраця у науково-дослідній, освітній діяльності та використання передових інноваційних знань і технологій; 3) спільні інноваційні продукти, послуги, трансфер технологій; 4) засади співфінансування та диверсифікація джерел фінансування суб'єктів і учасників інноваційної діяльності; 5) подолання бар'єрної функції кордону й формування спільних транскордонних інноваційних структур; 6) дерогація законодавства; 7) культурна, історична та етнічна спорідненість. Відзначено, що інноваційний потенціал транскордонного регіону фінансується за допомогою інструментів, які можуть приймати форми капіталу, квазікапіталу, інвестицій, кредитів, гарантій або інших інструментів з мінімізації ризиків, а у разі необхідності поєднуватися з грантами. Сформульовано ключові характеристики, розкрито сферу використання таких інструментів фінансування транскордонних інновацій як "Pathfinder", "Accelerator", "Transition". Подальші дослідження повинні бути спрямовані на розробку методичних підходів до оцінювання інноваційного потенціалу транскордонного регіону та напрямів досягнення модернізаційних інноваційних проривів.

Посилання

1. Broad-based Innovation Policy for All Regions and Cities. OECD Publishing, Paris, 2020. URL: https://www.oecd.org/innovation/broad-based-innovation-policy-for-all-regions-and-cities-299731d2-en.htm (accessed 21 January 2022).
2. Bian Bo and Meier Jean-Marie and Xu Ting. Cross-Border Institutions and the Globalization of Innovation. 2021. URL: https://ssrn.com/abstract= 3503092 (accessed 10 January 2022).
3. BAK Basel Economics AG. URL: https://knoema.ru/ atlas/sources/BAKBASEL?view=snowflake.
4. Wuchty S., Jones B. F. and Uzzi, B. The Increasing Dominance of Teams in Production of Knowledge. Science, 2007. 316 (5827), р. 1036-1039.
5. Bloom N., Schankerman M., and Van Reenen J. Identifying Technology Spillovers and Product Market Rivalry. Econometrica, 2013. 81 (4), р. 1347-1393.
6. Nauwelaers, C., Walburn, D. Public sector innovation and smart specialisation strategies. Know Hub. 2013. URL: http://www.know-hub.eu/knowledge-base/videos/public-sector-innovation-and-smart-specialisation-strategies.html (accessed 23 January 2022).
7. Korhonen, J. E., Koskivaara, A., Makkonen, T., Yakusheva, N., Malkamäki, A. Resilient cross-border regional innovation systems for sustainability? A systematic review of drivers and constraints, Innova-tion: The European Journal of Social Science Research, 2021. Vol. 34, No. 2, р. 202–221.
8. European innovation scoreboard. URL: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/statistics/performance-indicators/european-innovation-scoreboard_en (accessed 21 January 2022).
9. Regulation of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on the financial rules applicable to the general budget of the Union and repealing Council Regulation (EC, Euratom). No 1605/2002. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-con-tent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0966&from=EN (accessed 26 January 2022).
10. Specific programme implementing Horizon Europe framework programme for research and inno-vation 2021-2027. Repealing Decision 2013/743/EU 2011/0402(CNS). URL: https://ec.europa.eu/info/ re-search-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_en (accessed 25 January 2022).
Опубліковано
2022-04-15