ПИТАННЯ НЕОНАЦИЗМУ НА ШПАЛЬТАХ СВІТОВИХ НАУКОВИХ ЧАСОПИСІВ

Ключові слова: Неонацистська ідеологія, наукові журнали, публікація, ЗМІ, демократія, Центральна та Східна Європа.

Анотація

У публікації окреслено результати досліджень сучасної неонацистської ідеології в країнах Центральної та Східної Європи: неонацизмом прийнято називати праворадикальні рухи чи певні екстремістські угрупування, ідеологія яких побудована на підвалинах нацизму. Виявлено значну заанґажованість науковою спільнотою публіцистів, істориків, політологів, соціологів питанням неонацизму. Представлено бачення квестії функціонування неонацизму провідними європейськими та американськими дослідниками на шпальтах наукових часописів, зокрема, ними чітко продемонстровано цілісну систему діяльності руху у певних країнах: Австрії, Німеччині, Польщі, Румунії, Угорщині, Хорватії та інших. Окрім того, окреслено основні віхи співпраці представників медіа із неонацистами та проаналізовано створення ними популяризаторського чинника для ідеології у певному суспільстві. Здійснено історичний екскурс щодо формування основних постулатів розвитку неонацистського руху, зокрема, після Другої світової війни та розпаду Радянського Союзу. Проте, визначено, що тема функціонування неонацизму у Західній Європі є більш актуальною та досліджуваною, аніж у країнах Центральної та Східної, науковці якої зосереджували увагу здебільшого на створенні радикальних політичних партій і не проводили емпіричних досліджень щодо діяльності екстремістських угрупувань. У наукових розвідках виявлено ряд чинників, які сприятливо вплинули та досі сфокусовані на просування ідеології у певних суспільствах. Автором здійснено аналіз окремих публікацій, в яких значна увага приділена початкам створення неонацистського руху та його значному розвитку сьогодні. З’ясовано, що в умовах глобалізаційних викликів, які провокують економічні, політичні, безпекові кризи, функціонують чинники, що стають сприятливим ґрунтом для формування неонацистської пропаганди. Практичне значення результатів дослідження: напрацьований матеріал може бути використаний для формування навчальних програм з міжнародної журналістики та медіаграмотності у вищих навчальних закладах.

Посилання

1. Пилипчук Р. Неонацизм / Енциклопедія Сучасної України України [Електронний ресурс] / Редкол.: І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2021. URL: https://esu.com.ua/article-73612
2. Antisemitism: Overview of data available in European Union 2008-2018. URL: https://fra. europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-antisemitism- overview-2008-2018_en.pdf
3. Buchholz K. Where have far-right parties had most success in Europe? // Statista, 2022. URL: https://www.statista.com/chart/20094/national-election- success-of-far-right-parties-europe/
4. Colborne M. Neo-Nazi from across Europe rally in Budapest. URL: https://www.aljazeera.com/ news/2020/2/8/neo-nazis-from-across-europe-rallyin- budapest
5. Counteraction to manifestations of neo-Nazism and right-wing extremism. Parliamentary Assembly of the Council of Europe, Counteraction to manifestations of neo-Nazism. URL: https://assembly.coe.int/nw/xml/ XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=21219&lang=en
6. Eatwell R. How to revise history (and influence people?), Neo-Fascist style // The far-right in Western and Eastern Europe / ed. Luciano Cheles. London : Longman, 1995. P. 309.
7. European populism: trends, threats and future prospects / Tony Blair Institute for Global Change URL: https://www.institute.global/insights/geopolitics- and-security/european-populism-trends-threatsand- future-prospects
8. Gattinara C. Discourses and practices of violence in the Italian extreme right: Frames, symbols and identity- building in CasaPound Italia // International Journal of Conflict and Violence. 2014. № 1. 154–170 pp.
9. Hockenos P. Free to hate: The rise of the right in post-communist Europe. London : Routledge, 1993. P. 12.
10. Jarausch K. The conundrum of complicity in The law in Nazi Germany: ideology, opportunism, and the perversion of justice / ed. Alan E. Steinweis and Robert D. Rachlin. New York : Berghahn, 2015. P. 3.
11. Lee J. Nazism and Neo-Nazism in Film and Media. Amsterdam : Amsterdam University Press, 2018. 263 p.
12. Minkenberg M. The Renewal of the Radical Right: Between Modernity and Anti‐modernity // Government and Opposition. 2000. № 35. Pp. 170–188.
13. Minkenberg M. The rise of the radical right in Eastern Europe: Between mainstreaming and radicalization // Georgetown Journal of International Affairs. 2017. № 18. Pp. 29–31.
14. Ramalingam V. Old threat, new approach: Tackling the far-right across Europe. London: Institute for Strategic Dialogue, 2014. 46 p.
15. Rydgren J. Is Extreme Right-Wing Populism Contagious? Explaining the Emergence of a New Party Family // European Journal of Political Research, 2005. 413–437 pp.
16. Skinhead International: A Worldwide Survey of Neo-Nazi Skinheads. URL: https://www.ojp.gov/ ncjrs/virtual-library/abstracts/skinhead-internationalworldwide- survey-neo-nazi-skinheads
17. Smith A. The dark side of nationalism: the revival of nationalism in the late twentieth century Europe in The far-right in Western and Eastern Europe / ed. Luciano Cheles. London: Longman, 1995. P. 13
18. Tismaneanu V. Is East-Central Europe backsliding? Leninist legacies, pluralist dilemmas // Journal of Democracy. 2007. № 4. P. 34–39.
19. Stowarzeszenia «Nigdy więcej». URL: https://www.nigdywiecej.org/
20. Żuk P. Non-alternative reality? On the misery of the Left in Eastern Europe: the case of Poland // Journal of Contemporary Central and Eastern Europe. 2017. № 1. pp. 63–66.
Опубліковано
2023-07-11
Розділ
ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ Й ПРАВА