Про журнал

Галузь науки: юридичні

Періодичність: 2 рази на рік

Мова видання: українська, англійська, польська

Фахова реєстрація (категорія «Б»):
Наказ МОН України від 09.02.2021 № 157 (додаток 4) 

Спеціальності: 081 – Право.

Збірник є науковим та рецензованим виданням у якому публікуються оригінальні статті, що розкривають результати наукових, практичних, навчально-методичних досліджень у сфері юридичної науки та практики.