НАУКОВІ ДИСПУТИ СТОСОВНО ТАКТИЧНИХ ОПЕРАЦІЙ ЩОДО ЗБИРАННЯ ПОЧАТКОВИХ ВІДОМОСТЕЙ ПРО ОБСТАВИНИ ПОДІЇ ТА ВИЯВЛЕННЯ ОЗНАК ШАХРАЙСТВА У СФЕРІ ВИКОРИСТАННЯ БАНКІВСЬКИХ ЕЛЕКТРОННИХ ПЛАТЕЖІВ

  • А. Е. Жилін
Ключові слова: шахрайство, сфера використання банківських електронних платежів, розслідування, завдання, тактична операція, слідча (розшукова) дія.

Анотація

Наукова стаття присвячена деяким аспектам розслідування шахрайства у сфері використання банківських електронних платежів. Зазначено, що на часі в криміналістиці існує така наукова категорія як «тактичні операції». З іншого боку, в загальній теорії методики розслідування кримінальних правопорушень вказаний інструмент майже не зустрічається. В свою чергу, ми вважаємо його найбільш оптимальним для кримінальних проваджень щодо випадків вчинення шахрайства у сфері використання банківських електронних платежів. Адже шахраї в досліджуваній категорії кримінальних проваджень мають високий інтелектуальний розвиток та комп’ютерну грамотність. Тому будь-яке зволікання в процесі реалізації вказаних дій може призвести до знищення важливої доказової інформації (віртуальної, матеріальної чи ідеальної). В той час, як реалізація відповідних тактичних операцій максимально убезпечить працівників правоохоронних органів від зазначених негативних наслідків. Визначено, що тактична операція – це сукупність слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних заходів, що вирішують конкретне тактичне завдання, яке має безпосереднє значення для ефективного здійснення певного кримінального провадження. Сформульовано завдання, які необхідно вирішити в ході реалізації тактичних операцій стосовно збирання початкових відомостей про обставини події та виявлення ознак шахрайства у сфері використання банківських електронних платежів, зокрема: 1) умови, які передували вчиненню шахрайських дій; 2) конкретна електронно-обчислювальна техніка, за допомогою якої реалізувалися шахрайські дії; 3) кількість фактів протиправної діяльності; 4) час вчинення шахрайства, а також тривалість вказаних дій; 5) кількість потерпілих, які постраждали внаслідок дій шахраїв; 6) способи шахрайських дій (фішинг, кардинг, сніферинг); 7) учасники вчинення шахрайства, їх кількість та роль кожного; 8) особи, які можуть надати криміналістично-значиму інформацію про обставин вчинення шахрайства та осіб, які до цього причетні; 9) збір інших даних стосовно події та джерел криміналістично значимої інформації.

Посилання

1. Степанюк Р. Л. Теоретичні засади методики розслідування злочинів, вчинених у бюджетній сфері України : автореф. дис. на здоб. наук. ст. доктор юрид. наук зі спец. 12.00.09. Харківський національний університет внутрішніх справ. Харків, 2012. 40 с.
2. Біленчук П. Д., Перкін В. І. Тактичні прийоми, тактичні комбінації та тактичні операції в розслідуванні злочинів : навч. посібник. Київ, 1996. 32 с.
3. Салтевський М. В. Криміналістика : підручник: У 2 ч. Харків : Консум, 2001. Ч. 2. 248 с.
4. Шевчук В. М. Технологія тактичної операції як різновид криміналістичних технологій. Вісник Національної академії правових наук України. 2013. № 4(75). С. 235–242.
5. Здоровко С. Ф. Тактичні операції при розслідуванні вбивств, що вчиняються організованими групами і злочинними організаціями : дис… канд. юрид. наук. 12.00.09. Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. Харків, 2002. 210 с.
6. Чередник К. О. Тактичні операції, спрямовані на вилучення та дослідження документальних джерел інформації про ознаки шахрайства на ринку нерухомості, вчиненого злочинними угрупованнями. Прикарпатський юридичний вісник. 2018. № 1. Том 2. С. 327–330.
7. Здоровко С. Ф. Тактичні операції при розслідуванні вбивств, що вчиняються організованими групами і злочинними організаціями : автореф. дис… канд. юрид. наук. 12.00.09. Національна юридична академія ім. Ярослава Мудрого. Харків, 2002. 18 с.
8. Шевчук В. М. Структура тактичних операцій: проблеми та пропозиції. Вісник Академії правових наук України. 2012. № 4. С. 318–328.
9. Чернявський С. С. Теоретичні та практичні основи методики розслідування фінансового шахрайства : автореф. дис. … доктора юр. наук : 12.00.09 / Національна академія внутрішніх справ. Київ, 2010. 36 с.
10. Курман О. В. Методика розслідування шахрайства з фінансовими ресурсами : автореф. дис. … к-та юр. наук : 12.00.09. Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого. Харків, 2002. 16 с.
11. Мусієнко О. Л. Теоретичні засади розслідування шахрайства в сучасних умовах : монографія / за ред. В. Ю. Шепітька. Харків : Право, 2009. 168 с.
12. Чередник К. О. Розслідування шахрайства на ринку нерухомості, вчиненого злочинними угрупованнями : дисер. на здоб. наук. ст. канд. юр. наук за спец. 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна». Київ, 2019. 270 с.
Опубліковано
2023-07-11
Розділ
КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС І КРИМІНАЛІСТИКА