Мета та завдання

Вісник є фаховим науковим та рецензованим виданням у якому публікуються оригінальні статті, що містять результати наукових, практичних, навчальнометодичних досліджень сучасних проблем юриспруденції, сучасні тенденції функціонування правової системи України, висвітлюються проблеми і досвід діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування, у тому числі провідних демократичних держав світу, пропонуються обґрунтовані рекомендації щодо вдосконалення їх діяльності.

Цільовими аудиторіями вісника є наукові працівники, державні службовці, працівники правоохоронних органів та органів місцевого самоврядування, викладачі закладів вищої юридичної освіти, аспіранти, студенти, усі, хто цікавиться питаннями організації державної влади та системи права України.

Положення про фахове періодичне видання Львівського торговельно-економічного університету.