ПРИВАТНІ ПРАВОВІДНОСИНИ ЯК ВИМІР БУТТЯ ОСОБИ У ЗРІЗІ ДОЗВОЛЕНОГО І НАЛЕЖНОГО

  • Ю. О. Петрончак Львівський державний університет внутрішніх справ
Ключові слова: правові відносини, право, обов’язок, особа, правова поведінка

Анотація

У статті досліджено теоретико-юридичний та філософсько-правовий вимір поняття «правових відносин», з точки зору її розуміння як реалізації та втілення правової поведінки особи. Окрім визначення, структури, класифікації правових відносин тощо, пропонується їх розгляд через призму категорій суб’єктивного права (те, що дозволено) та правового обов’язку (те, що належиться).

Посилання

1. Алексеев С. С. Право: азбука-теория-философия: опыт комплексного исследования / С. С. Алексеев. — М. : Статут, 1999. — 710 c.
2. Толстой Ю. К. К теории правоотношения / Ю.К. Толстой. — Л. : ЛГУ, 1959. — 247 с.
3. Крестовська Н. М. Теорія держави і права / Н. М. Крестовська, Л. Г. Матвєєва. — Х. : Одіссей, 2008. — 432 с.
4. Лейкина Н. С. Личность преступника и уголовная ответственность / Н. С. Лейкина. — Л., 1968. — 200 с.
5. Максимов Б. Н. Философия права / Б. Н. Максимов. — М.: Directmedia publishing, 2005. — 148 с.
6. Алексеев С. С. Философия права: история и современность, проблемы, тенденции, перспективы / C. С. Алексеев. — М. : Норма, 1999. — 329 с.
Опубліковано
2019-06-07
Розділ
ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ Й ПРАВА