№ 37 (2023): Підприємництво і торгівля

Підприємництво і торгівля : збірник наукових праць / [редакц. кол.: Куцик П. О., Семак Б. Б. та ін.]. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2023. – Вип. 37. – 108 с.

Згідно з наказом МОН України № 1643 (Додаток 4) від 28.12.2019 збірник включено до Переліку наукових фахових видань України категорії “Б”.

Друкується за ухвалою Вченої ради Львівського торговельно-економічного університету Протокол засідання Ради № 1 від 01 серпня 2023 року.

Видання індексується у наукометричних базах: Ulrich’s Periodicals, Index Copernicus, Google Scholar, WorldCat.

DOI: 10.32782/2522-1256-2023-37

СТАТТІ

М. Л. Вдовин, Д. І. Любовецька
5-11
ТАКСОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ РІЗНИХ ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ
PDF
І. Т. Зварич, О. І. Зварич
12-26
ВПЛИВ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН МІЖ УКРАЇНОЮ І ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ НА ВІТЧИЗНЯНУ ПРАКТИКУ ПОДАЛЬШОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ СУЧАСНИМИ ПОДАТКОВИМИ ТА ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИМИ ПРОЦЕСАМИ У РЕГІОНАХ УКРАЇНИ
PDF
О. І. Карінцева, С. М. Литвиненко, М. О. Харченко, Хіжазі Жасміна Ібрагім, А. В. Дейнека, М. В. Чорток
27-40
РОЗВИТОК КРЕАТИВНОЇ ЕКОНОМІКИ ЯК ПРОВІДНИЙ НАПРЯМ ЦИФРОВИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ: ДОСВІД ЄВРОПИ ТА ПРАКТИКА УКРАЇНИ
PDF
Ю. І. Клюс, І. А. Керезвас
41-48
РОЗРОБКА ЕТАПІВ ПЛАНУВАННЯ УДОСКОНАЛЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ
PDF
М. В. Реслер, Т. Т. Рейс
49-56
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА
PDF
М. В. Реслер, І. М. Русин
57-67
ЕКОНОМІКА ПРАЦІ – ПРОГРЕСИВНА ПРОГРАМА ДОСЛІДЖЕНЬ ПРОБЛЕМ ІНВЕСТУВАННЯ В ЛЮДЕЙ
PDF
В. А. Русавська, В. О. Богомаз
68-77
HOT POT ЯК ТРЕНДОВИЙ ФОРМАТ РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ
PDF
Sylwia Nycz-Wojtan
78-84
WŁĄCZENIE SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU W DZIAŁALNOŚĆ KRAJOWYCH PRZEDSIĘBIORSTW W WARUNKACH WOJNY
PDF (Polski)
І. М. Сотник, А. В. Турченко, Л. Г. Мельник, М. П. Нікуліна
86-91
МЕХАНІЗМИ СОЦІАЛЬНО-СОЛІДАРНОГО ФІНАНСУВАННЯ В СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЦІ
PDF (English)
А. Л. Флегантова
93-98
ІННОВАЦІЇ ТА ЇХ ВПЛИВ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ТНК НА РИНКУ КРЕАТИВНИХ ІНДУСТРІЙ (НА ПРИКЛАДІ «THE WALT DISNEY COMPANY»)
PDF (English)
Р. В. Щупаківський
99-106
КОМПОЗИЦІЯ МЕТОДИЧНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ АНАЛІЗУВАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ГАЛУЗЕВОГО ПОТЕНЦІАЛУ В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ
PDF