АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ПОСЛУГ

Ключові слова: послуга, сфера послуг, сервіс, ефективність, результативність, економічна ефективність, якість послуги

Анотація

У статті досліджується роль сфери послуг у вітчизняній та світовій економіці, визначено її загальну структуру та проблеми, які з’явилися протягом останніх років у зв’язку з пандемією та початком бойових дій в Україні. Проаналізовано сутність поняття “ефективність”, співставлені концепції ефективності й результативності. Виявлено особливості різних видів ефективності. Розкрито сутність економічної ефективності та її специфіку в сфері послуг. Описано фактори, які впливають на ефективність суб’єктів господарювання у сфері обслуговування, та проаналізовано зміст і роль у досягненні очікуваних результатів діяльності сервісних підприємств такого пріоритетного чинника, як якість послуг і вплив на неї елементів зовнішнього середовища і тривалості очікування на послугу споживачем. Досліджено сутність цілеорієнтованого підходу забезпечення ефективності та можливі цілі, яких може досягати підприємство при виконанні основної діяльності, а також проблемні моменти такого підходу. Наведено традиційний алгоритм оцінювання результатів функціонування системи послуг на макрорівні, проаналізовано його основні етапи. Подано кількісні параметри, які розраховуються на окремих етапах такого дослідження стосовно вітчизняних підприємств сервісної сфери за останні 2-3 роки, котрі характеризуються суттєвими ускладненнями та перешкодами у функціонуванні цього сектора економіки. Так, зокрема, проаналізовано функціональну, суб’єктну та регіональну структуру сфери обслуговування, що дало змогу уточнити ступінь актуальності та гостроти наявних проблем. Зазначено, які фінансово-економічні показники доцільно використовувати для аналізу економічної ефективності на мікрорівні. Вказано на вагому роль у розвитку сучасної системи послуг інноваційних процесів, особливо активного та масштабного впровадження в діяльність її суб’єктів інформаційно-комунікаційних технологій, і охарактеризовано основні точки такого впливу.

Посилання

1. Держстат: сфера послуг зросла на 23% у ІІ кварталі. URL: https://finbalance.com.ua/news/ derzhstat-sfera-posluh-u-ii-kvartali-zrosla-na-23.
2. Дерев’янко І. В. Сфера послуг: сутність, структура та чинники формування попиту. Наукові записки. Серія “Економіка”. 2013. Вип. 21. С. 12-15.
3. Падіння ВВП за підсумками 2022 року перевищить третину – прогноз НБУ. URL: https://mind.ua/news/20243430-padinnya-vvp-za-pidsumkami-2022-roku-perevishchit-tretinu-prognoz-nbu.
4. Павліш О. Через війну бізнес у червні негативно оцінив перспективи своєї діяльності. URL: https://www.epravda.com.ua/news/2022/07/1/ 688753/.
5. Вареник І. В., Німко С. І. Конкурентоспроможність сфери послуг України. Економіка і суспільство. 2016. Вип. 2. С. 45-48.
6. Данилишин Б. М., Куценко В. І., Остафійчук Я. В. Сфера та ринок послуг у контексті соціальної модифікації суспільства. К. : Нічлава, 2005. 328 с.
7. Дражниця С. А. Сучасні методи оцінювання рівня конкурентоспроможності підприємств сфери послуг. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2016. № 5. Т. 1. С. 210-213.
8. Кучеренко С. Ю., Леваєва Л. Ю., Припута Н. В. Аналіз тенденцій розвитку сфери послуг в економіці України. Економічний вісник університету. 2021. Вип. 49. С. 96-107.
9. Ярославський А. О. Економічна ефективність діяльності підприємства: теоретичний аспект. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія “Міжнародні економічні відносини та світове господарство”. 2018. Вип. 20. Ч. 3. С. 174-177.
10. Пилипенко С. М. Теоретичні засади оцінки ефективності діяльності підприємства. Глобальні та національні проблеми економіки. 2016. Вип. 10. С. 254-256.
11. Акрамова Ю. И. Критерии эффективности деятельности сферы услуг. Вестник Ассоциации туризма и сервиса. 2021. Вып. 1. Т. 15. С. 128-133.
12. Cuadrado-Roura Juan R. Service industries and regional analysis. New directions and challenges. Investigaciones Regionales – Journal of Regional Research. 2016. Vol. 36. Pр. 107-127.
13. Салихова С. Ф., Мутраков О. С., Губайдуллин А. М. Показатели экономической эффективности деятельности предприятий сферы услуг. Вестник УГНТУ. Наука, образование, экономика. 2016. № 3. С. 42-48.
14. Обсяг реалізованих послуг за видами економічної діяльності в Україні у IV кварталі 2020 р. URL: https://ukrstat.gov.ua/express/ expr2021/02/ 20.pdf.
15. Обсяг реалізованих послуг за видами економічної діяльності в Україні у IV кварталі 2021 р. URL: https://ukrstat.gov.ua/express/ expr2022/02/ 19.pdf.
16. ІТ – єдина індустрія, яка зростає у 2022 році. URL: https://delo.ua/uk/telecom/it-jedina-industriya-yaka-zrostaje-u-2022-roci-401327/.
17. Середні споживчі ціни на товари (послуги) по Україні у 2022 році. URL: https://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/ct/sctp/Arch_sctp_ u.htm.
18. Кількість зареєстрованих юридичних осіб за видами економічної діяльності на 01 липня 2022 року. URL: https://ukrstat.gov.ua/edrpoy/ukr/EDRPU_2022/kved/ arh_kved_22.htm.
19. Кількість зареєстрованих фізичних осіб за видами економічної діяльності на 01 липня 2022 року. URL: https://ukrstat.gov.ua/edrpoy/ukr/EDRPU_2022/fop_kved /arh_kzf_kved_22.htm.
20. Обсяг реалізованих послуг за регіонами за видами економічної діяльності у IV кварталі 2020 р. URL: https://ukrstat.gov.ua/.
21. Обсяг реалізованих послуг за регіонами за видами економічної діяльності у IV кварталі 2021 р. URL: https://ukrstat.gov.ua/.
22. 63% людей зараз онлайн. Великий звіт Digital 2022 про користувачів Інтернету. URL: https://ain.ua/2022/04/30/zvit-digital-2022/.
Опубліковано
2022-10-04