НАПРЯМИ ЦИФРОВІЗАЦІЇ КООПЕРАТИВНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА У ПЕРІОД ПОВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНИ

  • В. В. Гаврилишин Львівський торговельно-економічний університет http://orcid.org/0000-0001-6962-2105
  • І. І. Олексин Львівський торговельно-економічний університет http://orcid.org/0000-0001-9118-8173
  • А. Б. Цьолка Львівський торговельно-економічний університет
Ключові слова: аграрії, економіка, закупівлі, інновації, логістичні системи, підприємництво, споживча кооперація, сільськогосподарська продукція, товар, технології, торгівля, цифровізація

Анотація

Післявоєнна відбудова України передбачає “створення фундаменту для довгострокового зростання”, тобто проведення докорінних реформ, зокрема розвиток інноваційних технологій, які дозволять здійснити кооперативному підприємництву “технологічний стрибок”. У статті розглянуто теоретичні та прикладні підходи до формулювання напрямів цифровізації кооперативного підприємництва у межах повоєнної відбудови економіки України. Обґрунтовано, що відновлення економіки аграрного сектора сприяє розвитку кооперативного підприємництва, стимулює діяльність дрібного аграрного бізнесу та кооператорів у сільській місцевості. Здійснено моніторинг мережі роздрібної торгівлі спілок споживчих товариств за типами. Наведено динаміку виробництва продукції підприємствами споживчої кооперації. Уточнено тренд розвитку інших напрямів діяльності споживчої кооперації. Зазначено, що удосконалення логістики в системі постачання сільськогосподарської продукції аргументується розгалуженою мережею розміщення споживчих товариств і спілок по території України. Доведено, що даний процес потребує цифровізації бізнес-процесів із закупівель, промислової переробки та реалізації аграрної продукції через власну кооперативну мережу. Досліджено можливості застосування інноваційних технологій у різних ланках ланцюга товаропостачання, для обліку багатоукладної аграрної економіки в організації виробництва, створенні сировинних запасів за участю фермерських та особистих підсобних господарств сільського населення. Подальші дослідження повинні бути скеровані на обґрунтування і реалізацію низки стратегічних завдань, пов’язаних із формуванням інструментарію впровадження сучасних технологій, що відповідають європейським стандартам та дозволять кооперативному підприємництву відновити свої позиції на ринку та інтегруватися в глобальні ланцюги створення вартості.

Посилання

1. Інтерв’ю ВВС прем’єр-міністра Д. Шмигаля. URL: https://www.slovoidilo.ua/2022/ 04/07/novyna/suspilstvo/vidnovlennya-ukrayiny-pislya-vijny-premyer-ozvuchyv-plan-ta-finansovi-dzherela.
2. Сапіга Р. Структуризація системи логістичного забезпечення Збройних Сил України. URL: http://vlp.com.ua/files/special/47.pdf.
3. Цифрова адженда України – 2020 (“Цифровий порядок денний” – 2020). Концептуальні засади (версія 1.0). Першочергові сфери ініціативи, проєкти цифровізації України до 2020 року. HITECH office. 2016. 90 с. URL: https://ucci.org.ua/uploads/files/58e78ee3c3922.pdf.
4. Україна 2030Е – країна з розвинутою цифровою економікою. URL: https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:HkKn9YvdHOIJ.
5. Міщук І. П. Логістичне забезпечення діяльності підприємств торгівлі споживчої кооперації. Підприємництво і торгівля : збірник наукових праць. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2017. – Вип. 21. – 168 с. – С. 42-47.
6. Таран-Лала О. М. Проблеми функціонування споживчої кооперації як соціально-економічної системи в нових економічних умовах. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Економіка. 2016. № 1(1) (47). С. 152-158. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Nvuuec_2016_1(1)__26.
7. Офіційний сайт Укркоопспілки. URL : http://www.coop.ua/uk/torgivlya/.
8. Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua.
9. Про споживчу кооперацію : Закон України від 10 квітня 1992 р. № 2265-XII. Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/2265.
10. Закон України “Про кооперацію”. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1087-15.
11. Про заходи щодо розвитку кооперативного руху та посилення його ролі в реформуванні економіки України на ринкових засадах : Указ Президента України від 19 грудня 2000 р. № 1348/2000. URL: https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/1348/2000.
12. Про сільськогосподарську кооперацію: Закон України від 21 липня 2020 р. № 819-IX. Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/819-20.
Опубліковано
2022-10-04