Головна

Назва видання: Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Юридичні науки

Рік заснування: 2016

Засновник видання: Львівський торговельно-економічний університет

Періодичність: 2 рази на рік

Мова видання: українська, англійська, польська

Свідоцтво про реєстрацію ЗМІ: КВ № 22164-12064 ПР від 16.06.2016 року

Галузь науки: юридичні

Фахова реєстрація (категорія «Б»): Наказ МОН України від 09.02.2021 № 157 (додаток 4) 

Спеціальності: 081 – Право.

Політика наукового видання: Збірник є фаховим науковим та рецензованим виданням у якому публікуються оригінальні статті, що розкривають результати наукових, практичних, навчально-методичних досліджень у сфері юридичної науки та практики. 

Реферативні бази даних: Vernadsky National Library, Ulrich’s Periodicals, Index Copernicus, Google Scholar, ROAD, WorldCat

ISSN: 2616-7611 (Print), 2616-762X (Online)

DOI: 10.36477/2616-7611