АНАЛІЗ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОМ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ

PDF

Ключові слова

аграрні підприємства
стратегічне управління
маркетинг
управління маркетингом
конкурентоспроможність
Інтернет-маркетинг
маркетингова інформація
рентабельність агропідприємства

Як цитувати

Прокопенко, К. Г. (2021). АНАЛІЗ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОМ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ. Підприємництво і торгівля, (31), 38-46. https://doi.org/10.36477/2522-1256-2021-31-06

Анотація

Ще не в далекому минулому керівники аграрних підприємств тримали фокус уваги на виробничо-організаційному питанні, підприємства безпосередньо поєднували свою діяльність із переробною галуззю. Зі становленням ринкових відносин більшість підприємств змушена впроваджувати повний цикл виробництва та самостійно займатися вивченням питання попиту, потреб споживача, вивченням зовнішнього та внутрішнього ринку, ціноутворенням та аналізом конкурентів. Тривалість справжнього розвитку управління маркетингу аграрних підприємств України налічує не більше 15–20 років. Після підписання Угоди євроінтеграції в 2014 р. українські агарні підприємства збільшили обсяги експорту на 40%, але це також призвело до жорсткої конкуренції на внутрішньому ринку через надходження іноземної продукції. Тому сьогодення формує питання конкурентоспроможності, яке ми пропонуємо вирішити завдяки вдалому управлінню маркетингом. Нами проведено аналіз найбільших агрофірм серед українського ринку. Завдяки аналізу діджтал-маркетингу, який використовує та чи інша фірма, та рівня фінансової ефективності нами був зроблений висновок щодо доречності використання тієї чи іншої стратегії Інтернет-маркетингу. За основу був взятий аналіз розроблення та просування сайтів аграрних латифундистів. Ми дійшли висновку, що різниця в позиціонуванні сайту та використанні різних доменів (.сom та .ua) призводить до можливості просувати сайти з більшим успіхом на різних площадках ринку. Окреме просування на вітчизняному ринку та на закордонних площадках дає можливість більш якісно доносити інформацію до різних споживачів та, як наслідок, створювати більш довірливе відношення до агрокомпанії. Отже, дана стратегія успішна за стратегічного позиціонування на закордонних ринках та бажання збільшувати обсяги експорту підприємства. Серед проаналізованих агрофірм лише одна («Кернел») застосовує дану стратегію. Важливим є не лише створення окремої сторінки з використанням іноземного домену, а й її просування на сервісах іноземного походження, адже ті компанії, які зможуть налагодити прозорий та довірливий канал надання інформації до своїх споживачів, можуть мати більш конкурентні переваги серед конкурентів.

https://doi.org/10.36477/2522-1256-2021-31-06
PDF

Посилання

Burak P. U. and Karshunska B. A. (2005), Marketing [Marketing], Profesional, Kyiv, Ukraine.

Kvytko, T. M. (2014), Agromarketing as a warehouse to improve the efficiency of the activity of agricultural enterprises. Scientific journal of LNUVMBT imeni S.Z. Gzhitsky, vol. 16 № 1. Р. 213–218.

Kobernuk, S. O. (2019), Agricultural market development in Ukraine. Economy and state, vol. 5. Р. 45–48.

Lupenko, U. O. (2012), Strategichni naprymu rozvutku silskogo gospodarstva Ukrainu na period do 2020 roky [Strategic directions of development sgriculture of Ukraine for the period unit 2020], NNC “IAE”, Kyiv, Ukraine.

Tubolec, K. H. (2012), “Ways to improve the management of marketing activities of agricultural enterprises”, Governance, vol. 186. Р. 129–132.

The Verkhovna Rada of Ukraine (2020), The Law of Ukraine On approval of the National Regulation (standard) accounting available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0027-00#Text (accessed 27 September 2021).

Markering trends and tendencies of 2020, relevant in 2021 in Ukraine (2020). Minfin available at: https://minfin.com.ua/ua/2020/12/09/56243706/ (accessed 27 September 2021).

Smart Agro Marketing Forum: the latest promotion technologies for agriculture (2017). Proposal, available at: https://propozitsiya.com/ua/smart-agro-marketing-forum-noveyshie-tehnologii-prodvizheniya-dlya-apk (accessed 27 September 2021).

The main indicators of Ukraine’s foreign trade (2021), UCAB, available at: http://ucab.ua/ua/doing_agribusiness/zovnishni_rinki/osnovni_pokazniki_zovnishnoi_torgivli_ukraini (accessed 27 September 2021).