МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ІДЕОЛОГІЇ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

Ключові слова: інформаційне суспільство, ідеології інформаційного суспільства, інформаційно-комунікаційні технології, національна інформаційна інфраструктура, інноваційна економіка

Анотація

Розвиток світової економіки характеризується значним використанням інформаційних і комунікаційних технологій, комп’ютеризацією всіх сфер людської діяльності. На цій основі посилюються процеси глобалізації, формується безперервний інформаційно-інноваційний потік, формується інформаційний простір. Відбувається процес переходу від економіки матеріального товару, економіки відносин до економіки менеджменту, послуг, знання. Розвиток інформаційно-комунікаційних технологій є одним із стратегічних напрямків модернізації економіки. Науковці безпосередньо пов’язують інноваційну діяльність із постіндустріальною стадією розвитку суспільства та розвитком інформаційно-комунікативних технологій, заснованих на обміні знаннями, що прийшли на зміну індустріальним технологіям. У зв’язку з цим розглянуто методологічні основи ідеології розвитку інформаційного суспільства, здійснено аналіз використання інформаційних технологій в Україні, виявлено чинники розвитку вітчизняної ІТ-сфери. Встановлено, що цифровий розрив між країнами - новими лідерами в технологічній могутності та країнами-аутсайдерами в межах сучасного світового економічного порядку зростає швидше, ніж економічне відставання, що наразі домінує між розвиненими країнами та країнами, які розвиваються. Вкрай негативним є те, що інформаційний розрив між економіками, які базуються на знаннях та інформатизації, та не інтегрованими у цей процес країнами буде стрімко та динамічно збільшуватись, і подолати його стане майже неможливо. Зроблено висновок, що ідеологія інформаційного суспільства має бути підпорядкована трансформаціям, що в перспективі зможуть привести наше суспільство на шлях інноваційного розвитку. Ідеологія інформаційного суспільства повинна базуватися на антикризовій стратегії, інтелектуальному ресурсі у вигляді науки й освіти. Вона повинна спрямовуватися на побудову інформаційно-інноваційної інфраструктури, модернізацію суспільства з ефективним використанням ІТ-освіти.

Посилання

1. Брижко В. До питання сучасної інформаційної політики. URL: http://library.nlu.edu.ua / POLN_ TEXT/ Zurnal /NO_BOOK /E_majbutn.pdf.
2. Осадчук Р. Ю. Визначення інформаційної політики в умовах перехідних режимів. URL: http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream /handle/123456789/10301/Osadchuk_Vyznachennia_informatsiinoi_polityky.pdf. 3. Указ Президента України. Про Стратегію комунікації з питань євроатлантичної інтеграції України на період до 2025 року. URL: https://mkip.gov.ua/content/normativnopravovi-akti-v-informaciyniy-sferi.html. 4. Указ Президента України. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 жовтня 2021 року. Про Стратегію інформаційної безпеки. URL: https://mkip.gov.ua/content/ normativnopravovi-akti-v-informaciyniy-sferi.html.
5. Веб-сторінка Державної служби статистики України. URL: http : // www. ukrstat.gov.ua.
6. Мишковець І. П. Розвиток інформаційних технологій в суспільстві: економічний аспект. URL: http://elartu.tntu. edu.ua /bitstream /123456789 /11161/2/ ConfATMT_2015v2_Myshkovets_I_P-Development_of_ information _215.pdf.
7. Торкатюк В. І., Полчанінова І. Л., Дмитрук І. А., Нікбін Ф. Роль інформаційних технологій у соціально-економічному розвитку країни. URL: http://eprints. kname.edu.ua/37947/1/45-46.pdf.
Опубліковано
2022-10-05