Редакційна колегія

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР

Щур Б. В., доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, завідувач кафедри кримінального права та процесу, Львівський торговельно-економічний університет.

ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ

Кельман М. С., доктор юридичних наук, професор, професор кафедри теорії, історії та філософії права Навчально-наукового інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка»;

Котуха О. С., кандидат юридичних наук, професор, декан юридичного факультету Львівського торговельно-економічного університету;

Лемеха Р. І., кандидат юридичних наук, доцент кафедри медичного права факультету післядипломної освіти Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького;

Мальський М. М., доктор юридичних наук, адвокат, керівник Західноукраїнського відділення об’єднання «Arzinger»;

Медвідь А. Б., доктор юридичних наук, професор кафедри теорії держави і права Львівського торговельно-економічного університету;

Монаєнко А. О., доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, в. о. ректора Університету державної фіскальної служби України;

Подорожна Т. С., доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри теорії держави і права Львівського торговельно-економічного університету;

Тильчик О. В., доктор юридичних наук, професор, професор кафедри фінансових розслідувань Університету державної фіскальної служби України;

Хайтас Даніел, PhD, лектор юридичного факультету Університету Дебрецена (Угорщина).