REFLEKSYJNA NOWOCZESNOŚĆ A METODY PRAWA PORÓWNAWCZEGO

  • Paweł Polaczuk Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Анотація

Rozpocznę od uwag porządkujących. Poniższy szkic nie jest zupełny. Służy jedynie przedstawieniu istoty problemu. Jeśli waloryzuję określone zagadnienie, to czynię to wyłącznie z uwagi na przeznaczenie tego szkicu. Druga uwaga dotyczy charakteru tytułowego zagadnienia. Jest to zagadnienie interdyscyplinarne w dwóch wymiarach. Najbardziej oczywista jest relacja między ogólną teorią prawa a komparatystyką. Nie można jednak zapominać o związkach łączących teorię prawa, filozofię prawa, filozofię społeczną i filozofię polityki. Spróbuję wyjaśnić zawiłości tych powiązań. Bez tego podjęty przeze mnie temat może nie zostać uznany za aktualny i relewantny.

Посилання

1. P. Jabłoński, O filozoficznym reprezentowaniu prawa. Komentarz do metateoretycznych rozważań Artura Kozaka, podaję na dzień 20 października 2013 r. za: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/Content/38062/0014.pdf
2. L. Leszczyński, Komparatystyka a teoria prawa – powiązania metodologiczne i pola współdziałania [w:] Prawoznawstwo a praktyka stosowania prawa pod red. Z. Tobora, Katowice 2002, 35–36.
3. J. Bednarek, Polityka poza formą. Ontologiczne uwarunkowania poststrukturalistycznej filozofii polityki, Poznań 2012, s. 26–27.
4. L. Milan, Ład społeczny na tle przewidywalnej struktury społeczeństwa nazwanego umownie informacyjnym [w:] Społeczeństwo informacyjne. Aspekty funkcjonalne i dysfunkcjonalne pod red. L.H.Haber, M.Niezgoda, Kraków 2006, s. 117.
5. U. Beck, Die Erfindung des Politischen. Zu einer Theorie reflexiver Modernisierung, Frankfurt am Main 1993, passim.
6. D. Bell, Die kulturellen Widersprüche des Kapitalismus : mit einem Vorwort zur deutschen Neuausgabe / Daniel Bell. [Aus d. Amerikan. von Inge Presser. Übers. d. Nachw. von Benedikt Burkard], Frankfurt, am Main, 1991, passim.
7. Z. Bauman, Społeczeństwo w stanie oblężenia w przekładzie J.Morgańskiego, Warszawa 2006, passim.
8. Z. Bauman, Życie w kontekstach. Rozmowy o tym, co za nami i o tym, co przed nami, Warszawa 2009, passim.
9. L. Boros, Rechtskultur – politische Kultur [w:] Rechtskultur-Denkkultur pod red. E. Mock, C.Varga. Stuttgart 1989, s. 14–16.
10. E. M. Maier, Naturrecht und Kulturwissenschaft [w:] Rechtskultur-Denkkultur pod red. E.Mock, C.Varga. Stuttgart 1989, s. 49–50;
11. M. Samu, Zusammenhang von Rechtskultur und Rechtspolitik [w:] Rechtskultur-Denkkultur pod red. E.Mock, C.Varga. Stuttgart 1989, s. 107-114.
12. P. Gross, Außer Kontrolle?! Individualisierung, Pluralisierung und Entscheidung [w:] Identitäten in der modernen Welt pod red. R. Hettlage i L. Vogt, Wiesbaden 2000, s. 57.
Опубліковано
2015-06-03
Розділ
ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ Й ПРАВА