ФАКТОРИ УСПІХУ РЕІНЖИНІРИНГУ САНАТОРНО-КУРОРТНИХ ГОСПОДАРСТВ

Ключові слова: реінжиніринг, фактори успіху реінжинірингу, туризм, санаторно-курортні господарства, реінжиніринг туристичної сфери

Анотація

Визначено, що на сьогодні в Україні більше половини ранніх проектів модернізації наявних санаторно-курортних комплексів не були завершені або не досягли кінцевих бізнес-результатів. На сьогодні організації, які відносяться до сфери охорони здоров’я, стикаються з безліччю проблем, серед яких ефективне надання послуг, досягнення стратегічних успіхів та покращення своїх бізнес-процесів. Зосереджувати свою увагу на постійному покращенні вони змушені не лише для того, щоб конкурувати та процвітати, а й для того, щоб просто виживати під впливом сильних зовнішніх сил, таких як технологічні прориви, швидко зростаючі потреби клієнтів, тенденції глобалізації та політичні чи економічні фактори. Обґрунтовано, що скорочення часу циклу, зменшення вартості виконання, покращення якості допомоги та підвищення гнучкості реагування на варіації є результатами ефективного впровадження реінжинірингу бізнес-процесів санаторно-курортних підприємств. Доведено, що ІТ є ключовим фактором для реінжинірингу бізнес-процесів санаторно-курортних підприємств, на якому ґрунтуються основні зміни. Вони є більше, ніж просто автоматизацією процесу, оскільки концентруються на фундаментальній перебудові способу ведення бізнесу та дозволяють покращити цілу низку аспектів у реінжинірингу бізнес-процесів: транзакційний, географічний, аналітичний, інформаційний тощо. Окреслено певні критичні моменти (фактори успіху), які необхідно враховувати для успішного впровадження реінжинірингу бізнес-процесів у закладах охорони здоров’я, таких як санаторно-курортні господарства. Визначено вихідні умови для отримання позитивних змін та забезпечення їх постійності в подальшому від реалізації процедури реінжинірингу бізнес-процесів санаторно-курортних господарств. Обґрунтовано, що реінжиніринг бізнес-процесів є важливим інструментом задоволення потреб клієнтів у різних сферах, у тому числі й сфері послуг, серед яких і медичні послуги санаторно-курортних установ, однак для досягнення бажаних кінцевих бізнес-результатів у цій сфері необхідною є наявність змішаної команди з реінжинірингу, певних вихідних умов та факторів успіху.

Посилання

1. Musal M. A., Othman M. Sh. Business process reengineering in healthcare. Methodologies and Approaches Review of European Studies. 2016. Vol. 8, No.1.
2. Лустюк Н. В. Формування інноваційних технологій реструктуризації сфери послуг. Вісник НУВГП. Рівне, 2007. Вип. 4 (40) Економіка. С. 214-221.
3. Мазур И. И., Шапиро В. Д. Реструктуризация предприятий и компаний : учеб. пособие для вузов / под общ. ред. И. И. Мазура. Москва : ЗАО “Издательство «Экономика»”, 2001. 456 с.
4. Малий бізнес та підприємництво в ринкових умовах господарювання : навч. посіб. / В. Є. Воротін, Л. І. Воротіна, Л. А. Мартинюк, Т. В. Черняк ; за ред. проф. Л. І. Воротіної. 2-ге вид. Київ : Вид-во Європ. ун-ту, 2002. 307 с.
5. Kotter J. P. Leading Change. Boston, MA: Harvard Business School Press, 1996. 167 p.
6. Christensen C. M., Grossman J. H., Hwang J. The innovator’s prescription: A disruptive solution forhealth care. USA: McGraw-Hill, 2009. 237 p.
7. Войтович С. Я. Реалізація засад соціальної відповідальності бізнесу в концепції зворотньо-логістичного управління санаторно-курортними закладами. Проблеми і перспективи розвитку підприємництва. 2016. № 4(2). С. 34-39.
8. Kaplan R. S., Porter M. E. How to Solve the Cost Crisis in Health Care. Harvard Business Review. 2011.
9. Ozcelik Y. Do business process reengineering projects payoff? Evidence from the United States. International Journal of Project Management. 2010. 28(1). P. 7-13.
10. Becker J., Janiesch C. Restrictions in Process Design: A Case Study on Workflows in Healthcare. 2008. Vol. 4928. 323-334 pp.
11. Горачук В. В. Управління якістю медичної допомоги в закладі охорони здоров’я. Вінниця : ТОВ “Меркьюрі-Поділля”, 2012. 213 с.
12. Лепейко Т. І., Котлик А. В. Реінжиніринг бізнес-процесів : навчально-практичний посібник у схемах і таблицях. Харків : Вид-во ХНЕУ, 2009. 80 с.
13. Walston S. L., Bogue R. J. The effects of reengineering: fad or competitive factor. Journal of healthcare management / American College of Healthcare Executives. 1999. No 44 (6). P. 456.
14. Harlin T. Schmid E. Charting reengineering potential: a PFCA benchmark study. A first look at outcome measures across reengineering hospitals. PFCA review. 1996. P. 2.
15. Netjes M., et al. BPR Best Practices for the Healthcare Domain. Springer. 2010. 236 p.
Опубліковано
2022-10-04