ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ТОВАРІВ

Ключові слова: договір, міжнародна купівлі-продаж товарів, національне законодавство, міжнародний договір, міжнародний звичай

Анотація

Договір міжнародної купівлі-продажу товарів – це домовленість продавця та покупця, які знаходяться у різних державах, про поставку товарів. Відносини міжнародної купівлі-продажу товарів насамперед регулюються зовнішньоекономічним договором (контрактом), який укладається у письмовій (електронній) формі. Крім договору міжнародної купівлі-продажу товарів, регулятором правовідносин міжнародної купівлі-продажу товарів є національне законодавство. Згідно з законодавством про міжнародне приватне право України застосовне право може бути обране сторонами правочину, це називається автономія волі. Обрати право, що застосовується до договору, це є право, а не обов’язок учасників правочину. Якщо ж сторони не скористалися принципом автономї волі, то згідно зі ст. 44 Закону України «Про міжнародне приватне право» до відносини за договором купівлі-продажу товарів застосовується право продавця. Правовідносини міжнародної купівлі-продажу товарів регулюються міжнародними договорами. Положення міжнародного договору застосовується до приватноправових відносин після того як він став частиною національного законодавства. Для цього є процедура імплементації положень міжнародного договору у національне законодавство, яка визначена Законом України «Про міжнародні договори України». Щодо пріоритетного застосування за юридичною силою міжвідомчі договори можна порівнювати з актами міністерств, відомств, міжурядові договори – з нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України, а міждержавні, згода на обов’язковість яких дається Верховною Радою України, – з законами. Правове регулювання міжнародної купівлі-продажу товарів забезпечується Віденською конвенцією про договори міжнародної купівлі продажу від 11 квітня 1980 року, яка для Україна набула чинності 1 лютого 1991 року, Конвенцією про позовну давність у міжнародній купівлі-продажу товарів 1974 року, для України діє з 1 травня 1994 року, особливості застосування яких визначені у відповідних положеннях цих Конвенцій. До відносин міжнародної купівлі-продажу застосовуються також міжнародні звичаї, зокрема правила Інкотермс Офіційні правила тлумачення торговельних термінів Міжнародної торгової палати, якщо сторони договору міжнародної купівлі-продажу товарів домовилися про це. Сторони у міжнародному договорі купівлі-продажу можуть застосувати будь-яку редакцію цих звичаїв, вказавши рік. Якщо у договорі є домовленість про застосування правил Інкотермс, а не вказаний рік видання, то застосовується остання редакція цих правил.

Посилання

1. Амджад С.Т. Договір купівлі-продажу у міжнародному приватному праві : автореф. дис. ...канд. юрид. наук : 12.00.03 / С. Т. Амджад; Нац. ун.-т «Одеська юридична академі». Одеса, 2003. 20 с.
2. Цірат К.Г. Автономія волі сторін у Гаазьких принципах вибору права у міжнародних комерційних договорах : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / К. Г. Цірат; Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. К., 2018. 19 с.
3. Абросімов С.А. Адаптація цивільного законодавства України про договори купівлі-продажу до законодавства ЄС: дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / С.А. Абросімов; Хмельн. ун-т управління та права ім. Л. Юзькова. Хмельницький, 2021. 217 с. URL: с. http://old.univer.km.ua/doc/specvr/diss_Ambrosimov.pdf
4. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16 квітня 1991 року № 959-XII / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/959-12#top (дата звернення: 12.09.2023).
5. Про міжнародне приватне право: Закон України від 23 червня 2005 року № 2709-IV/ Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2709-15#Text (дата звернення: 12.09.2023).
6. Цивільний кодекс України: Закон України. Кодекс від 16 січня 2003 року № 435-IV / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text (дата звернення: 04.09.2023).
7. Про правотворчу діяльність: Закон України від 24 серпня 2023 року № 3354-IX / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3354-20#Text (дата звернення: 12.09.2023).
8. Про міжнародні договори України: Закон України від 29 червня 2004 року № 1906-IV / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1906-15#Text (дата звернення: 12.09.2023).
9. Котуха О. С., Чабан О. М. Особливості застосування положень міжнародного договору при регулюванні приватних відносин з іноземним елементом. Право і суспільство. 2018. № 6-1. С. 63–68.
10. Віденська конвенція про договори міжнародної купівлі продажу від 11 квітня 1980 року URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_003#Text (дата звернення: 22.09.2023).
11. Конвенцією про позовну давність у міжнародній купівлі-продажу товарів 1974 року URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_002#Text (дата звернення: 22.09.2023).
12. Інкотермс Офіційні правила тлумачення торговельних термінів Міжнародної торгової палати (редакція 2000 року) URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/988_007#Text (дата звернення: 22.09.2023).
13. Застосування нової редакції правил Інкотермс URL: https://ank.odessa.ua/konsultatsii/primenenie-novoj-redaktsii-pravil-inkoterms/
Опубліковано
2023-12-28
Розділ
МІЖНАРОДНЕ ПРАВО