Оплата публікації статті

Усі статті, рекомендовані редколегією до публікації, розміщуються у віснику на платній основі. Оплата здійснюється тільки після отримання автором(ами) підтвердження від редактора рішення редакційної колегії про прийом статті до публікації. Редакція журналу здійснює анонімне рецензування статей та перевірку на наявність плагіату, після чого автори отримують реквізити для оплати публікаційного внеску.

Вартість публікації статті обсягом до 12 сторінок становить 900 грн. Якщо обсяг статті перевищує 12 сторінок, за кожну наступну сторінку сплачується додатково 50 грн. 

Підтвердження проведеної оплати (відскановану квитанцію або її фотографію) автор надсилає в електронному вигляді на e-mail: law@journals-lute.lviv.ua.

У період воєнного стану в Україні збірник буде видаватися виключно в електронній формі.