Вимоги щодо змісту статей

Статті у виданні перевіряються на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl.

Вимоги щодо змісту та подачі до публікації статей у Віснику Львівського торговельно-економічного університету. Юридичні науки

• До розгляду редколегії приймаються статті, виконані на високому науковому рівні, що містять результати авторських наукових досліджень та які раніше не публікувались у інших виданнях.

• Автор(и) несе(уть) повну відповідальність за оригінальність тексту статті та за відсутність у ній плагіату.

• Автор(и) поданих до публікації матеріалів несе(уть) відповідальність за точність наведених фактів, цитат, статистичних даних, власних назв, географічних назв та інших відомостей, а також за те, що в матеріалах не містяться дані, котрі не підлягають відкритій публікації.

• До розгляду приймаються статті, виконані українською мовою. Допускається подача статей, виконаних англійською, польською мовами.

• Позиція редакції може не співпадати з думкою автора(ів), висловленою у статті.

• Публікація більше однієї одноосібної статті від одного автора у одному випуску вісника не допускається.

• Остаточне рішення про публікацію ухвалюється редколегією. На основі висновку редколегії стаття може бути відправлена на редагування та додаткове рецензування.

• Редколегія залишає за собою право здійснювати літературне редагування тексту статей, вносити незначні правки, відхиляти статті, виконані на низькому науковому рівні та з порушенням встановлених вимог до термінів їх подачі у редакцію та оформлення.

• Автори статей, за винятком академіків, професорів, докторів наук, попередньо подають статтю на розгляд своїм завідувачам кафедр (керівникам підрозділів) або науковим керівникам, консультантам (аспірантів, докторантів) дисертаційних досліджень для ознайомлення. 

• Термін розгляду статті редколегією становить від одного тижня до одного місяця з дня її отримання.

• Стаття підлягає обов’язковому рецензуванню одним з членів редколегії вісника. Рецензентів призначає головний редактор вісника або, за його дорученням, заступник головного редактора. Внутрішнє рецензування здійснюють члени редколегії вісника та, за дорученням головного редактора, працівники Університету з науковим ступенем доктора або кандидата наук, котрі працюють на кафедрах та викладають на спеціальностях відповідного профілю. Зовнішні рецензенти залучаються на добровільних засадах з провідних вчених інших закладів вищої освіти, науково-дослідних установ НАН України та галузевих академій наук. У разі виникнення спірних ситуацій (якщо автор(-и) не згоден(дні) з зауваженнями) можливе залучення додаткових рецензентів (як зовнішніх, так і внутрішніх). У цьому випадку, за погодженням з головним редактором, стаття направляється відповідальним секретарем наукового видання на рецензію іншому рецензенту.

• Рецензування статей здійснюється конфіденційно. Імена рецензентів не розголошуються.

• Рішення редколегії про прийом статті до публікації, можливе спрямування її на доопрацювання або ж можливе її відхилення надсилається редактором виключно на e-mail автора(ів), вказаний у заявці на розміщення статті.

• Враховуючи зростаючі вимоги МОН України до обсягів та якості перекладу анотацій англійською мовою до наукових статей, цей переклад повинен здійснюватися кваліфікованими фахівцями, котрі володіють відповідною термінологією. Кожна подана до наукового вісника стаття супроводжується англомовною анотацією обсягом не менше 1800 знаків, включаючи ключові слова. Зміст та обсяг анотацій українською та англійською мовою має бути ідентичним.

• За бажанням автора(ів) редакція вісника за додаткову плату надає послуги з перекладу анотацій англійською мовою. Вартість фахового англомовного перекладу анотації обсягом 1800 знаків – 300 грн.

• Середній час очікування публікації (від дня подачі до дня публікації) – в середньому 2–3 місяці (в залежності від фактичної кількості поданих авторами публікацій у конкретний випуск вісника).