ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА МІЖНАРОДНУ МІГРАЦІЮ РОБОЧОЇ СИЛИ

Ключові слова: міграційні процеси, міграційна політика, міжнародна трудова міграція, робоча сила, фактори протягування/виштовхування

Анотація

У статті досліджуються актуальні проблеми міжнародної міграції робочої сили, яка є незаперечним чинником розвитку світового господарства і міжнародних економічних відносин в останні десятиріччя. В ході дослідження встановлено, що інтеграція України у світове господарство інтенсифікувала процес включення держави у процеси міжнародної міграції, отже у цьому контексті особливо актуальним стає питання впливу міжнародної трудової міграції на економічний розвиток і ринки праці країн походження мігрантів і приймаючих країн. Виявлено, що особливої уваги потребує регулювання міжнародної трудової міграції, яке є складним процесом, оскільки на нього мають вплив багато чинників. Доведено, що коли держава забезпечує дотримання міжнародних стандартів регулювання міграційних потоків, враховуючи як національні інтереси, так і інтереси зовнішніх мігрантів, така політика сприяє вирішенню демографічних дисбалансів, розвитку ринку праці і допомагає у формуванні позитивного іміджу на міжнародній арені. Визначено основний поділ міжнародної трудової міграції на категорії, а також охарактеризовано їх ознаки. Розглянуто різні ступені еластичності міжнародної трудової міграції. Основну увагу зосереджено на визначенні причин виникнення та існування міжнародної трудової міграції для країн світу. Виділено фактори протягування/виштовхування трудових мігрантів країн світу. Відображено вплив різних факторів і передумов на розвиток міжнародної трудової міграції.

Посилання

1. Бестужева С. В. Міжнародна економічна діяльність України : навчальний посібник. Харків : ХНЕУ, 2010. 212 с.
2. Всесвітній огляд населення. URL: https://worldpopulationreview.com/country-rankings/immigration-bycountry.
3. Демків Г. М. Міграція з України: сучасний стан. Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. 2016. № 9. С. 66-68.
4. Короленко Н. В. Міжнародна міграція робочої сили: причини та наслідки. Ефективна економіка. 2021. № 1.
5. Лучит М. В. Міжнародна міграція робочої сили: її причини та вплив на економіку. Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. 2017. № 2. С. 237-239.
6. Малиновська О. Міграція в Україні: факти і цифри. Міжнародна організація з міграції (МОМ). 2016. № 1. С. 31.
7. Пояснення статистики Євростату. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title= Wages_and_labour_costs.
8. Українська міграційна статистика. URL: https://www.macrotrends.net/countries/UKR/ukraine/immigrationstatistics.
9. Нікітіна А. В., Цховребова Є. Н. Work migration of the labour force: problems and ways of solving emigration in Ukraine. Інфраструктура ринку. 2020. № 43. С. 72-77. URL: http://repository.hneu.edu.ua/bitstream/.
Опубліковано
2023-09-04