ДО ПИТАННЯ ЗМІСТУ УМОВ НОРМАТИВНОГО САМОРЕГУЛЮВАННЯ

  • Є. І. Федик Львівський торговельно-економічний університет
  • С. Є. Федик Львівський державний університет внутрішніх справ
Ключові слова: договір, договірне зобов'язання, умови змісту, нормативне саморегулювання, тлумачення норм-умов саморегулювання, договірна дисципліна, договірна відповідальність, компенсація моральної шкоди у договірних відносинах

Анотація

У статті розглядаються питання: змісту умов договірного зобов'язання, які можуть встановлюватися на розсуд його сторін відповідно до принципу свободи договору; тлумачення саморегульованих норм-умов; вимоги щодо застосування нормативного саморегулювання; вплив такого саморегулювання на договірну дисципліну та цивільну відповідальність у договірних зобов'язаннях.

Посилання

1. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. // Голос України. — 2003. — № 45-46. — 12 березня; — № 47-48. — 13 березня (зі змінами та доповненнями)
2. Алексеев С. С. Право: азбука — теория — философия: Опыт комплексного исследования. — М.: Статут, 1999. — 712 с.
3. Васьковский Е.В. Цивилистическая методология. Учение о толковании и применении гражданских законов. — М.: ЮрИнфоР, 2002. — С. 508. (Перевидання 1901 р.)
4. Забоев К.И. Правовые и философские аспекты гражданско-правового договора. — СПб.: Юридический центр Пресс, 2003. — 267 с.
5. Исаков Б.В. Юридические факты в советском праве. — М.: Юридическая литература, 1984. — 144 с.
6. Кашанина Т.В. Индивидуальное регулирование в правовой сфере // Советское государство и право. — 1992. — № 1. — С. 123-126.
7. Погрібний С.О. Механізм та принципи регулювання договірних відносин у цивільному праві України: Монографія. — К.: Правова єдність. — 2009. — 304 с.
8. Ромовська З.В. Українське цивільне право: Загальна частина. Академічний курс. Підручник. — К.: Атіка, 2005. — 560 с.
9. Федик Є.І., Федик С.Є. Проблеми правового регулювання договірних відносин: Навчальний посібник. — Львів: вид. ЛТЕУ. — 2016. — 157 с.
10. Федик С.Є. Особливості тлумачення юридичних норм щодо прав людини (за матеріалами практики Європейського суду з прав людини та Конституційного Суду України). Дис. … канд. юрид. наук. — Львів, 2002. — 215 С.
11. Харитонов Є.О. Цивільне право України: В 2-х томах. Том 1. Підручник /За ред. Харитонова Є.О., Голубєвої Н.Ю.. — Х.: Одіссей, 2008 та видання послідуючих років.
Опубліковано
2019-06-07
Розділ
ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО ТА ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС