ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОВЕДЕННЯ АЗАРТНИХ ІГОР З ВИКОРИСТАННЯМ ВІРТУАЛЬНИХ АКТИВІВ

Ключові слова: ринок віртуальних активів, віртуальний актив, криптовалюта, постачальники послуг, пов’язані з обігом віртуальних активів, правове регулювання азартних ігор

Анотація

Це наукове дослідження присвячено правовому регулюванню проведення азартних ігор з використанням віртуальних активів. Виявлено, що умовою проведення азартних ігор з віртуальними активами у якості виграшу (призу) або у якості ставки є відсутність у законодавстві заборон щодо використання віртуальних активів для платіжних цілей чи як предмету обміну на майно (товари), роботи (послуги). У контексті цього і з огляду на пряму суперечність положень ч. 7 ст. 4 Закону України «Про віртуальні активи» нормам Регламенту ЄС про регулювання ринків віртуальних активів (Markets in Crypto-Assets Regulation, MiCA) в частині можливості використання віртуальних активів для платіжних цілей, обґрунтовано, що положення національного законодавства щодо заборони такого використання віртуальних активів потребують виключення. У дослідженні також сформульовано, що особливості здійснення господарської діяльності з організації і проведення азартних ігор знаходять прояв у покладанні додаткових обов’язків на суб’єктів господарювання, зумовлених дотримання приписів законодавства профільного як для сфери віртуальних активів (Закону України «Про віртуальні активи»), так і для господарської діяльності з організації і проведення азартних ігор (Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор»). На підставі проведеного дослідження, з метою сприяння реалізації принципу правової визначеності та приведення національного законодавства у відповідність з рекомендаціями Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (The Financial Action Task Force, FATF) обґрунтовано пропозицію доповнити п. 8 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про віртуальні активи» положеннями про те, що участь і надання фінансових послуг, пов’язаних із пропозицією емітента та/або продажем віртуальних активів є одним із видів діяльності постачальника послуг, пов’язаних з обігом віртуальних активів. Перспективним напрямом подальших наукових досліджень може бути оподаткування доходу від виграшу віртуальних активів у азартній грі.

Посилання

1. Taera E. G., Setiawan, B., Saleem, A., Wahyuni, A. S., Chang, D. K., Nathan, R. J., Lakner, Z. The impact of Covid-19 and Russia–Ukraine war on the financial asset volatility: Evidence from equity, cryptocurrency and alternative assets. Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity. 2023. 9 (3), 100116. DOI: https://doi.org/10.1016/j.joitmc.2023.100116 (дата звернення: 24.11.2023).
2. Best Bitcoin Casino Sites: Top Bitcoin Casinos Ranked by BTC Games, Bonuses, and More. The Mercury News: вебсайт. URL: https://www.mercurynews.com/2021/09/17/10-best-bitcoincasinos-and-cryptocurrency-gambling-sites/ (дата звернення: 24.11.2023).
3. Best Best Crypto & Bitcoin Casino Sites For Players in Ukraine in 2023. CoinGambling: вебсайт. URL: https://coingambling.info/news/best-cryptobitcoin-casino-sites-for-players-in-ukraine/ (дата звернення: 24.11.2023).
4. Gore A. An assessment of AML risks linked to accepting crypto-payments in the gambling sector (A regulator’s guide). University of Nevada, Las Vegas (UNLV), International Center for Gaming Regulation (“ICGR”). 2023. URL: https://www.unlv.edu/sites/default/files/media/document/2023-08/ICGRResearch-AML-Crypto-in-Gaming-Sector.pdf (дата звернення: 24.11.2023).
5. Думчиков М.О. Способи легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом у кіберпросторі. Аналітично-порівняльне правознавство. 2022. №5. С. 330–334. DOI: https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.05.61 (дата звернення: 24.11.2023).
6. Brown VII S. Gambling on the Blockchain: How the Unlawful Internet Gambling Enforcement Act Has Opened the Door for Offshore Crypto Casinos. Vanderbilt Journal of Entertainment and Technology Law. 2022. Vol. 24. Issue 3. С. 535–559. URL: https://scholarship.law.vanderbilt.edu/jetlaw/vol24/iss3/3(дата звернення: 24.11.2023).
7. C. White. Betting on Blockchain. Colorado Technology Law Journal. 2018. vol. 17, С. 421– 441. URL: https://ctlj.colorado.edu/wp-content/uploads/2019/11/9-White-9.10.19-final.pdf (дата звернення: 24.11.2023).
8. Topps А. Place Your Bets: The Legal Integration of Sports Betting with Cryptocurrency. UNH Sports Law Review. 2023. Vol. 2. Issue 1, Article 5. URL: https://scholars.unh.edu/unhslr/vol2/iss1/5 (дата звернення: 24.11.2023).
9. Кузьменко О. В., Бойко А. О., Доценко Т. В. Ризик легалізації коштів клієнтом банку від азартних ігор, що проводяться в мережі Інтернет: підходи до вимірювання. Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. 2022. № 3. С. 31−41. DOI: https://doi.org/10.21272/1817-9215.2022.3-3 (дата звернення: 24.11.2023).
10. Гудіма Т., Устименко В., Джабраілов Р., Черних О. Особливості правового регулювання обігу віртуальних активів в Україні: де-факто vs де-юре. Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice. 2022. Vol. 5. № 46. P. 137–148. https://doi.org/10.55643/fcaptp.5.46.2022.3844 (дата звернення: 24.11.2023).
11. Віртуальні активи в законі: В Україні представлений довгоочікуваний документ для запуску ринку. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку: офіційний вебсайт. URL: https://www.nssmc.gov.ua/virtualni-aktyvy-v-zakoni-vukraini-predstavlenyi-dovhoochikuvanyi-dokumentdlia-zapusku-rynku/ (дата звернення: 24.11.2023).
12. Regulation (EU) 2023/1114 of the European Parliament and of the Council of 31 May 2023 on markets in crypto-assets, and amending Regulations (EU) № 1093/2010 and (EU) № 1095/2010 and Directives 2013/36/EU and (EU) 2019/1937. Офіційний вебсайт законодавтсва Європейського Союзу. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32023R1114 (дата звернення: 24.11.2023).
13. Sirenko N., Dubinina M., Melnyk O., Bodnar O., Luhova O. Current Status and Regulation of the Digital Money Market in Ukraine. Econ. Aff. 2023. 68 (Special Issue). С. 955–961. URL: http://ndpublisher.in/admin/issues/EAv68n2sz18.pdf (дата звернення: 24.11.2023).
14. Chanda S., Choudhary A., Shah V., Gupta S. Postulating Gambling and Betting Laws for The New Era: Unearthing A Subterranean Prelim. Tongji Daxue Xuebao/Journal of Tongji University. 2023. № 26. C. 72–88. URL: https://www.researchgate.net/publication/374477052_POSTULATING_ G A M B L I N G _ A N D _ B E T T I N G _ L AW S _ F O R _ T H E _ N E W _ E R A _ U N E A RT H I N G _ A _ SUBTERRANEAN_PRELIM (дата звернення: 24.11.2023).
15. FATF. Guidance for a Risk-Based Approach to Virtual Assets and Virtual Asset Service Providers. 2019. Paris. URL: www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/Guidance-RBAvirtual-assets.html (дата звернення: 24.11.2023).
16. Chernykh O. S. Rights Of Consumers Of Financial Services. Controversial Legal Regulation Of Virtual Assets (Cryptoassets) In The Legislation Of The European Union, Great Britain And Ukraine. International scientific conference «European potential for the development of legal science, legislation and law enforcement practice»: conference proceedings (August 2–3, 2023, Wloclawek, the Republic of Poland). Riga, Latvia: «Baltija Publishing», 2023. C. 65–68. DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-26-334-7-15 (дата звернення: 24.11.2023).
Опубліковано
2023-12-28
Розділ
ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО УКРАЇНИ