МАРКЕТИНГОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ОСОБЛИВОСТІ

Ключові слова: маркетинговий менеджмент, торговельні підприємства, внутрішня та зовнішня торгівля, парадигма, ціннісний підхід, війна

Анотація

Воєнні дії на території України спричинили економічну кризу, котра викликала цілий ряд негативних ефектів у діяльності гуртових та роздрібних торговельних підприємств. Через агресивну війну, розв’язану Росією проти України, близько 30% вітчизняних підприємств майже або повністю зупинили свою роботу, понад 18% населення держави (здебільшого працездатного віку) виїхало за кордон, і водночас частка громадян, котрі втратили роботу, зросла на 30%. Рівень та характер проблем, із якими стикнулися вітчизняні торговельні підприємства в умовах війни, виявився безпрецедентним. Метою статті було дослідження ряду актуальних проблем та визначення напрямів вдосконалення стратегій маркетингового менеджменту вітчизняних торговельних підприємств в умовах економічної кризи, спровокованої воєнною агресією Російської Федерації проти України. У сучасному розумінні маркетинговий менеджмент у сфері торгівлі можна розглядати як процес управління всіма основними напрямами діяльності торговельного підприємства з метою досягнення необхідних темпів розвитку, забезпечення конкурентних переваг підприємства та його товарів на ринку, розширення цього ринку за рахунок збільшення кількості покупців, пошуку нових ринкових ніш, забезпечення планової прибутковості торговельної діяльності тощо. У різних літературних джерелах науковці розглядають такі поняття, як “торговельний менеджментˮ і “торговельний маркетингˮ. Ці поняття тісно пов’язані між собою, однак ототожнювати їх не варто. У межах розглянутої авторами парадигми маркетингового менеджменту пропонується впроваджувати на вітчизняних торговельних підприємствах ціннісний підхід, в основі якого - поєднання на практиці спільних цінностей торговельного підприємства та покупців його товарів. Через неможливість спрогнозувати напрями розвитку ринків у сучасних реаліях війни значення маркетингових досліджень ринкової кон’юнктури та прогнозування її змін у найближчій перспективі для торговельних підприємств зростатиме, а нестабільна ситуація на вітчизняному споживчому ринку актуалізує потребу в постійному накопиченні і аналізі якісної маркетингової інформації. Для досягнення очікуваного рівня прибутковості в умовах спричиненої війною кризи керівництву торговельних підприємств пропонується більше уваги приділяти проблемам мотивації та заохочення торговельного персоналу.

Посилання

1. Кузьминчук Н. В., Куценко Т. М., Терованесова О. Ю. Маркетинговий менеджмент в системі стратегічного управління підприємствами торгівлі. Modern Economics. 2021. № 28(2021). С. 47-51. URL: https://doi.org/10.31521/ modecon.V28(2021)-07.
2. Ковальчук С. В. Маркетингові стратегії розвитку торговельних підприємств. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2015. № 1. С. 183-188.
3. Маркетингові стратегії формування попиту на товари та послуги на ринках України :
монографія / за ред. проф. Р. В. Федоровича. Тернопіль : ТНТУ ім. І. Пулюя, 2013. 359 с.
4. The Crisis in Ukraine. Implications of the War for Global Trade and Development. World Trade Organization. 32 p. URL: https://www.wto.org/english/ res_e/booksp_e/imparctukraine422_e.pdf.
5. Ус І., Гавриленко Н. Вплив війни на зовнішню торгівлю України (за підсумками першого півріччя 2022 р.). Центр зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень. URL: https://niss.gov.ua/sites/default/files/ 2022-08/_us-gavrilenko-tablici_merged_0.pdf.
6. Бойчук І. В. Маркетингові стратегії підприємства: особливості реалізації з використанням Інтернету. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2010. № 5. Т 4. С. 7-10.
7. Проскурніна Н. В. Маркетингові стратегії підприємств роздрібної торгівлі в контексті цифровізації галузі. Вісник Сумського національного аграрного університету. 2020. №3(85). С. 35-43. URL: https://snaujournal.com.ua/index.php/journal/article/view/166.
8. Beriz Čivić. Customer Relationship Management in Business Operations of Trading Companies in Bosnia and Herzegovina. Economic Research-Ekonomska Istraživanja. 2014. 27:1. P. 755-770. URL: https://doi.org/10.1080/ 1331677X.2014.970449.
9. Савчук А. М. Дослідження джерел інформаційного забезпечення стратегічного маркетингу підприємств торгівлі. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2015. № 4. С. 95-104. URL: http://mmi.fem.sumdu.edu.ua.
10. Ganapathy V. Modern Day Retail Marketing Management. 1st edition. Bookboon, 2017. 369 p. URL: https://mmimert.edu.in/images/books/modern-day-retail-marketing-management.pdf.
11. Романченко Т. В. Маркетингова збутова стратегія торговельної мережі : дисертація на здобуття ступеня доктора філософії в галузі знань “Управління та адмініструванняˮ за спеціальністю 075 “Маркетингˮ. Київський національний торговельно-економічний університет. Київ, 2020. 232 с.
12. Lawrence A. The Management of Trade Marketing. Ashgate Publishing, Limited. 1983. 267 p.
13. Michalski E. Marketing Management of Enterprise. Polityki Europejskie. Finanse i Marketing. 2016. № 15(64). P. 84-95.
14. Муха А. Купуйте українське: вибір вітчиз-няної продукції як фактор впливу на економіку України. URL: https://biz.nv.ua/ukr/markets/yak-pidtrimati-ukrajinskih-virobnikiv-ta-chomu-varto-kupuvati-ukrajinske-zasnovnik-fondu-sos-fund-ua-50265613.html.
15. Ковбель А. Кінець війни – це початок. Три факти про повоєнне відновлення України. URL: https://biz.nv.ua/ukr/experts/riziki-dlya-ukrajini-pislya-zakinchennya-aktivnoji-fazi-viyni-ostanni-novini-50249746.html.
Опубліковано
2022-10-04