МЕРЧАНДАЙЗИНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ СТИМУЛЮВАННЯ ІМПУЛЬСНИХ ПОКУПОК У РОЗДРІБНІЙ ТОРГІВЛІ

PDF

Ключові слова

мерчандайзинг
імпульсна покупка
попит
викладка
візуальний мерчандайзинг
звуковий мерчандайзинг
аромамерчандайзинг
POS-матеріали

Як цитувати

Шалева, О. І. (2018). МЕРЧАНДАЙЗИНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ СТИМУЛЮВАННЯ ІМПУЛЬСНИХ ПОКУПОК У РОЗДРІБНІЙ ТОРГІВЛІ. Підприємництво і торгівля, (23), 144-149. https://doi.org/10.36477/2522-1256-2018-23-24

Анотація

У статті визначено сутність і завдання мерчандайзингу та необхідність застосування його інструментів для підвищення ефективності діяльності роздрібних торговельних підприємств шляхом стимулювання імпульсних покупок. Охарактеризовано зміст поняття “імпульсна покупка”, досліджено фактори, які сприяють їх здійсненню, та види таких покупок. Проведено аналіз структури імпульсних покупок як в Україні, так і за кордоном. Виявлено особливості впливу на попит споживачів таких заходів мерчандайзингу, як система розміщення товарів у торговому залі; їх викладка на полицях торговельного обладнання; застосування відповідного світлового, кольорового, звукового й ароматичного оформлення; використання POS-матеріалів та інструментів психологічного впливу. Визначено перспективні напрями застосування цифрових технологій для стимулювання імпульсних покупок і проблеми, з якими стикаються вітчизняні ритейлери при впровадженні інструментарію мерчандайзингу в свою практичну діяльність.

https://doi.org/10.36477/2522-1256-2018-23-24
PDF

Посилання

IFM (Institut Français du Merchandising) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://-ifm.asso.fr/site.

Kotler Ph. Marketing and Merchandising : Encyclopedia Britannica / Ph. Kotler [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.britannica.-com/topic/marketing.

Веллхофф А. Мерчандайзинг : эффективные инструменты и управление товарными категориями / А. Веллхофф, Ж.-Е. Массон. – М. : Изд. Дом Гребенникова, 2004. – 280 с.

Мерчендайзинг – формирование импульса покупки [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://psyfactor.org/merchan.htm.

Category Shopping Fundamentals : Unders-tanding Consumers' Path to Purchase [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://is.gd/SjQ6bv.

Гафаїті О. Як збільшити продажі в магазині? Підігріти холодні зони / О. Гафаїті [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://hollydolly.com.ua.

Мерчандайзинг товаров импульсного спроса : украинские реалии [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://mmr.ua/show/merchandajzing-tovarov-impulsnogo-sprosa-ukrainskie-osobennosti.

Мурована Л. В. Візуальний мерчандайзинг – новий погляд на асортимент / Л. В. Мурована // Вісник Хмельницького національного університету. – 2009. - №5, Т. 3. – С. 96-98.

Запахи для увеличения продаж в магазине [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://-www.kom-dir.ru/article/1583/.

Как стимулировать покупателей совершать импульсные покупки? [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://tinyurl.com/y8mzsxsj.

IFM (French Institute of Merchandising) (1973), [Online], available at: http://ifm.asso.fr/site.

Kotler, Ph. (2003), Marketing and Merchandising : Encyclopedia Britannica, [Online], available at: https://www.britannica.com/topic/marketing.

Vellkhoff A. and Masson Zh.-E. (2004), Mer-chandayzing : effektivnyye instrumenty i upravleniye tovarnymi kategoriyami, Izd. Dom Grebennikova, Moscow.

Merchendayzing – formirovaniye impulsa pokupki (2017), [Online], available at: https://psy-factor.org/merchan.htm.

Category Shopping Fundamentals : Unders-tanding Consumers' Path to Purchase (2016) [Online], available at : https://is.gd/SjQ6bv.

Gafayiti O. (2015), Yak zbil`shyty prodazhu v magazyni? Pidigrity kholodni zony, [Online], available at: http://hollydolly.com.ua.

Murovana, L. V. (2009), Vizual`nyj merchan-dajzyng – novyj poglyad na asortyment, Visnyk Khmel'nyts'koho natsional'noho universytetu, No5, vol. 3, pp. 96-98.

(2014) Merchandayzing tovarov impulsnogo sprosa : ukrainskiye realii, [Online], available at: http://mmr.ua/show/merchandajzing-tovarov-impulsno-go-sprosa-ukrainskie-osobennosti.

Zapakhi dlya uvelicheniya prodazh v magazine (2016), [Online], available at: https://www.kom-dir.ru/article/1583/.

Kak stimulirovat pokupateley sovershat impulsnyye pokupki? (2016), [Online], available at: https://tinyurl.com/y8mzsxsj.