КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ПРАВОЗАСТОСОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ

  • С. Є. Федик Львівський державний університет внутрішніх справ
Ключові слова: Конвенція про захист прав людини та основоположних свобод; Європейський суд з прав людини; захист прав людини; судова система

Анотація

Після набрання чинності вагомих змін до Цивільного процесуального кодексу України, а саме після 15 грудня 2017 року перед національними українськими судами постало актуальне питання щодо застосування Європейської конвенції з прав людини та рішень Європейського суду з прав людини як джерела права при вирішенні цивільних справ у суді. Дане положення обумовлене ч. 4 ст. 10 Цивільного процесуального кодексу України.

Посилання

1. Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2003 року // https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15
2. Рекомендація № R Комітету міністрів державам-членам щодо повторного розгляду або поновлення провадження у певних справах на національному рівні після прийняття рішень Європейським судом з прав людини від 19 січня 2000 року // Практика Європейського суду з прав людини. Рішення. Коментарі. — К.: Український центр правничих студій, 2000. — № 1. — С. 207-208.
3. Конвенція про захист прав людини та основоположних свобод // https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004
Опубліковано
2019-06-07
Розділ
ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО ТА ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС