РОЗВИТОК КРЕАТИВНОЇ ЕКОНОМІКИ ЯК ПРОВІДНИЙ НАПРЯМ ЦИФРОВИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ: ДОСВІД ЄВРОПИ ТА ПРАКТИКА УКРАЇНИ

PDF

Ключові слова

цифрові трансформації
креативна економіка
тренди розвитку
креативні індустрії
інновації
творчість

Як цитувати

Карінцева, О. І., Литвиненко, С. М., Харченко, М. О., Ібрагім, Х. Ж., Дейнека, А. В., & Чорток, М. В. (2023). РОЗВИТОК КРЕАТИВНОЇ ЕКОНОМІКИ ЯК ПРОВІДНИЙ НАПРЯМ ЦИФРОВИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ: ДОСВІД ЄВРОПИ ТА ПРАКТИКА УКРАЇНИ. Підприємництво і торгівля, (37), 27-40. https://doi.org/10.32782/2522-1256-2023-37-03

Анотація

У статті креативна економіка розглядається як драйвер впровадження цифрових трансформацій у суспільстві і бізнесі. Проведено ретроспективний аналіз виникнення та розвитку креативної економіки. Визначено ключові напрямки наукових досліджень у сфері креативізації та інтелектуалізації економіки. Проаналізовано підходи до визначення сфер діяльності, що охоплюються креативною економікою та на його основі досліджено показники експорту та імпорту усіх креативних товарів країнами, що розвиваються та економічно розвинутими країнами за період 2002−2020 рр., а також у розрізі окремих товарних груп. Дослідження сутності поняття «креативні індустрії» дозволило зрозуміти, що вони є частиною більш широкого поняття – креативної економіки. Креативні індустрії засновані на засадах творчості і втілення креативних ідей. Взаємодія креативної економіки з промисловими революціями Industry 4.0 та 5.0 є важливим чинником для розвитку обох концепцій. Ця взаємодія сприяє інноваційному розвитку у креативних галузях шляхом використання передових технологій, забезпечує можливість більшої персоналізації продуктів та послуг, сприяє співпраці та колаборації між фахівцями, розширює можливості маркетингу та комунікації, розвиває нові креативні галузі, підвищує продуктивність та ефективність. Аналіз креативної економіки у світі оцінює стан експорту й імпорту її товарів у світі між розвиненими країнами і країнами, що розвиваються. Було визначено і охарактеризовано глобальні тенденції розвитку креативної економіки в світі. Аналіз креативної економіки в Європі оцінює експорт й імпорт креативних товарів в Європейському регіоні та визначає причини і умови її успіху в країнах ЄС. Аналітичне дослідження стану розвитку креативної економіки в Україні її нинішній стан і майбутній розвиток було визначене завдяки аналізу доданої вартості створена в креативній економіці, обсягу реалізації креативних товарів, кількість зайнятих в креативних індустріях, капітальних інвестицій в креативну економіку та експорту товарів. Було охарактеризовано і проаналізовано нинішній стан у період війни та спрогнозовано можливість і заходи її успішного відновлення.

https://doi.org/10.32782/2522-1256-2023-37-03
PDF

Посилання

Storper M., Venables A.J. (2004) Buzz: Face-to-face contact and the urban economy. Journal of Economic Geography. Vol. 4(4). P. 351–370. DOI: https://doi.org/10.1093/jnlecg/lbh027

Gilpin R. (2016) The political economy of international relations. 449 p.

Uhl-Bien M., Marion R., McKelvey B. (2007) Complexity Leadership Theory: Shifting leadership from the industrial age to the knowledge era. Leadership Quarterly. Vol 18(4), P. 298–318. DOI: https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2007.04.002

Scott A.J. (2006) Creative cities: Conceptual issues and policy questions. Journal of Urban Affairs. Vol. 28(1), P. 1–17. DOI: https://doi.org/10.1111/j.0735-2166.2006.00256.x

Mudambi R. (2008) Location, control and innovation in knowledge-intensive industries. Journal of Economic Geography. Vol. 8(5). P. 699–725. DOI: https://doi.org/10.1093/jeg/lbn024

Markusen А. (2006) Urban development and the politics of a creative class: Evidence from a study of artists. Environment and Planning. Vol. 38(10). P. 1921–1940. DOI: https://doi.org/10.1068/a38179

Florida R., Mellander C., Stolarick K. (2008) Inside the black box of regional development – Human capital, the creative class and tolerance. Journal of Economic Geography. Vol 8(5), P. 615–649. DOI: https://doi.org/10.1093/jeg/lbn023

Evans G. (2009) Creative cities, creative spaces and urban policy. Urban Studies. Vol. 46 (5-6). P. 1003–1040. DOI: https://doi.org/10.1177/0042098009103853

Garnham N. (2005) From cultural to creative industries: An analysis of the implications of the “creative industries” approach to arts and media policy making in the United Kingdom. International Journal of Cultural Policy. Vol. 11(1). P. 15–29. DOI: https://doi.org/10.1080/10286630500067606

Creative Vitality Suite. URL: https://cvsuite.org/resources/creative-economy/#what%20is

Флорид Р. Homo creativus. Як новий клас завойовує світ. США, 2002. 432 с.

Лендри Ч. Креативне місто. 2006. 399 с.

Creative Economy Report 2010. URL: https://unctad.org/system/files/official-document/ditctab20103_en.pdf

Креативні індустрії. URL: http://surl.li/axqfc

Creative Economy Outlook 2022. URL: https://unctad.org/system/files/official-document/ditctsce2022d1_en.pdf

Creative Economy Outlook and Country Profiles: Trends in international trade in creative industries 2002-2015. URL: https://unctad.org/system/files/official-document/ditcted2018d3_en.pdf

Creative disruption: The impact of emerging technologies on the creative economy. URL: https://www3.weforum.org/docs/39655_CREATIVE-DISRUPTION.pdf

Export strategies for creative industries sector. Ministry for Development of Economy. Trade and Agriculture of Ukraine. 2019. 48 p.

Киризюк С.В. Міжнародні та вітчизняні тенденції розвитку креативної економіки. Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки. 2014. Вип. 6(1). С. 68–72.

Creative Europe. URL: https://creativeeurope.in.ua/posts/cci-projects-economization

Центр розвитку креативної економіки. URL: https://creativeeconomy.center/kreatyvnist-staye-klyuchovym-faktorom-rozvytku-ekonomiky-ta-suspilstva-doslidzhennya-kreatyvnoyi-ekonomiky-2021/

European commission. URL: https://culture.ec.europa.eu/creative-europe/about-the-creative-europe-programme

Креативна нація: нинішній стан і майбутнє української креативної економіки. URL: https://delo.ua/opinions/kreativna-naciya-ninisnii-stan-i-maibutnje-ukrayinskoyi-kreativnoyi-ekonomiki-406711/

Storper M., Venables A.J. (2004) Buzz: Face-to-face contact and the urban economy. Journal of Economic Geography, vol. 4(4), p. 351–370. DOI: https://doi.org/10.1093/jnlecg/lbh027

Gilpin R. (2016) The political economy of international relations. 449 p.

Uhl-Bien M., Marion R., McKelvey B. (2007) Complexity Leadership Theory: Shifting leadership from the industrial age to the knowledge era. Leadership Quarterly, vol 18(4), p. 298–318. DOI: https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2007.04.002

Scott A.J. (2006) Creative cities: Conceptual issues and policy questions. Journal of Urban Affairs, vol. 28(1), p. 1–17. DOI: https://doi.org/10.1111/j.0735-2166.2006.00256.x

Mudambi R. (2008) Location, control and innovation in knowledge-intensive industries. Journal of Economic Geography, vol. 8(5), p. 699–725. DOI: https://doi.org/10.1093/jeg/lbn024

Markusen А. (2006) Urban development and the politics of a creative class: Evidence from a study of artists. Environment and Planning, vol. 38(10), p. 1921–1940. DOI: https://doi.org/10.1068/a38179

Florida R., Mellander C., Stolarick K. (2008) Inside the black box of regional development – Human capital, the creative class and tolerance. Journal of Economic Geography, vol 8(5), p. 615–649. DOI: https://doi.org/10.1093/jeg/lbn023

Evans G. (2009) Creative cities, creative spaces and urban policy. Urban Studies, vol. 46 (5-6), p. 1003–1040. DOI: https://doi.org/10.1177/0042098009103853

Garnham N. (2005) From cultural to creative industries: An analysis of the implications of the “creative industries” approach to arts and media policy making in the United Kingdom. International Journal of Cultural Policy, vol. 11(1), p. 15–29. DOI: https://doi.org/10.1080/10286630500067606

Creative Vitality Suite. URL: https://cvsuite.org/resources/creative-economy/#what%20is

Florid R. (2002) Homo creativus. How a new class conquers the world. USA. 432 p.

Landry Ch. (2006) Creative city. 399 p.

Creative Economy Report 2010. Available at: https://unctad.org/system/files/official-document/ditctab20103_en.pdf

Creative industries. Available at: http://surl.li/axqfc

Creative Economy Outlook 2022. Available at: https://unctad.org/system/files/official-document/ditctsce2022d1_en.pdf

Creative Economy Outlook and Country Profiles: Trends in international trade in creative industries 2002-2015. Available at: https://unctad.org/system/files/official-document/ditcted2018d3_en.pdf

Creative disruption: The impact of emerging technologies on the creative economy. Available at: https://www3.weforum.org/docs/39655_CREATIVE-DISRUPTION.pdf

Export strategies for creative industries sector. (2019) Ministry for Development of Economy. Trade and Agriculture of Ukraine. 48 p.

Kirizyuk S.V. (2014) International and domestic trends in the development of the creative economy. Scientific Bulletin of Kherson State University. Ser.: Economic sciences, vol. 6(1), p. 68–72.

Creative Europe. Available at: https://creativeeurope.in.ua/posts/cci-projects-economization

Center for the Development of Creative Economy. Available at: https://creativeeconomy.center/kreatyvnist-staye-klyuchovym-faktorom-rozvytku-ekonomiky-ta-suspilstva-doslidzhennya-kreatyvnoyi-ekonomiky-2021/

European commission. Available at: https://culture.ec.europa.eu/creative-europe/about-the-creative-europe-programme

Creative nation: the current state and future of the Ukrainian creative economy. Available at: https://delo.ua/opinions/kreativna-naciya-ninisnii-stan-i-maibutnje-ukrayinskoyi-kreativnoyi-ekonomiki-406711/