№ 31 (2021): Підприємництво і торгівля

Підприємництво і торгівля : збірник наукових праць / [редакц. кол.: Куцик П. О., Семак Б. Б. та ін.]. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2021. – Вип. 31. – 68 с.

Згідно з наказом МОН України № 1643 (Додаток 4) від 28.12.2019 збірник включено до Переліку наукових фахових видань України категорії “Б”.

Друкується за ухвалою Вченої ради Львівського торговельно-економічного університету Протокол засідання Ради № 2 від 08 жовтня 2021 року.

Видання індексується у наукометричних базах: Ulrich’s Periodicals, Index Copernicus, Google Scholar, WorldCat.

DOI: 10.36477/2522-1256-2021-31

СТАТТІ

П. О. Куцик
5-12
ВНУТРІШНЯ ТОРГІВЛЯ УКРАЇНИ У СИСТЕМІ МІЖГАЛУЗЕВИХ ЗВ’ЯЗКІВ: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ І КЛЮЧОВІ ДИСПРОПОРЦІЇ
PDF
О. О. Трут
13-19
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
PDF
В. А. Панченко
20-25
СТРАТЕГІЧНЕ ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ ЯК ФУНКЦІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЇ
PDF
З. М. Побережна
26-32
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-МОДЕЛЛЮ АВІАПІДПРИЄМСТВА
PDF
С. М. Подзігун, О. В. Гарматюк
33-37
БРЕНДИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ
PDF
К. Г. Прокопенко
38-46
АНАЛІЗ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОМ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ
PDF
В. А. Русавська, М. Д. Таран
47-54
УПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕЧНІСТЮ ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ НА ЗАСАДАХ ПРИНЦИПІВ НАССР ЯК ЕФЕКТИВНОГО МЕТОДУ ЗАВОЮВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПОЗИЦІЙ НА РИНКУ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ ДЛЯ ЗАКЛАДІВ РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ
PDF
М. М. Салун, Л. Л. Константиновський
55-61
КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ: ТЛУМАЧЕННЯ В УКРАЇНІ ТА ЗА КОРДОНОМ
PDF
А. В. Світлична, Н. В. Дем’яненко, В. О. Конопльов
62-67
ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ЧИННИК СТАЛОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ
PDF