Редакційна колегія

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР

Щур Богдан Володимирович, д.ю.н, професор, заслужений юрист України, завідувач кафедри кримінального права та процесу Львівського торговельно-економічного університету.

ЗАСТУПНИК ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА

Котуха Олександр Степанович, к.ю.н., професор, професор кафедри цивільного і господарського права та процесу, декан факультету права Львівського торговельно-економічного університету.

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР

Федоров Микола Петрович, к.ю.н., доцент, доцент кафедри кримінального права та процесу Львівського торговельно-економічного університету.

ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ

Кельман Михайло Степанович, д.ю.н., професор, професор кафедри теорії, історії та філософії права Навчально-наукового інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка»;

Лемеха Ростислав Ігорович, к.ю.н., доцент кафедри медичного права факультету післядипломної освіти Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького;

Мальський Маркіян Маркіянович, д.ю.н., адвокат, керівник Західноукраїнського відділення об’єднання «Arzinger»;

Медвідь Андрій Богданович, д.ю.н., професор кафедри теорії держави і права Львівського торговельно-економічного університету;

Монаєнко Антон Олексійович, д.ю.н., професор, заслужений юрист України, головний науковий співробітник НДІ правотворчості та науково-правових експертиз НАПрН України;

Подорожна Тетяна Станіславівна, д.ю.н., професор, професор кафедри теорії держави і права Львівського торговельно-економічного університету;

Тильчик Ольга Віталіївна, д.ю.н., професор, професор кафедри фінансових розслідувань Університету державної фіскальної служби України;

Хайтас Даніел, PhD, лектор юридичного факультету Університету Дебрецена (Угорщина).