СУТНІСТЬ ТА ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ МІЖНАРОДНОЇ ЛОГІСТИКИ В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ УМОВАХ

Ключові слова: міжнародна торгівля, міжнародна логістика, суб’єкт зовнішньоекономічної діяльності, логістичні потоки, система міжнародної логістики, екстремальні чинники впливу, трансформація

Анотація

Мета статті полягає у визначенні сутності системи міжнародної логістики, актуального стану і проблем здійснення нею основних завдань із логістичного забезпечення зовнішньоторговельних операцій суб’єктів ЗЕД, а також формулюванні деяких рекомендацій щодо трансформації зазначеної системи та підвищення ефективності комплексу здійснюваних логістичних процесів. Обгрунтовано актуальність дослідження процесів розвитку міжнародної торгівлі в контексті сучасних трендів світової економіки та місця і ролі міжнародної логістики в забезпеченні здійснення зовнішньоекономічної діяльності українських підприємств. Проведено сутніснологічний аналіз базисних термінів “міжнародна логістика”, “логістика”, “система міжнародної логістики”. На основі аналізу публікацій різних авторів встановлено неоднозначність та суперечливість підходів до трактування в спеціальній літературі терміна “міжнародна логістика”. Обгрунтовано доцільність тлумачення міжнародної логістики з позицій трактування її як комплексу господарської діяльності, пов’язаної з регулярним (протягом тривалого періоду часу), систематичним, організованим (на засадах договірного узгодження – міжнародні контракти, угоди суб’єктів ЗЕД) виконанням процесів просторового та часового переміщування матеріальних і інших пов’язаних із ними логістичних потоків за умови перетину ними національних кордонів. Аргументовано доведено існування категорії “система міжнародної логістики” та визначено її сутність на мікро- та макроекономічному рівні. Проаналізовано сучасний стан і проблеми функціонування макроекономічної системи міжнародної логістики в Україні, зумовлені впливом екстремальних чинників, основними з яких є пандемічні обмеження в економіці та воєнні дії РФ з подальшою окупацією значної частини території України. Запропоновано окремі заходи з вирішення проблем міжнародної логістики в Україні та трансформації системи міжнародної логістики відповідно до актуальних вимог відновлення міжнародної торгівлі.

Посилання

1. Державна служба статистики України. URL : http://www.ukrstat.gov.ua.
2. Pierre A. David, Richard D. Steward. International Logistics: The Management of International Trade. Cicero Books LLC; 4th edition (July 29, 2013). 2013. 721 р.
3. Тридід О. М. Логістика. Київ : Знання, 2008.
4. Тюріна Н. М., Гой І. В., Бабій І. В. Логістика. Київ : Центр учбової літератури, 2015.
5. Хмелевський О. В. Міжнародна логістика у ключових трендах її розвитку. Інфраструктура ринку. 2019. 38, 61-67.
6. Трушкіна Н., Сербіна Т. Міжнародна логістика у системі зовнішньоекономічної діяльності підприємства. International Science Journal of Management, Economics & Finance. 2022. Vol. 1. No. 3. Pp. 101-114.
7. Олійник Я. Б., Смирнов І. Г. Міжнародна логістика. Київ : Обрії, 2011.
8. Холод Б., Зборовська О. Глобалізація як фактор впливу на процеси логістичного управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств. Європейський вектор економічного розвитку. 2014. 2(17), 261-270.
9. Банзекуливахо Ж. М. Международная логистика. Полоцк : Б.и., 2014.
10. Стеценко І. До питання сутності сучасної міжнародної логістики. Ринок цінних паперів України. 2016. 7-8, 53-57.
11. Council of Supply Chain Management Professionals (CSCMP) SUPPLY CHAIN and LOGISTICS TERMS and GLOSSARY. URL : www.logistics service locator.com/resources/glossary03.pdf.
12. Дурач В. М., Осипенко С. М., Ніколайчук Л. Г. Закупівлі у військову установу як важлива складова логістики. Підприємництво і торгівля. 2021. 32, 17-25.
13. Алькема В. Г. Логістичне забезпечення міжнародної торгівлі. Вчені записки Університету “КРОК”. 2017. 46, 82-92.
14. Ежедневно Украина недополучает $170 млн из-за блокады портов. Как увеличить экспорт. URL : https://biz.liga.net/ekonomika /transport/article/ ejednevno-ukraina-nedopoluchaet-170-mln-iz-za-blokady-portov-kak-uvelichit-eksport.
15. Экспорт зерна. Как вывезти за рубеж про-довольствие. URL : https://focus.ua/economics/ 513618-kak-voyna-ostanovila-torgovlyu-ukrainy-s-mirom.
16. Комісія відкриває “Шляхи солідарності”, щоб допомогти Україні експортувати сільсько-господарські товари. URL : https://www.eeas.europa.eu/ delegations/ukraine/комісія-відкриває-«шляхи-солідарності»-щоб-допомогти-україні-експортувати_uk?s=232.
Опубліковано
2022-10-04