ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ США: СТАН, СТРУКТУРА, НАПРЯМИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ

PDF

Ключові слова

експорт
імпорт
інноваційний потенціал
інституційна структура

Як цитувати

Куцик, В. І., & Козлова, Ю. І. (2018). ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ США: СТАН, СТРУКТУРА, НАПРЯМИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ. Підприємництво і торгівля, (23), 15-18. https://doi.org/10.36477/2522-1256-2018-23-03

Анотація

У даній статті проведено аналіз експорту та імпорту країни, економіка якої є найбільш розвинутою у світі. Здійснено порівняння показників ввозу та вивозу товарів та послуг за минулі роки. Показано сучасні успіхи держави у сфері економіки. Досліджено, які товари є найбільш експортованими та імпортованими до США. З’ясовано, що великий інноваційний потенціал, розвинуті ефективні механізми його функціонування, налагоджена інституційна структура дають США змогу утверджувати свої позиції в світовій економіці. У результаті проведеного дослідження зроблено висновок, що лідерство США у світовій економіці забезпечується головним чином їх перевагою над іншими країнами за масштабами та багатством ринку, ступенем розвитку ринкових структур, рівнем науково-технічного потенціалу, потужною і розгалуженою системою світогосподарських зв’язків з іншими країнами по лінії торгівлі, інвестицій і банківського капіталу.

https://doi.org/10.36477/2522-1256-2018-23-03
PDF

Посилання

Безкоштовні дані, статистика, аналіз, візуа-лізація та публікація (США) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://knoema.ru/.

США у світовій економіці [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://readbookz.net-/pbooks/book-37/ua/chapter-1933/.

Рейтинг країн за обсягами імпорту [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.-org/wiki/Список_країн_за_обсягами_імпорту.

Рейтинг країн за обсягами експорту [Елект-ронний ресурс]. – Режим доступу: https://uk.wiki-pedia.org/wiki/Список_країн_за_обсягами_експорту.

Ворожко Т. Економіка США продовжує рости [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ukrainian.voаnews.com/a/4502773.html.

Ranking of the top trading partners of the United States for trade goods in 2017, by export value [Елект-ронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.-statista.com/statistics/186592/ranking-of-the-largest-tr-ading-partners-for-us-exports-in-2010/.

Bezkoshtovni dani, statystyka, analiz, vizualiza-tsiia ta publikatsiia (SShA), available at : https://-knoema.ru/.

SShA u svitovij ekonomitsi, available at : http://readbookz.net/pbooks/book-37/ua/chapter-1933/.

Rejtynh krain za obsiahamy importu, available at : https://uk.wikipedia.org/wiki/Spysok_krain_-za_obsiahamy_importu.

Rejtynh krain za obsiahamy eksportu, available at : https://uk.wikipedia.org/wiki/Spysok_krain_za_-obsiahamy_eksportu.

Vorozhko T. Ekonomika SShA prodovzhuie rosty, available at : https://ukrainian.voanews.com-/a/4502773.html.

Ranking of the top trading partners of the United States for trade goods in 2017, by export value, available at : https://www.statista.com/statistics/186592/ranking-of-the-largest-trading-partners-for-us-exports-in-2010/.