ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВІ ІДЕЇ ІВАНА ВИШЕНСЬКОГО

  • О. І. Колич Національний університет “Львівська політехніка”
Ключові слова: Іван Вишенський, Острозька академія, філософ- сько-правові концепції, природне право, полемічна література

Анотація

У статті проаналізовано філософсько-правові концепції Івана Вишенського, одного із діячів Острозького культурного центру, а пізніше – монаха аскета. Оха- рактеризовано загальні особливості діяльності Острозької академії в XVI–XVII ст. як однієї з інституцій, в якій розвивалася полемічна література, що піднімала не лише релігійні, а й суспільні та філософсько-правові питання.

Посилання

1. Вишенский Иван. Сочинения / И. Вишенский. – М.; Л.: Изд. АН СССР, 1955. – 372 с.
2. Вишенський Іван. Твори / І. Вишенський. К.: Дніпро, 1986. – 184 с.
3. Нічик В. М. Від Вишенського до Сковороди: з історії філософської думки на Україні XVI–XVIII ст. / В. М. Нічик. – К.: Наук. думка, 1972. – 141 с.
4. Нічик В. М. Гуманістичні та реформаційні ідеї на Україні (XVІ – початок XVІІ ст.) / Нічик В. М., Литвинов В. Д., Стратій Я. М.; [відп. ред. Горський В. С.; АН УРСР. Ін-т філософії]. – К.: Наук. думка, 1990. – 384 с.
5. Паславський І. В. З історії розвитку філософських ідей на Україні в кінці XVI – першій третині XVIІ ст. / І. В. Паславський. – Київ: Наукова думка, 1984. – 128 с.
6. Пашук А. І. Іван Вишенський – мислитель і борець / А. І. Пашук. – Львів: Світ, 1990. – 176 с.
7. Пашук А. І. Іван Вишенський борець / А. І. Пашук // Історія філософії на Україні. – К., 1987. – Т. 1. – С. 218–230.
8. Франко І. Я. Іван Вишенський / І. Я. Франко // Між двох вогнів: друга половина XVI – перша половина XVII ст. – К., 1996. – С. 265–295.
Опубліковано
2015-06-03
Розділ
ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ Й ПРАВА