ЕКОНОМІКА ПРАЦІ – ПРОГРЕСИВНА ПРОГРАМА ДОСЛІДЖЕНЬ ПРОБЛЕМ ІНВЕСТУВАННЯ В ЛЮДЕЙ

PDF

Ключові слова

людський капітал
заробітна плата
гроші
праця
прибуток

Як цитувати

Реслер, М. В., & Русин, І. М. (2023). ЕКОНОМІКА ПРАЦІ – ПРОГРЕСИВНА ПРОГРАМА ДОСЛІДЖЕНЬ ПРОБЛЕМ ІНВЕСТУВАННЯ В ЛЮДЕЙ. Підприємництво і торгівля, (37), 57-67. https://doi.org/10.32782/2522-1256-2023-37-06

Анотація

Актуальність теми полягає в дослідженні прогресивних програм, які пов’язані з людськими ресурсами, а саме з проблемами інвестування в людей. Мета дослідження полягає у представленні альтернативної наукової дослідницької програми у сфері людського капіталу, з точки зору відповідності методології дослідницьких програм. На основі використаних методів, таких як: аналіз, синтез, наукової абстракції, порівняння та логічного узагальнення визначених тенденцій, які необхідні для прийняття ефективних рішень щодо прогресивних програм інвестування в людський капітал, досліджено прогресивні програми щодо інвестування в людей. У дослідженні, було визначено і охарактеризовано похідні від капіталу категорії, які пов’язані та дають можливість більш широко зрозуміти подвійний бухгалтерський облік. Тобто представлено натуральне визначення категорії грошей. Дане визначення представляє природу грошової одиниці, як підтвердження виконання працівником роботи і проведення вимірювання її вартості. Також представлено схему формування еквівалентної до обсягу виконаної роботи заробітної плати, розмір якої встановлюється за допомогою концепції обліку людського капіталу. На думку авторів, це ґрунтовна зміна в економічній та обліковій думці. У дослідженні виділили чотири фундаментальні закони, які на думку авторів дослідження, є значним підґрунтям для теоретичних міркувань та емпіричних досліджень. Саме дані закони формують умови та ставлять певні вимоги до процесів приросту капіталу. Не врахування в економічному житті представлень вище законів приводить до втрати суб’єктами господарювання їх конкурентоздатності, відсутності прибутків та наявність банкрутства. Відповідно до досліджень у даній сфері та постійне вдосконалення організації суспільного життя, обов’язково приведуть до уникнення відповідних витрат, пов’язаних із окремими етапами формування та утримання людського капіталу.

https://doi.org/10.32782/2522-1256-2023-37-06
PDF

Посилання

Mirowski P. (1989) More Heat than Light, Economics as social physics: Physics as nature’s economics. Cambridge University Press.

Kurek B. (2007) The Deterministic Risk Premium Hypothesis: A PhD Thesis. Cracow: Economy in Krakow.

Dobija M., Barburski J., Górowski I., Kozioł W. & Kurek B. (Eds.) (2010) Theory of measurement of capital and profit. Cracow: Publishing house of the Cracow University of Economics.

Dobija M., Linda M. Cornwall (Ed.) (2007) Abstract Nature of Capital and Money. New York: New Developments in Banking and Finance, Nova Science Publishers, Inc.

Today in science history. Available at: http://www.todayinsci.com/K/Kelvin_Lord/Kelvin_Lord1.htm

Dobia M. (2011) Laborism. Scientific research program in the field of human capital and labor. Problems of the theory and methodology of accounting, control and analysis, vol. 3(21), no. 1, p. 119–134.

Dobija M. & Jędrzejczyk M. (2011) Sketches from the history of accounting. Cracow: Polish Economic Society.

Blaug M. (1995) Economic methodology. Warsaw: PWN Scientific Publishing House.

Dobija M. (2011) Abstract Nature of Money and the Modern Equation of Exchange. Modern Economy, vol. 2, p. 142–152. DOI: https://doi.org/10.4236/me.2011.20019

Dobija M. (1997) How much should an anesthesiologist earn? Master of Business Administration, no. 5.

Dobija M. (2005) The dynamic equilibrium of capital as a source of economic laws. and economic growth. Human and intellectual capital, vol. 1, no. 6, p. 15–25.

Kurek B. & Górowski I. (Eds.) (2008) The risk premium estimation on the basis of adjusted ROA. General Accounting Theory. Evolution and Design for Efficiency. Warsaw: Academic and Professional Publishers.

Kozioł W. (2010) Measurement of human capital as the basis for shaping wagerelations in an organization: a doctoral dissertation. Cracow: Cracow University of Economics.

Renkas Yu. (2011) The size of the economic sustainable potential growth and the establishment of the minimum wage for Ukraine using it. Problems of the theory and methodology of accounting, control and analysis. Series: Accounting, control and analysis, vol. 2(20), p. 406–413.

Dobija M. (2009) Fundamental causes of financial crises. Determinants of economic development. Micro- and macroeconomic aspects. Scientific Journals of the Małopolska University of Economics in Tarnów, vol. 2(13), p. 1.

Malyuga N.M. & Davidyuk T.V. (2003). Double entry in accounting: historical and theoretical aspect. Zhytomyr: PE «Ruta».

Rushkoff D. (2006) Open Source Currency. In J. Brockman, What is your dangerous idea. Edge Foundation, Inc. Polish edition Smak Słowa, Sopot.

Dobija M. (1998) How to place human resources into the balance sheet? Human Resources Costing and Accounting, vol. 3, no. 1.

Cieślak I. & Dobija M. (2007) Theoretical foundations of human capital accounting. Scientific Journals, no. 735, p. 5–24.

Atkins P. (2005) Galileo's finger. Ten great ideas of science. Poznań: Rebis Publishing House.

Butynets F. & Dobi M. (Eds.) (2010) Theory of capital and profit measurement. Krakow: Foundation of the Cracow University of Economics.

Mazur M. (1976) Cybernetics and character. Warsaw: National Publishing Institute.

Dobija M. (2009) Fundamental causes of financial crises. Determinants of economic development. Micro- and macroeconomic aspects. Scientific Journals of the Małopolska University of Economics in Tarnów, vol. 2(13), p. 1.

Goetzmann W.N. & Ibbotson R.G. (2005) History and the Equity Risk Premium. Yale ICF Working Paper, no. 05-04. Available at: http://ssrn.com/abstract=702341

Schultz T. (1960) Capital Formation by Education. Journal of Political Economy, no. 6, p. 571–583.

Becker G. (1997) Human capital: A Theoretical and Empirical Analysis with Special Reference to Education.

Lakatos I. (1976) Proofs and Refutations. Cambridge: Cambridge University Press.

Bliss J.Ch. (1975) Capital Theory and the Distribution of Income, Oxford: North-Holland

Ijiri Y. (1995) “Segment Statements and Informativness Measures, Managing Capital vs. Managing Resources”. Accounting Horizons, vol. 9, no. 3, pp. 55–67.

Hamilton W. (1835) Report of the Fourth Meeting of the British Association for the Advancement of Science.

Publication: Investing in Human Capital for a Resilient Recovery: The Role of Public Finance. Available at: http://hdl.handle.net/10986/35840

World Bank: Investing in human capital is a top priority for Ukraine in the context of the pandemic. (2020). Available at: https://www.worldbank.org/en/publication/human-capital

Prohrama rozvytku OON: Dopovid pro liudskyi rozvytok 2019 [UNDP: Human Development Report 2019]. (2019) Available at: http://www.un.org.ua/images/documents/4792/Ukraine%20(ukr).pdf.

The Human Capital Project. (2018) World Bank, Washington, DC. Available at: https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/30498.

Flores E., Xu X., Lu Y. (2020) Human Capital 4.0: a workforce competence typology for Industry 4.0. Journal of Manufacturing Technology Management, vol. 31, no. 4, p. 687.

Vereycken Y., Ramioul M., Desiere S. and Bal M. (2021) Human resource practices accompanying industry 4.0 in European manufacturing industry. Journal of Manufacturing Technology Management, vol. 32, no. 5, pp. 1016–1036. DOI: https://doi.org/10.1108/JMTM-08-2020-0331