СУТНІСТЬ ТА ПРИЧИНИ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІКО-ПОЛІТИЧНИХ КОНФЛІКТІВ У КОНТЕКСТІ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ

Ключові слова: політичний конфлікт, економіко-політичний конфлікт, управління конфліктами, російсько-українська війна

Анотація

У статті проаналізовано причини та ґенезу російсько-українського політичного конфлікту, який у 2022 році переріс у повномасштабну війну на території України. Метою дослідження є обґрунтування сутності та причин міжнародних економіко-політичних конфліктів, а також науково-теоретичних підходів щодо вирішення політичного конфлікту, який є першопричиною російсько-української війни. У ході дослідження авторами застосовувалися порівняльно-історичний метод, метод джерелознавчого аналізу, а також загальнофілософські методи, такі як індукція, дедукція, синтез й аналіз. Для досягнення поставленого у статті завдання визначено сутність політичного й політико-економічного конфлікту, здійснено поділ політико-економічних конфліктів на конфлікт цінностей, інтересів, ідентифікації, визначено їх сутнісні причини. Війна як збройний конфлікт є найбільш небезпечною формою політичного конфлікту, позаяк викликає перехід до нищівних дій на території країни, передбачає залучення великої кількості учасників, значних втрат серед військових та мирного населення. Історична й сучасна реальність в Україні з 2014 року демонструє політичні та збройні конфлікти, які набуті з пострадянського суспільства як прояв і наслідок серйозних суперечностей, що не отримували свого вирішення в межах системи свого часу. Саме тому в ХХІ ст. набули поширення збройні, політичні, економічні, міжетнічні конфлікти. У вітчизняній науці довгий час домінувала точка зору, що державна влада та політика призначені для пошуку балансу інтересів захоплення природних, енергетичних, людських ресурсів, а це повністю ліквідує конфлікт. Однак влада нашої держави вісім років не змогла впоратися з вторгненням на окремі території. Аналізуються передумови, характер війни на території України як політичного конфлікту та пропонуються ключові напрями його вирішення. Зроблено висновок, що для України вагомою перспективою є вступ до ЄС та НАТО задля майбутніх гарантій миру та захисту від подальшого чи нового вторгнення РФ на нашу територію.

Посилання

1. Абрамов В. І., Ситник Г. П., Смолянюк В. Ф. та ін. Глобальна та національна безпека. Київ : НАДУ, 2016. 164 с.
2. Берлач А. І., Кондрюкова В. В., Криволапчук В. О., Поліщук О. Г. Конфліктологія. Одеса : ОДУ-ВС, 2010. 162 с.
3. Бліхар В. С., Гетьманчук М. П., Орлов С. Ф. та ін. Політологія. Львів : ПП “Арал”, 2018. 540 с.
4. Валевська І. Л., Перепелиця Г. М. Конфлікт міжнародний. Українська дипломатична енциклопедія. Київ : Знання України, 2004. Том 1. 760 с.
5. Захарчин Г. М., Винничук Р. О. Управління конфліктами. 2-е вид. Львів : Львівська політехніка, 2019. 192 с.
6. Петрінко В. С. Конфліктологія. Ужгород : Говерла, 2020. 360 с.
7. Лещенко О. Я. Трансформація системи цивільного захисту України в умовах сучасних воєнно-політичних конфліктів гібридного типу : дис… канд.. політ. наук: 21.01.01 – основи національної безпеки держави (політичні науки). Київ : Національний інститут стратегічних досліджень, 2020. 293 с. 8. Кузнєцова А. Я., Скринник З. Е., Жеребило І. В. та ін. Соціальне забезпечення в Україні. Львів : Видавництво Університету банківської справи, 2021. 547 с.
9. 10 Conflicts to Watch in 2020. URL: https://foreignpolicy.com/2019/12/26/10-conflicts-to-watch-2020/.
10. Про національні меншини в Україні: Закон України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/2494-12.
11. Виступ Президента України на дебатах ГА ООН з питання: “Ситуація на тимчасово окупова-них територіях України”. URL: https://www.zoda.gov.ua/news/44493/vistup-prezidenta-ukrajini-na-debatah-generalnoji-asambleji-oon-z-pitannya-situatsiya-na-timchasovo-okupovanih-teritoriyah-ukrajini.html.
12. Миронова М. І., Михальський Ю. В. Українсько-російська війна: національно-культурний, економічний та геополітичний контексти. Вісник Гуманітарного наукового товариства: наукові праці. 2022. Вип. 22. С. 195-200.
Опубліковано
2022-10-05