ІННОВАЦІЇ ТА ЇХ ВПЛИВ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ТНК НА РИНКУ КРЕАТИВНИХ ІНДУСТРІЙ (НА ПРИКЛАДІ «THE WALT DISNEY COMPANY»)

PDF (English)

Ключові слова

інновації
конкурентоспроможність
ТНК
прибуток
нематеріальні активи
креативні індустрії

Як цитувати

Флегантова, А. Л. (2023). ІННОВАЦІЇ ТА ЇХ ВПЛИВ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ТНК НА РИНКУ КРЕАТИВНИХ ІНДУСТРІЙ (НА ПРИКЛАДІ «THE WALT DISNEY COMPANY»). Підприємництво і торгівля, (37), 93-98. https://doi.org/10.32782/2522-1256-2023-37-10

Анотація

У сучасних умовах динамічного розвитку країн, необхідним є неперервне створення та використання інновацій як важливого фактора загальноекономічного прогресу. Основним завданням успішних корпорацій і країн є зміцнення інноваційного компоненту в національній економіці. Конкурентоспроможність визначається як загальна характеристика компетенцій, цінностей та конкурентних переваг, що є активами та характеристиками підприємства, що роблять його відмінним від конкурентів. Таким чином, конкурентоспроможність означає здатність компанії виготовляти товари або надавати послуги, що можуть ефективно конкурувати на ринку. У статті розглянуто поняття інновацій, конкурентоспроможності та креативних індустрій; досліджено особливості залучення інновацій у діяльність ТНК у сфері креативних індустрій та інших сферах; проаналізовано вплив залучення інновацій на конкурентоспроможність ТНК у різних галузях та, зокрема, у галузі креативних індустрій; проведено розрахунки кореляції показника нематеріальних активів з показником прибутку компанії «The Walt Disney Company». Зазначені розрахунки були проведені за два періоди: 2017-2019 рр. та 2020-2022 рр. Причиною саме такого поділу на періоди була світова пандемія COVID-19, саме через яку у всіх країнах світу було введено карантинні обмеження. Карантинні обмеження, звісно, вплинули на ведення бізнесу у всіх сферах, і певним чином і у сфері креативних індустрій, особливо в тих її сегментах, що пов’язані з безпосередньою присутністю людей (відвідування кінотеатрів, виставок, парків розваг тощо). Показник нематеріальних активів було обрано як важливий показник, що характеризує ступінь впровадження інновацій в діяльність компанії. За допомогою розрахунків коефіцієнта кореляції була перевірена гіпотеза про те, що впровадження інновацій у діяльність ТНК чинить вплив на прибутковість компанії. Зазначений аналіз показав, що до впливу форс-мажорних обставин (карантинних обмежень) на діяльність досліджуваної ТНК спостерігався сильний позитивний кореляційний зв’язок, але у період, коли карантинні обмеження вже діяли сила впливу трохи знизилась і характер зв’язку став негативним. В подальших наукових дослідженнях планується зосередити увагу на дослідженні причин такого явища, а також впровадженні та використанні інновацій і їх впливу на конкурентоспроможність інших ТНК, що функціонують на ринку креативних індустрій.

https://doi.org/10.32782/2522-1256-2023-37-10
PDF (English)

Посилання

Pobochenko L.M. (2019) Otsinka innovatsiinykh pozytsii tnk rozvynenykh krain svitu. Mizhnarodni vidnosyny: teoretyko-praktychni aspekty, no. 4, p. 91–103.

Holovchuk Yu.O., Pchelianska H.O. (2020) Osoblyvosti formuvannia stratehii pidvyshchennia konkurentospromozhnosti pidpryiemstva na osnovi paradyhmy innovatsiinoho rozvytku. Ekonomika ta derzhava, no. 3, p. 66–70.

Dzhedzhula V.V., Yepifanova I.Yu., Tsvyk O.H. (2017) Innovatsiina diialnist yak chynnyk konkurentospromozhnosti pidpryiemstv. Investytsii: praktyka ta dosvid, no. 4, p. 5–8.

Porter M.E. (1980) Competitive strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors. New York: The Free Press, p. 383–387. [in English].

Panevnyk T.M. (October 11-13, 2017) Innovatsiina spriamovanist diialnosti trasnatsionalnykh korporatsii. Materialy VI Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii «Teoriia i praktyka stratehichnoho upravlinnia rozvytkom haluzevykh i rehionalnykh suspilnykh system». Ivano-Frankivsk, p. 371–373.

Ushkarenko Yu.V., Chmut A.V., Syniakova K.M. (2019) Kreatyvni klastery yak forma kooperatsii v kreatyvnykh industriiakh yevropeiskoho soiuzu. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu, no. 36, p. 26–31.

‘Innovation is a dirty word: contesting innovation in the creative industries. (2019) Available at: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10286632.2016.1268134 [in English].

Walt Disney Company. Balance Sheet. Available at: https://www.investing.com/equities/disney-balance-sheet [in English]. (accessed July 8, 2023).

Walt Disney Company. Income Statement. Available at: https://www.investing.com/equities/disney-income-statement [in English]. (accessed July 8, 2023).

Побоченко Л.М. Оцінка інноваційних позицій тнк розвинених країн світу. Міжнародні відносини: теоретико-практичні аспекти. 2019. № 4. С. 91–103.

Головчук Ю.О., Пчелянська Г.О. Особливості формування стратегії підвищення конкурентоспроможності підприємства на основі парадигми інноваційного розвитку. Економiка та держава. 2020. № 3. С. 66–70.

Джеджула В.В., Єпіфанова І.Ю., Цвик О.Г. Інноваційна діяльність як чинник конкурентоспроможності підприємств. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 4. С. 5–8.

Porter M.E. Competitive strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors. New York: The Free Press. 1980. P. 383–387.

Паневник Т.М. Інноваційна спрямованість діяльності траснаціональних корпорацій. Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції «Теорія і практика стратегічного управління розвитком галузевих і регіональних суспільних систем». Івано-Франківськ, 11-13 жовтня 2017 року. С. 371–373.

Ушкаренко Ю.В., Чмут А.В., Синякова К.М. Креативні кластери як форма кооперації в креативних індустріях європейського союзу. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2019. № 36. С. 26–31.

Innovation is a dirty word’: contesting innovation in the creative industries. 2019. URL: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10286632.2016.1268134

Investing. Walt Disney Company. Balance Sheet. URL: https://www.investing.com/equities/disney-balance-sheet (дата звернення: 08.07.2023).

Investing. Walt Disney Company. Income Statement. URL: https://www.investing.com/equities/disney-income-statement (дата звернення: 08.07.2023).