СУБ’ЄКТИВНА СТОРОНА СКЛАДІВ ЗЛОЧИНІВ, ЯКІ РЕГЛАМЕНТУЮТЬ КРИМІНАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ, ДОПУЩЕНІ В ХОДІ ЕКСПЕРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

  • Р. І. Лемеха Львівська філія ПВНЗ «Європейський університет»
  • В. В. Рубцов Другий відділ процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих прокуратури Львівської області
Ключові слова: експерт, кримінальна відповідальність, зловживання повноваженнями, порушення, допущені в ході експертної діяльності, склад злочину, суспільна небезпечність діяння

Анотація

У статті досліджуються особливості об’єктивної сторони складів злочинів, які регламентують кримінальну відповідальність за порушення, допущені в ході експертної діяльності. Обґрунтовано, що для визначення суб’єктивної сторони складу конкретного злочину у КК України можуть використовуватися (закріплюватися) ознаки, які її характеризують: форма та вид вини, мета, мотив. Констатовано, що злочини, які вчиняються у ході експертної діяльності, можуть вчинятися лише з умисною формою вини. Такі міркування ґрунтуються, в першу чергу, на тому, що практично всі злочини, які передбачають кримінальну відповідальність експертів, описані як такі, що мають формальний склад (коли у диспозиції статті вказане суспільно-небезпечне діяння, а наслідки так би мовити «упущені», тобто лежать поза злочином і можуть його лише обтяжувати як додаткові ознаки). Встановлено, що в диспозиціях окремих статей, де міститься вказівка на суб’єкта вчинення злочину (експерта), законодавець використовує термін «завідомо». Окрім того, вказівка на умисний характер відповідного злочину здійснюється шляхом вказівки на певний мотив чи мету вчинення злочину (оскільки відомо, що ці ознаки у КК України виділяються лише щодо умисних злочинів).

Посилання

1. Гуторова Н. О. Усвідомлення протиправності і його значення для кримінальної відповідальності за злочини проти державних фінансів // Вісник Національного університету внутрішніх справ. — 2001. — Вип. 16. — С. 3–7.
2. Абрамова В. М. Експертні помилки: сутність, генезис, шляхи подолання: дис. канд. юрид. наук: 12.00.09 / В.М. Абрамова. — Київ, 2011. — 259 с.
3. Палиашвили Н. А. Научные и методологические основы предупреждения экспертных ошибок при производстве криминалистических экспертиз: Дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09. — М., 1989. — 187 с.
Опубліковано
2019-06-07
Розділ
КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ