ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ НАБОРУ ПЕРСОНАЛУ ЯК ПЕРЕДУМОВА ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ ПІДПРИЄМСТВА

  • Н. І. Фединець Львівський торговельно-економічний університет http://orcid.org/0000-0001-6811-3720
  • П. М. Нагорна Львівський торговельно-економічний університет
Ключові слова: імідж, інформаційні технології, персонал, набір персоналу

Анотація

Наявність на підприємстві персоналу відповідної якості та кількості є запорукою його успішного функціонування. Виходячи з цього, актуальним є процес входу працівника на підприємство. Важливість цього питання зумовлює потребу організації набору персоналу на найбільш ефективному рівні. У статті досліджуються актуальні питання, пов’язані з організацією набору персоналу сучасними методами як важливого аспекту забезпечення іміджу підприємства. Метою статті є визначення основних критеріїв формування позитивного іміджу підприємства через застосування інформаційних технологій набору персоналу. Підтвердженням актуальності цього питання є значний інтерес зі сторони наукової спільноти. У ході дослідження встановлено, що імідж підприємства – це досить складна категорія, яка залежить від ряду чинників. З’ясовано, що важливою передумовою формування позитивного іміджу підприємства є кадровий потенціал. Доведено, що питання кадрового потенціалу підприємства починає формуватися ще на етапі набору персоналу. З’ясовано, що саме набору персоналу потрібно приділяти на підприємстві вагому роль. Аргументовано, що набір персоналу слід здійснювати з використанням сучасних методів та інформаційних технологій. Доведено, що ефективний набір персоналу ґрунтується на моделі, що передбачає вагому роль кадрового планування та прогнозування. Пропозиції щодо набору персоналу пов’язані з вибором оптимального методу набору персоналу для певних умов. Обгрунтовано, що вибір методу набору персоналу не має бути здійснений лише директором підприємства. До цього процесу доцільно залучати керівників структурних підрозділів, працівників відділу кадрів та з врахуванням думки провідних спеціалістів підприємства. Аргументовано, що інформатизація управлінських процесів зумовила використання інформаційних технологій на такому важливому етапі управління персоналом, як його набір. Подальші дослідження можуть бути спрямовані на формування ефективного механізму управління іміджем підприємства з використанням багатьох чинників.

Посилання

1. Бажан І. І. Сутність категорії “трудовий потенціал” та її економічна природа. Формування ринкових відносин в Україні. 2003. №1(20). С. 69-73.
2. Богашко О. Л. Організація роботи з персоналом – філософія сучасного підприємства. URL: https://dspace.udpu.edu.ua/bitstream-/6789/8699/1/Orhanizatsiia_roboty.pdf.
3. Вишневська Н. М. Особливості використання сучасних технологій набору та відбору персоналу. Вісник. 2018. Випуск №4 (38). С. 41-45.
4. Ведерніков М. Д., Волянська-Савчук Л. В. Теоретичні засади визначення процесів пошуку, добору та відбору персоналу підприємства. Вісник Хмельницького національного університету. 2021. №1. С. 239-250.
5. Гусаковська Т. О., Голубєв С. М., Удоденко Ю. В. Особливості організації процесу найму персоналу на підприємстві. URL: https://kmpa.kh.ua/files/conferences/2020.10.15.%20KhNUCEA.%20Internet%20conference.%20Materials.pdf#page=255.
6. Діденко Є. О., Лавринець М. С. Імідж підприємства як один з факторів його конкурентоспроможності. URL: https://er.knutd.edu.ua/bitstream/ 123456789/3462/1/96.pdf.
7. Зеленков А. В., Кононенко А. В., Налапко М. М. Організація набору та відбору персоналу. 2008. №3. С. 125-135.
8. Ковтонюк Д. Нетрадиційні методи підбору персоналу. URL: https://kibit.edu.ua/wpcontent/uploads/2021/08/Specvipusk-2021.pdf#page=70.
9. Опаріна Х. С., Ковальська К. В. Сучасні методи відбору персоналу на підприємстві. Молодий вчений. 2015. №5(20). С. 38-43.
10. Пасько М. І. Характеристика та особливості іміджу підприємства. Економіка розвитку. 2018. №1. С. 58-65.
11. Підбір, відбір і найм персоналу: 5 ефективних методів набору співробітників в компанію. URL: http://bigenergy.com.ua/fnansi/bznes-dlya-pdpri/1140-pidbir-vidbir-i-najmpersonalu--5-metodiv-poshuku-spivrobit-nikiv.html.
Опубліковано
2022-10-05