БРЕНДИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ

PDF

Ключові слова

бренд
брендинг
торгова марка
фармацевтичний ринок
лікарський препарат

Як цитувати

Подзігун, С. М., & Гарматюк, О. В. (2021). БРЕНДИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ. Підприємництво і торгівля, (31), 33-37. https://doi.org/10.36477/2522-1256-2021-31-05

Анотація

У статті визначено, що на відміну від безлічі інших наукоємних галузей, якими керують ринкові закони, фармацевтична галузь в істотному ступені визначається технологічним розвитком. Досліджено, що розвиток фармацевтичної галузі та фармацевтичного ринку в Україні має велике значення не лише для економічних, а й для соціальних і навіть політичних аспектів діяльності українського суспільства. Розглянуто сутність поняття брендингу, визначено кінцеву мету брендингу, яка полягає у створенні бренду. Проаналізовано роль і місце сучасного бренду, наведено низку ознак, що відрізняють фармацевтичний бренд від торгових марок. Визначено, що метою брендингу є створення бренду, який завдяки своїй унікальній зовнішній формі, внутрішньому змісту та посланню максимально відповідає очікуванням споживача, сприймається цільовою аудиторією цілісно і чітко, привертає увагу і викликає довіру та бажання купити товар. Доведено, що фармацевтичний бренд не обмежується тільки фізичним задоволенням потреб, а забезпечує емоційний зв'язок споживача з брендом. Бренд розглядається як інструмент управління бізнесом, який охоплює не лише компанію, а й усіх, із ким він стикається: дилерів, постачальників, інвесторів і клієнтів. Визначено основні характеристики формування бренду фармацевтичних препаратів, які орієнтовані на розвиток психологічних основ бренду, коли комунікації в системі «лікарський препарат – споживач» стають стійкими, постійними і сильними по відношенню до аналогічних комунікацій лікарських препаратів-конкурентів. Зазначено, що бренд фармацевтичних препаратів набуває властивість психологічної інерційності. Саме це дає змогу бренду протягом тривалого часу зберігати привабливість маркованого лікарського препарату навіть за втрати ним деяких якостей і властивостей, що спричинено довірою до вибраного фармацевтичного підприємства і його знаку, які встановилися свого роду неформальними відносинам, гарантій якості та ефективності препарату. Визначено, що подальший розвиток технологій розроблення бренду фармацевтичних товарів вимагає як експертних соціологічних досліджень, так і використання нових методів обробки їхніх результатів, прогнозування розвитку брендів.

https://doi.org/10.36477/2522-1256-2021-31-05
PDF

Посилання

Гуля Ю. В. Теоретико-методологічні засади брендингу та бренд-менеджменту підприємств. Вісник Хмельницького національного університету 2015. № 5. Т. 1. С. 229–235.

Брэнды украинского фармацевтического рынка. URL: https://www.apteka.ua/article/14546 (дата звернення: 05.09.2021).

Маркетинг у фармації : навчально-методичний посібник / уклад.: О. Г. Чирва, С. М. Подзігун, О. В. Гарматюк. Умань : Візаві, 2020. 206 с.

Мельничук Л. С. Бренд-менеджмент підприємств як фактор успішності на ринку. Наукові праці. Економіка. 2018. Вип. 300. Т. 312. С. 17–20.

Поплавська В. В. Теоретичні засади та моделі брендингу: облікові аспекти. Вісник ЖДТУ. Економіка, управління та адміністрування. 2019. № 1(87). С. 101–108. URL: https://doi.org/10.26642/jen-2019-1(87)-111-108

Gulya, Yu. V. (2015), “Theoretical and methodological principles of branding and brand management of enterprises”, Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu, vol. 5, no. 1, pp. 229–235.

Pharmacy online (2003), “Brands of the Ukrainian pharmaceutical market”, available at: https://www.apteka.ua/article/14546 (accessed 05.09.2021).

Chirva, O. G., Podzigun, S. M. and Garmatiuk, O. V. (2020), Marketynh u farmatsii [Marketing in pharmacy], Vizavi, Uman, Ukraine.

Melnichuk, L. S. (2018), “Brand management of enterprises as a factor of success in the market”, Naukovi pratsi. Ekonomika, vol. 300, no. 312, pp. 17–20.

Poplavska, V. V. (2019), “Theoretical principles and models of branding: accounting aspects”, Visnyk ZhDTU: Ekonomika, upravlinnia ta administruvannia, vol. 1, no. 87, pp. 101–108.