КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ В УМОВАХ ШВИДКОПЛИННОГО СЕРЕДОВИЩА

  • В. Б. Гринів
Ключові слова: роздрібна торгівля, інновації, ланцюги постачання, стейкхолдери, логістика, омніканальність

Анотація

Із початком повномасштабної війни, розв’язаної РФ проти України, значна частина підприємств роздрібної торгівлі опинилися перед викликами, які неможливо подолати стандартними інструментами розвитку бізнесу. Існує низка системних ризиків, пов’язаних із війною та особливостями післявоєнної відбудови, які мають чіткий негативний вплив на можливості ефективної роботи галузі, що актуалізує необхідність концептуального окреслення інноваційного шляху відбудови вітчизняної роздрібної торгівлі для подолання викликів агресивного середовища. Основним завданням дослідження є концептуалізація системного інноваційного розвитку в середовищі вітчизняної роздрібної торгівлі як шляху подолання зовнішніх викликів. Доведено, що концепція післявоєнної відбудови роздрібної торгівлі потребує врахування виявлених під час війни особливостей функціонування підприємств галузі, а удосконалення торговельних практик доцільно здійснювати з використанням інноваційних підходів. Показано, що інновації дозволять торговельним підприємствам покращити конкурентні позиції та результативність діяльності, оптимізувати взаємодію з покупцями та стейкхолдерами, збільшити капіталізацію. Найбільш перспективними напрямками інноваційного відновлення роздрібної торгівлі визначено наскрізну цифровізацію торговельних технологічних процесів і впровадження хмарних бізнес-операцій, удосконалення транспортно-складської логістики та ланцюгів постачання, впровадження моделі омніканальності, посилення іміджевої складової власних торгових марок та управління поведінкою споживачів. З’ясовано, що включення інноваційних проектів у плани відновлення роздрібної торгівлі матиме позитивні ефекти щодо осучаснення технологій продажу, оновлення способів комунікацій із покупцями при контактних і безконтактних операціях, просування нових товарів, що в сукупності сприятиме кращому задоволенню потреб споживачів і сприятиме стабілізації торговельного бізнесу в умовах війни та післявоєнної відбудови. Напрямок подальших досліджень має забезпечити розробку механізмів ефективної інноваційно-інвестиційної підтримки розвитку роздрібної торгівлі в умовах агресивного швидкоплинного середовища.

Посилання

1. Богородицька Г. Є., Гриценко А. В., Філоненко А. В. Тенденції розвитку ритейлу: вітчизняний та зарубіжний досвід. Держава та регіони. 2021. № 1 (118). С. 12-16.
2. Бурліцька О. П. Класифікаційні ознаки інструментів трейд-маркетингу. Формування механізму зміцнення конкурентних позицій національних економічних систем у глобальному, регіональному та локальному вимірах : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Тернопіль, 31 березня 2023 р.). Тернопіль : ФОП Паляниця В.А., 2023. С. 109-111.
3. Державна служба статистики України. URL: https://www.ukrstat.gov.ua.
4. Єрмакова Я. 430 днів спротиву. Інфографіка Асоціації ритейлерів України. (опубліковано 03.05.2023). URL: https://rau.ua/novyni/magaziniv-vtratili-merezhi-14/.
5. Зозульов О. В. Формування концепції ведення бізнесу на маркетингових засадах: сьогодення та майбутнє. Маркетинг в Україні. 2017. № 5-6. С. 64-72.
6. Іваненко Л. Інноваційні формати для розвитку ритейлу. Наука, освіта, суспільство: реалії, виклики, перспективи : матеріали конф. (м. Вінниця, 26 квітня 2019 р.). Вінниця : ТОВ “ТВОРИ”, 2019. Т. 1. С. 106-108.
7. Кащена Н. Б. Формування інноваційної стратегії управління економічною активністю підприємства торгівлі. Підприємництво та інновації. 2020. № 11 (2). С. 37-43.
8. Лісіца В. В., Місюкевич В. І., Михайленко О. М. Формування системи внутрішньої торгівлі України: теорія, практика, інновації : колективна монографія. Полтава : ПУЕТ, 2020. 232 с.
9. Ляшук К. П. Моделі корпоративної соціальної відповідальності. Вісник Хмельницького національного університету. 2019. Вип. 6. С. 110-114.
10. Миколайчук І. П., Силкіна Ю. О. Сучасні тренди розвитку мережевого ритейлу в Україні. Вісник ЛТЕУ. Економічні науки. 2019. Вип. 57. С. 39-46.
11. НБУ. Бізнес погіршив оцінки ділової активності через втрати від повномасштабної війни. (опубліковано 01.12.2022). URL: https://bank.gov.ua/ua/news.
12. Павлова В. А. Шляхи розвитку вітчизняного ритейлу в повоєнний період. Академічний огляд. 2022. № 1 (56). С. 42-52.
13. Проскокова А. Ю. Підходи до класифікації інновацій в сфері рітейлу. Стратегія економічного розвитку України. 2019. № 45. С. 77-92.
14. Пшинка Г. В., Гетьман Л. Г. Використання маркетингових технологій в сучасному рітейлі. Наукові інновації та передові технології. 2021. № 2 (2). С. 144-151.
15. Свидрук І. І., Турянський Ю. І. Соціально-економічне підґрунтя креативного менеджменту організації. Вісник ЛТЕУ. Економічні науки. 2019. № 58. С. 76-81.
16. Симоненко К. Від комп’ютерів до товарів для дому: як змінився попит українців на товари в інтернеті за 13 років. (Опубліковано 12.06.2023). URL: https://rau.ua/novyni/popit-tovari-v-interneti-rozetka.
17. Шевченко В. М., Мішустіна Т. С., Бондаренко А. А. Дослідження споживчих переваг і лояльності споживачів для досягнення маркетингових цілей компанії. Академічний огляд. 2019. № 2. С. 69-80.
18. Arslan A. N., Klibi W., Montreuil B. Distribution network deployment for omnichannel retailing. European Journal of Operational Research. 2021. Vol. 294 (3). P. 1042-1058.
19. Bollweg L., Lackes R., Siepermann M., Weber P. Drivers and barriers of the digitalization of local owner operated retail outlets. Journal of Small Business and Entrepreneurship. 2019. Vol. 32 (2). P. 1-29.
20. Crevier L. Ph., Parrott L. Synergy between adaptive management and participatory modelling: The two processes as interconnected spirals. Ecological Informatics. 2019. Vol. 53. Art. 100982.
21. Emergen Research. Top 10 Retail Tech Trends to Watch for in 2023. (Опубліковано 13.04.2023). URL: https://www.emergenresearch.com/ blog/top-10-retail-tech-trends-to-watch-for-in-2023.
22. Grimmer L., Grimmer M., Mortimer G. The more things change the more they stay the same: A replicated study of small retail firm resources. Journal of Retailing and Consumer Services. 2018. Vol. 44 (1). Р. 54-63.
23. Hensel R., Visser R., Overdiek A., Sjoer E. A small independent retailer's performance: Influenced by innovative strategic decision-making skills? Journal of Innovation Knowledge. 2021. Vol. 6, Iss. 4. P. 280-289.
24. Hunt S. D. The ethics of branding, customer-brand relationships, brand-equity strategy, and branding as a societal institution. Journal of Business Research. 2019. Vol. 95 (1). Р. 408-416.
25. Jones C., Livingstone N. The ‘online high street’ or the high street online? The implications for the urban retail hierarchy. The International Review of Retail, Distribution and Consumer Research. 2018. Vol. 28 (1). Р. 47-63..
26. Ridwan M. Purchasing Decision Analysis in Modern Retail. Jurnal Mahasiswa Ekonomi Bisnis. 2022. Vol. 2 (1). Р. 1-9.
27. Zhu G., Gao X. Precision retail marketing strategy based on digital marketing model. Science Journal of Business and Management. 2019. Vol. 7 (1). Р. 33-37.
Опубліковано
2023-09-04