КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВЕ ЗНАЧЕННЯ ЛІКАРСЬКОЇ ПОМИЛКИ

  • Р. І. Лемеха Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
Ключові слова: злочин, об’єктивна сторона складу злочину, злочинна недбалість, лікарська помилка, тяжкі наслідки

Анотація

Вивчено проблему лікарської помилки в практичній діяльності медичних працівників. Розглянуто окремі питання розмежування лікарської помилки від злочинної необережності. Встановлено, що виникнення лікарських помилок має об’єктивні та суб’єктивні передумови. Об’єктивні — пов’язані з незалежними від особистості лікаря факторами: неякісні ліки, поломка медичного обладнання, фізіологічні особливості організму хворого тощо. Суб’єктивні передумови — це досвід, кваліфікація лікаря, виконання інструкцій та стандартів, особисті відносини лікар — пацієнт, тобто ступінь їх взаємодовіри. Визначено критерії, за якими слід відрізняти лікарську помилку від недбалості (дії лікаря знаходились в рамках відповідних професійних норм, встановлених у сфері медицини; добросовісна омана лікаря; об'єктивні причини добросовісної омани; наявність у хворого різних захворювань, коли клінічна картина одного захворювання спотворюється внаслідок накладення іншого патологічного процесу; короткочасність перебування хворого у лікувальному закладі тощо; важкі об’єктивні умови праці; неможливість передбачити негативні наслідки (при допущенні лікарської помилки в діянні лікаря відсутня обов'язкова ознака суб'єктивної сторони: вина у формі необережності (злочинної недбалості або злочинної самовпевненості).

Посилання

1. Алієва О. М. Злочини у сфері медичної діяльності / О. М. Алієва // Юрист України. — 2014.— № 2 (34). — С.112–116.
2. Айвазян Д. В. / Медицинский адвокат Дмитрий Айвазян [Електронний ресурс] / Д. В. Айвазян. — Режим доступу : www.adv1.ru
3. Балабко В. В. Відмежування лікарської помилки від злочинної необережності: окремі аспекти / В. В. Балабко // Право і суспільство — 2010. — № 6.— С.192–196.
4. Білецька Г. А. Причини виникнення лікарських помилок в медичній практиці на сучасному етапі [Електронний ресурс] / Г.А. Білецька // Теорія і практика правознавства. — 2015. — Вип. 1 (7). — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/tipp_2015_1_32
5. Демидова Є. Є. Проблеми захисту прав потерпілих від ятрогенних злочинів / Є. Є. Демидова // Юрист України. — 2013. — № 2 (23). — С.151–157.
6. Лейбович Я. Л. Врачебные ошибки и привлечение врачей к ответственности / Я. Л. Лейбович // Вопросы здравоохранения. — 1928. — № 10. — 24 с.
7. Сергеев Ю. Д. Профессия врача: Юридические основы / Ю. Д. Сергеев. — К. : Выща шк., Головное изд-во, 1988. — 208 с.
8. Глушков В. А. Ответственность за преступления в области здравоохранения / В. А. Глушков. — К. : Вища шк., 1987. — 200 с.
9. Вирок Семенівського районного суду Чернігівської області від 22 липня 2016 р. Провадження № 1-кп/744/19/2016 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/59141011.
Опубліковано
2019-06-07
Розділ
КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ