ЩОДО СУДОВОЇ ПРАКТИКИ НЕДОПУСТИМОСТІ ОТРИМАНИХ ДОКАЗІВ ВНАСЛІДОК ПРОВЕДЕННЯ СЛІДЧОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ

Ключові слова: кримінальне провадження, слідча (розшукова) дія, допустимість, слідчий експеримент, судова практика, рішення судів.

Анотація

У статті було розглянуто наявні в судовій практиці позиції Верховного Суду, щодо особливостей проведення такої слідчої (розшукової) дії як слідчий експеримент, не дотримання яких призводить до визнання доказів отриманих внаслідок його проведення недопустимими: під час проведення слідчого експерименту наявна можливість, а не обов’язок залучення підозрюваного і його захисника. Окрім формальних вимог до проведення відповідної слідчої (розшукової) дії, є і змістовні. Так, незважаючи на необов’язковість участі підозрюваного у проведенні слідчого експерименту, якщо його проведення пов’язане із наявністю певних зовнішніх умов, обставин (погода, період доби, кількість освітлення) вчинення кримінального правопорушення, які безпосередньо впливали на можливість підозрюваного аналізувати, приймати рішення і діяти – то він має обов’язково приймати участь у проведенні слідчого експерименту; не кожне порушення кримінальних процесуальних норм є підставою для визнання отриманих доказів недопустимими; кримінальний процесуальний закон встановлює чітку кримінальну процесуальну форму, в тому числі, і стосовно проведення слідчих (розшукових) дій, недотримання якої тягне за собою визнання доказів, отриманих внаслідок її проведення недопустимими; відтворення механізму вчинення кримінального правопорушення, яке не пов’язано із зовнішньою/оточуючою обстановкою та умовами – може проводитись у зручному для розслідування місці; ознакою яка відрізняє слідчий експеримент від допиту є здійснення учасниками слідчого експерименту певних дій, якими є відтворення дій, обстановки, обставин певної події, проведення необхідних дослідів чи випробувань, спрямованих на перевірку й уточнення відомостей, які мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; суди в своїй діяльності з оцінки доказів, мають досліджувати і вирішувати скарги, які надходять від сторони кримінального провадження, і які ставлять під сумнів відповідність проведених слідчих (розшукових) дій діючому законодавству, в тому числі, і в контексті дотримання конституційних прав, свобод та інтересів.

Посилання

1. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 р. № 4651-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/465117#Text
2. Постанова Другої судової палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду від 16 листопада 2021 року, судова справа № 409/765/18. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/101179952
3. Постанова Другої судової палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду від 03 листопада 2022 року, судова справа № 235/9171/19. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/107251687
4. Окрема думка судді Касаційного кримінального суду Верховного Суду від 12 грудня 2018 року, у судовій справі № 755/32908/14. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/78715768
5. Постанова Першої судової палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду від 30 березня 2021 року, судова справа № 405/2291/17. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/96150363
6. Постанова Другої судової палати Касаційного кримінального суду Верховного суду від 04 серпня 2022 року, судова справа № 396/386/19. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/105637678
7. Постанова Першої судової палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду від 10 грудня 2019 року, судова справа № 366/3067/16-к. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/86903763
8. Постанова Другої судової палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду від 17 липня 2022 року, судова справа № 459/1224/20. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/86903763
9. Постанова Другої судової палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду від 25 квітня 2023 року, судова справа № 753/130/19. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/110486528
10. Постанова Другої судової палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду від 25 листопада 2021 року, судова справа № 278/2368/17. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/101473317
11. Постанова Першої судової Касаційного кримінального суду Верховного Суду від 09 листопада 2021, судова справа № 200/2814/17. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/101211518
Опубліковано
2023-07-11
Розділ
КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС І КРИМІНАЛІСТИКА