НАУКОВА ДИПЛОМАТІЯ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА СИСТЕМУ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН

Ключові слова: дипломатія, наукова дипломатія, наукова спільнота, міжнародні економічні відносини

Анотація

У сучасному, глобально взаємопов’язаному світі дипломатія характеризується істотними змінами. Традиційний підхід до дипломатії, який спостерігається виключно між урядами, більше не є достатнім для вирішення транснаціональних проблем – від зміни клімату до пандемій та воєн, із якими стикаються сучасні держави. Інтерес до наукової дипломатії як механізму реагування на ці транснаціональні проблеми розвинувся упродовж останнього десятиліття. Наукова дипломатія виходить на перший план як новітній вимір міждержавних відносин. Оскільки виклики світу все більше виходять за прийнятні межі, дослідники та новатори створили міжнародні наукові коаліції для вирішення проблеми глобальних патологій. Таким чином, поряд із традиційними способами іноземної дипломатії для держав відкрилися нові канали впливу та можливості. Розуміння того, як ці канали впливають на глобальні соціально-економічні результати, має вирішальне значення для вчених, які цікавляться все ще неоднозначною структурою та процесами глобального управління. Простежується зростаюча низка неформальних міжнародних асоціацій поряд із трансурядовими політичними мережами та глобальними державно-політичними партнерствами, які займаються вузькоспеціалізованими та технічними питаннями міжнародної політики і тим, як вони залучаються до наукової дипломатії. Паралельно з традиційною дипломатичною практикою все більше визнається здатність науки створювати коаліцію підтримки, закладати основи для вирішення конфліктів або будувати довіру між націями. Наука у своїй справжній формі надає інформацію, яка ґрунтується на доказах, не випливає з особистої думки чи підозри та не залежить від авторитету. Концепція наукової дипломатії розвинулася, щоб охопити взаємодії на різних рівнях від державних до тих, що включають міжнародних та недержавних суб’єктів. Наукова дипломатія – це використання міжнародного наукового співробітництва для сприяння комунікації та співпраці між народами різних націй та сприяння більшому глобальному миру, процвітанню та стабільності. У статті визначено роль наукової дипломатії для розвитку національної та загальносвітової науки, її сприяння у зниженні рівня напруженості у міжнародному політичному просторі, стабілізації економічних зв’язків країн світу.

Посилання

1. Fedoroff, N. V. Science Diplomacy in the 21st Century. Cell. 2009. Vol. 136 (1). Pp. 9-11.
2. Lord, K. M., & Turekian, V. C. Time for a New Era of Science Diplomacy. Science. 2007. Vol. 315 (5813). Pp. 769-770.
3. Jasanoff, S. (ed.) States of Knowledge: the Co-production of Science and the Social Order. London : Routledge, 2004. 332 p.
4. Stone, D. Knowledge Actors and Transnational Governance: the Public-Private Policy Nexus in the Global Agora. Basingstoke : Palgrave MacMillan, 2013. 222 p.
5. Legrand, T. & Stone, D. Science Diplomacy and Transnational Governance Impact. British Politics. 2018. Vol. 13 (3). Pp. 392-408.
6. Watermeyer, R. Issues in the Articulation of “Impact”: the Responses of UK Academics to “Impact” as a New Measure of Research Assessment. Studies in Higher Education. 2014. Vol. 39 (2). Pp. 359-377.
7. Bevir, M. Interpreting Territory and Power. Government and Opposition. 2010. Vol. 45 (3). Pp. 436-456.
8. Nye, J. S. Jr. Soft Power: the Means to Success in World Politics. New York : Public Affairs, 2004. 192 p.
9. Arkin, F. South Korea Pushes the Envelope in Science Diplomacy, URL: https://www.scidev.net/asia-pacific/features/south-korea-pushes-the-envelope-in-science-diplomacy/.
10. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri= CELEX:52014DC0014&from=ET.
11. Van Langenhove, L. Multilateral EU Action through Science Diplomacy, in The EU Global Strategy: Going Beyond Effective Multilateralism? Brussels: European Policy Center, 2016, URL: https://cris.unu.edu/sites/cris.unu.edu/files/the_eu_global_strategy-going_beyond_effective_ multilateralism%20~%20June%202016.pdf.
12. Hormats, R. D. Science Diplomacy and Twenty-First Century Statecraft, URL: https://www.sciencediplomacy.org/perspective/2012/science-diplomacy-and-twenty-first-century-statecraft.
Опубліковано
2022-04-15